Citaten met eenzaamheid

Citaten 41 t/m 50 van 202.

 • Krishnamurti We klampen ons liever vast aan het bekende, dan het onbekende onder ogen te zien - het bekende is ons huis, onze meubels, onze familie, ons karakter, ons werk, onze kennis, onze roem, onze eenzaamheid, onze goden - dat kleine iets dat onophoudelijk in zichzelf ronddraait met zijn eigen begrensde patroon van een verbitterd bestaan.
  Krishnamurti
  In India geboren spiritueel leraar (1895 - 1986)
  - +
  +28
 • Dag Hammarskjöld Bid dat je eenzaamheid de prikkel wordt om iets te vinden waarvoor je kunt leven, groot genoeg om ervoor te sterven.
  Bron: Merkstenen
  Dag Hammarskjöld
  Zweeds diplomaat en van 1953-1961 VN secretaris-generaal (1905 - 1961)
  - +
  +27
 • Ouida De adelaar, die de van licht doorstraalde lucht bemint, vrij van mist en aards stof, moet in eenzaamheid leven.
  Origineel: Eagles that love the high light-penetrated air, that has no mist and clog of earth-born dust, must ever dwell in solitude.
  Bron: Chandos
  Ouida
  Engels schrijfster (ps van Maria Louise Ramé) (1839 - 1908)
  - +
  +27
 • Etienne Rey De eenzaamheid is het vaderland der grote geesten.
  Origineel: La solitude est la patrie des grandes âmes.
  Bron: Maximes morales et immorales (1914)
  Etienne Rey
  Frans literair criticus en dramaturg (1879 - 1965)
  - +
  +27
 • A. Schopenhauer Eenzaamheid is het lot van alle voortreffelijke geesten.
  Origineel: Einsamkeit ist das Los aller hervorragender Geister.
  Bron: Aphorismen zur Lebensweisheit 5, Paränesen und Maximen
  A. Schopenhauer
  Duits filosoof (1788 - 1860)
  - +
  +26
 • Dag Hammarskjöld Wat eenzaamheid tot een kwelling maakt, is niet dat ik niemand heb om mijn last te delen, maar dit: ik heb alleen mijn eigen last te dragen.
  Bron: Merkstenen
  Dag Hammarskjöld
  Zweeds diplomaat en van 1953-1961 VN secretaris-generaal (1905 - 1961)
  - +
  +26
 • Pierre H. Dubois Eenzaamheid is de meest primaire en fundamentele ervaring, maar zij bereikt niet ieders bewustzijn, of veel later.
  Pierre H. Dubois
  Nederlands dichter, prozaschrijver en vertaler, (1917 - 1999)
  - +
  +23
 • Aldous Huxley Hoe krachtiger en origineler een geest, hoe meer het zal neigen naar de religie van eenzaamheid.
  Origineel: The more powerful and original a mind, the more it will incline towards the religion of solitude.
  Bron: Proper studies (1927) The Essence of Religion: Solitaries and Sociables
  Aldous Huxley
  Engels schrijver (1894 - 1963)
  - +
  +23
 • Novalis Erg is het, dat er bij ons slechts keuze is tussen huwelijk en eenzaamheid.
  Origineel: Schlimm, dass bei uns nur die Wahl zwischen Ehe und Einsamkeit ist.
  Bron: Schriften II
  Novalis
  Duits dichter en schrijver (ps. van Georg van Hardenberg) (1772 - 1801)
  - +
  +21
 • Marc Callewaert De échte liefde, zij die voorbij het oppervlakkige contact naar de volledige eenheid streeft, blijft een eeuwig gevecht tegen de eigen eenzaamheid, en tegen die van de andere.
  Marc Callewaert
  Vlaams criticus en schrijver (1921 - 2004)
  - +
  +19
De beste eenzaamheid citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al ruim 20 jaar op citaten.net. (pagina 5)