Citaten met eeuwige

 • De hel is de eeuwige afwezigheid.
 • De pijn van liefde is de pijn van het in leven zijn. Het is een eeuwige wond.
 • Alleen die in zijn engte de elementen telde 
buigend bevend als geselslagen geeft het laatste geluid: 
het lied heeft het eeuwige leven.
 • De eeuwige sterren schijnen zodra het donker genoeg is.
 • De eeuwige wijsheid is de eeuwige stilte.
 • Wat is eigenlijk eeuwige roem? Niets dan ijdelheid.
 • Haatgevoelens verdwijnen nooit uit deze wereld door te haten, maar door lief te hebben; dit is een eeuwige waarheid. Overwin toorn door liefde, overwin het kwade door het goede. Overwin de vrek door te geven, overwin de leugenaar door waarachtigheid.
 • De roep van de dood is ook een roep van liefde. De dood kan zoet zijn als we bevestigend antwoorden, als we hem accepteren als één van de grote eeuwige vormen van leven en transformatie.
 • Zwarte gaten zijn niet zo zwart als ze beschreven zijn. Het zijn niet de eeuwige gevangenissen zoals we lang dachten. Er kunnen dingen uit een zwart gat ontsnappen, naar buiten toe, en misschien naar een ander universum. Dus als je je ooit voelt alsof je in een zwart gat bevindt, geef niet op. Er is
 • De leidende mannen zijn slechts een blaadje of takje op de eeuwige en onpeilbare stroom van het alzijdig gebeuren.
+7

Citaten 1 t/m 10 van 74.

 • Marc Callewaert Eeuwige liefde is even absurd, even ondraaglijk als eeuwige lente of eeuwige muziek. Juist de wisseling van de seizoenen maakt het jaar boeiend, en voor de muziek zijn de stilten even belangrijk als de klanken.
  Bron: Waarom al die moeite? (1972)
  Marc Callewaert
  Vlaams criticus en schrijver (1921 - 2004)
  - +
  +92
 • Boeddha Vijandschap wordt hier op aarde nooit door vijandschap vernietigd; door niet-vijandschap wordt ze vernietigd, dat is een eeuwige wet.
  Boeddha
  Spirituele leider, geboren als Siddhartha Gautama (450 v. Chr. - 370 v. Chr.)
  - +
  +29
 • Marcus Aurelius Wat is eigenlijk eeuwige roem? Niets dan ijdelheid.
  Bron: In semet ipsum 4, 33, 2
  Marcus Aurelius
  Romeins keizer (121 - 180)
  - +
  +18
 • Boeddha Geen tijdelijke schuld, hoe zwaar ook, kan een eeuwige straf tot gevolg hebben.
  Boeddha
  Spirituele leider, geboren als Siddhartha Gautama (450 v. Chr. - 370 v. Chr.)
  - +
  +17
 • Lao-Tse De weg die te bewandelen is, is niet de eeuwige Weg. De naam die te noemen is, is niet de eeuwige naam.
  Lao-Tse
  Chinees filosoof (Rond 6e eeuw v. Chr.)
  - +
  +15
 • Boeddha Haatgevoelens verdwijnen nooit uit deze wereld door te haten, maar door lief te hebben; dit is een eeuwige waarheid. Overwin toorn door liefde, overwin het kwade door het goede. Overwin de vrek door te geven, overwin de leugenaar door waarachtigheid.
  Boeddha
  Spirituele leider, geboren als Siddhartha Gautama (450 v. Chr. - 370 v. Chr.)
  - +
  +13
 • Lao-Tse Wie inzicht heeft in het eeuwige, is verlicht. Wie dat inzicht niet heeft, is roekeloos. Roekeloosheid leidt tot slechtheid.
  Lao-Tse
  Chinees filosoof (Rond 6e eeuw v. Chr.)
  - +
  +13
 • Spinoza De liefde tot het eeuwige vervult het gemoed met louter vreugde en sluit iedere droefheid uit, hetgeen zeer begerenswaard is en met alle kracht dient te worden nagestreefd.
  Spinoza
  Nederlands filosoof (1632 - 1677)
  - +
  +8
 • Spinoza De liefde tot het eeuwige vervult het gemoed met louter vreugde en sluit iedere droefheid uit, hetgeen zeer begerenswaard is en met alle kracht dient te worden nagestreefd.
  Spinoza
  Nederlandse filosoof (1632 - 1677)
  - +
  +8
 • Jan Greshoff Het tijdelijke leven vormt geen tegenstelling tot het eeuwige leven, doch is er een onderdeel van.
  Jan Greshoff
  Nederlands schrijver en letterkundige (1888 - 1971)
  - +
  +8
De beste eeuwige citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al ruim 20 jaar op citaten.net.