Citaten met duidelijker

 • Aan hen die vragen waarom de mensen niet allen zodanig geschapen zijn, dat zij zich uitsluitend door de rede laten leiden antwoord ik slechts dit: omdat in het Zijn voldoende stof aanwezig is om alles, van de hoogste tot de laagste trap van volmaaktheid, voort te brengen of, om nog duidelijker te sp
 • De zwakheid van de menselijke rede blijkt duidelijker in degenen die haar zwakheid niet kennen, dan in degenen die haar wel kennen.

Citaten 1 t/m 10 van 15.

 • Mahatma Gandhi Stilte verlicht je levenspad. Door niet te spreken, zie je duidelijker.
  Mahatma Gandhi
  Indiaas politicus 1869-1948
  - +
  +271
 • Spinoza Aan hen die vragen waarom de mensen niet allen zodanig geschapen zijn, dat zij zich uitsluitend door de rede laten leiden antwoord ik slechts dit: omdat in het Zijn voldoende stof aanwezig is om alles, van de hoogste tot de laagste trap van volmaaktheid, voort te brengen of, om nog duidelijker te spreken, omdat het Zijn als oorzaak zo alles omvattend is, dat het alles, wat als bestaande gedacht kan worden, voortbrengt.
  Spinoza
  Nederlands filosoof 1632-1677
  - +
  +8
 • Sören Kierkegaard Maar weinig mensen komen tot die rijpheid waar zij dat kritische punt ontdekken, waar alle waarden omslaan, zodat steeds duidelijker begrepen wordt dat er iets is dat men niet begrijpen kan. Dit is de terugkeer tot het kinderlijke, maar dan tot het kwadraat verheven.
  Sören Kierkegaard
  Deens filosoof 1813-1855
  - +
  +6
 • Friedrich Nietzsche Halfweten maakt de mens zegevierender dan heelweten. Het kent de dingen eenvoudiger dan zij zijn en maakt daardoor iemands mening duidelijker en overtuigender.
  Origineel: Das Halbwissen ist siegreicher, als das Ganzwissen: es kennt die Dinge einfacher, als sie sind, und macht daher seine Meinung fasslicher und überzeugender.
  Bron: Menschliches, Allzumenschliches Der Mensch mit sich allein
  Friedrich Nietzsche
  Duits dichter en filosoof 1844-1900
  - +
  +5
 • Peter Sirius De persoonlijkheid van een mens wordt niet zelden duidelijker in zijn gebreken dan in zijn deugden weerspiegeld.
  Origineel: Ein Charakter spiegelt sich nicht selten klarer in seinen Fehlern als in seinen Tugenden.
  Bron: Tausend und Ein Gedanke (1899)
  Peter Sirius
  Ps. van Otto Kimmig, Duits dichter en aforist 1858 - 1913
  - +
  +3
 • Blaise Pascal De zwakheid van de menselijke rede blijkt duidelijker in degenen die haar zwakheid niet kennen, dan in degenen die haar wel kennen.
  Origineel: La faiblesse de la raison de l'homme paraît bien davantage en ceux qui ne la connaissent pas qu'en ceux qui la connaissent.
  Bron: Pensées (1670)
  Blaise Pascal
  Frans wis- en natuurkundige en filosoof 1623-1662
  - +
  +2
 • Mark Twain Hoe ouder ik word, hoe duidelijker ik dingen herinner die nooit zijn gebeurd.
  Origineel: The older I get, the more clearly I remember things that never happened.
  Mark Twain
  Amerikaans schrijver (ps. van Samuel Langhorne Clemens) 1835-1910
  - +
  +2
 • Thomas Carlyle Doe de plicht die het dichtst voor de hand licht, waarvan u weet dat het een plicht is! Uw tweede plicht zal u dan al duidelijker zijn geworden.
  Origineel: Do the duty which lies nearest to thee, which thou know to be a duty! Thy second duty will already have become clearer.
  Bron: Sartor Resartus (1834) bk 2, ch. 9
  Thomas Carlyle
  Schots schrijver en historicus 1795-1881
  - +
  +1
 • Karl Popper Ik zie nu duidelijker dan ooit tevoren dat onze grootste problemen voortkomen uit iets dat even bewonderenswaardig en verstandig als gevaarlijk is - vanuit onze drang het lot van onze medemensen te verbeteren.
  Origineel: I see now more clearly than ever before that even our greatest troubles spring from something that is as admirable and sound as it is dangerous — from our impatience to better the lot of our fellows.
  Bron: The Open Society and Its Enemies (1945)
  Karl Popper
  Oostenrijks-Brits wetenschapsfilosoof 1902-1994
  - +
  +1
 • Cyril Connolly Des te meer boeken we lezen, des te duidelijker wordt het dat de enige ware taak van een schrijver het produceren van een meesterwerk is en dat elke andere taak niet ter zake doet.
  Origineel: The more books we read, the sooner we perceive that the true function of the writer is to produce a masterpiece and that no other task is of any consequence.
  Bron: The Unquiet Grave (1944)
  Cyril Connolly
  Brits criticus 1903-1974
  - +
   0
De beste duidelijker citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al ruim 20 jaar op citaten.net.

Trefwoorden in deze citaten: