Citaten met deugd

Citaten 61 t/m 70 van 329.

 • Fliegende Blätter Bescheidenheid is alleen dan een deugd, wanneer men er geen deugd van maakt.
  Origineel: Bescheidenheit ist nur dann eine Tugend, wenn keine Tugend daraus gemacht wird.
  Fliegende Blätter
  Duits humoristisch weekblad (1844 - 1944)
  - +
  +5
 • Aristoteles De deugd houdt het midden tussen twee kwaden.
  Bron: Ethica Nicomachea 2, 6, 15
  Aristoteles
  Grieks filosoof (384 v. Chr. - 322 v. Chr.)
  - +
  +5
 • Jean-Jacques Rousseau De deugd is een oorlogstoestand, en om deugdzaam te leven heeft men altijd enige strijd met zichzelf te leveren.
  Origineel: La vertu est un état de guerre, et pour y vivre, on a toujours quelque combat à rendre contre soi.
  Bron: Emile, of Over de opvoeding (1762)
  Jean-Jacques Rousseau
  Frans schrijver en filosoof (1712 - 1778)
  - +
  +5
 • Baltasar Gracián De deugd is het bindsnoer van alle volkomenheden, het middelpunt van het geluk. Zij maakt u tot een voorzichtig, opmerkzaam, wijs, scherpzinnig, begrijpend, dapper, beheerst, rechtschapen, gelukkig, gewaardeerd, authentiek en veelzijdig mens.
  Bron: Oráculo Manual #300
  Baltasar Gracián
  Spaans jezuïet en filosoof (1601 - 1658)
  - +
  +5
 • Michel Eyquem de Montaigne De deugd is iets zeer ijdels en lichtzinnigs, als zij haar beloning vraagt aan de roem.
  Origineel: La vertu est chose bien vaine et frivole si elle tire sa recommandation de la gloire.
  Bron: Essais II, 16
  Michel Eyquem de Montaigne
  Frans essayist en filosoof (1533 - 1592)
  - +
  +5
 • Wilhelm Busch De deugd moet worden aangespoord;
  de ondeugd kan alleen wel voort.
  Origineel: Tugend will ermuntert sein, Bösheit kann man schon allein.
  Bron: Plisch und Plum (1882)
  Wilhelm Busch
  Duits schilder en dichter (1832 - 1908)
  - +
  +5
 • Juvenalis De deugd wordt geprezen en lijdt koude.
  Origineel: Probitas laudatur et alget.
  Bron: Saturae I, 74
  Juvenalis
  Romeins dichter (Rond 2e eeuw na Chr.)
  - +
  +5
 • Blaise Pascal De enige echte deugd bestaat er dus in jezelf te haten, want je begeerte maakt je hatelijk, en een wezen te zoeken om te beminnen dat echt beminnenswaardig is. Maar omdat wij niet kunnen houden van iets dat buiten onszelf ligt, moeten we iemand beminnen die in ons zit en niet onszelf is. En dat geldt voor alle mensen. Welnu, alleen het hoogste goed in ons, is onszelf en niet onszelf.
  Origineel: La vraie et unique vertu est donc de se haïr, car on est haïssable par sa concupiscence, et de chercher un être véritablement aimable pour l’aimer. Mais comme nous ne pouvons aimer ce qui est hors de nous, il faut aimer un être qui soit en nous, et qui ne soit pas nous. Et cela est vrai d’un chacun de tous les hommes. Or il n’y a que l’être universel qui soit tel. Le royaume de Dieu est en nous. Le bien universel est en nous, est nous‑même et n’est pas nous.
  Bron: Pensées XXVIII
  Blaise Pascal
  Frans wis- en natuurkundige en filosoof (1623 - 1662)
  - +
  +5
 • Nicolas Chamfort Er zijn zekere mensen, wier deugd meer schittert in het private leven dan zij het doen zou in een publieke werkkring. De lijst zou hen ontsieren. Hoe schoner een diamant is, des te lichter zij zijn vatting; hoe rijker die laatste is, hoe minder de diamant zelf uitkomt.
  Origineel: Il y a de certains hommes dont la vertu brille davantage dans la condition privée, qu'elle ne le ferait dans une fonction publique. Le cadre les déparerait. Plus un diamant est beau, plus il faut que la monture soit légère. Plus le chaton est riche, moins le diamant est en évidence.
  Bron: Maximes et pensées (1803)
  Nicolas Chamfort
  Frans schrijver, journalist en toneelschrijver (1741 - 1794)
  - +
  +5
 • Krishnamurti Meditatie is inzicht in jezelf en daarmee leg je de basis voor de orde, die deugd is, waarin die soort van discipline aanwezig is, die geen onderdrukking, beheersing en geen navolging behelst.
  Krishnamurti
  In India geboren spiritueel leraar (1895 - 1986)
  - +
  +5
De beste deugd citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al ruim 20 jaar op citaten.net. (pagina 7)