Citaten met eigenschap

Citaten 11 t/m 20 van 48.

 • Machiavelli Je dient, wat instelling betreft, in staat te zijn om zo nodig op de tegenoverliggende eigenschap over te schakelen.
  Bron: Il Principe
  Machiavelli
  Florentijns staatsfilosoof 1469-1527
  - +
  +6
 • Gerrit Komrij Hebzucht is een verfoeilijke eigenschap – in een ander.
  Bron: Humeuren en temperamenten (1989)
  Gerrit Komrij
  Nederlands schrijver 1944-2012
  - +
  +5
 • Multatuli De fouten die men 't liefst erkent, zijn die welke door tegenstelling denken doen aan deze of gene goede eigenschap. Distraktie beduidt: geleerdheid. Drift wil zeggen: goedhartigheid. Slordigheid is streven naar hogere dingen. Zwakte: vatbaarheid voor indrukken. Ruwheid: inwendige waarde.
  Bron: Ideeën
  Multatuli
  Nederlands schrijver (ps. van Eduard Douwes Dekker) 1820-1887
  - +
  +4
 • Louis-Philippe de Ségur Het toegeven van fouten is een zeldzame eigenschap.
  Origineel: C'est un mérite rare que celui de reconnaître son erreur.
  Bron: Pensées, maximes, réflexions extraites de ses ouvrages (1823)
  Louis-Philippe de Ségur
  Frans dichter, diplomaat en historicus 1753-1830
  - +
  +4
 • Johann Wolfgang von Goethe Wie tegenover zichzelf oprecht is en blijft, bezit de schoonste eigenschap der grootste talenten.
  Origineel: Wer gegen sich selbst und andere wahr ist und bleibt, besitzt die schönste Eigenschaft der größten Talente.
  Bron: Maximen und Reflexionen (1840) Kunst und Altertum 6, 1
  Johann Wolfgang von Goethe
  Duits schrijver en dichter 1749-1832
  - +
  +4
 • Tacitus Het is een menselijke eigenschap te haten die men heeft beledigd.
  Origineel: Proprium humani ingenii est odisse quem laeseris.
  Bron: Agricola
  Tacitus
  Romeins senator en geschiedschrijver 56-117
  - +
  +3
 • Elvis Presley Iemand beoordelen op zijn slechtste eigenschap is hetzelfde als de kracht van de oceaan beoordelen op een enkele golf.
  Origineel: To judge a man by his weakest link or deed is like judging the power of the ocean by one wave.
  Bron: Aantekening op zijn bijbel
  Elvis Presley
  Amerikaans zanger en acteur 1935-1977
  - +
  +3
 • Henri Poincaré Inductie toegepast op de natuurwetenschappen is altijd onzeker, omdat het berust op het geloof in een algemene orde van het universum, een orde buiten ons. Wiskundige inductie, dat wil zeggen demonstratie door herhaling, daarentegen, dringt zich noodzakelijkerwijs op, omdat het alleen maar de bevestiging is van een eigenschap van de geest zelf.
  Origineel: L’induction, appliquée aux sciences physiques, est toujours incertaine, parce qu’elle repose sur la croyance à un ordre général de l’Univers, ordre qui est en dehors de nous. L’induction mathématique, c’est-à-dire la démonstration par récurrence, s’impose au contraire nécessairement, parce qu’elle n’est que l’affirmation d’une propriété de l’esprit lui-même.
  Bron: Science et méthode (1908) ch.1
  Henri Poincaré
  Frans wiskundige en filosoof 1854-1912
  - +
  +3
 • Carl Gustav Jung Geen enkele gordiaanse knoop is ooit definitief middendoor gehakt: hij heeft de onaangename eigenschap zichzelf weer in de knoop te leggen.
  Carl Gustav Jung
  Zwitsers psychiater 1875-1961
  - +
  +2
 • Stefan Zweig Het schaakspel bezit de wonderbaarlijke eigenschap, dat de concentratie van geestelijke energie op een nauw begrensd veld, zelfs bij de meest inspannende denkprestatie, de hersens niet doet verslappen, maar eerder hun soepelheid en hun spankracht versterkt.
  Origineel: Das Schachspiel besitzt den wunderbaren Vorzug, durch Bannung der geistigen Energien auf ein engbegrenztes Feld selbst bei anstrengendster Denkleistung das Gehirn nicht zu erschlaffen, sondern eher seine Agilität und Spannkraft zu schärfen.
  Bron: Schaaknovelle (1942) p.35
  Stefan Zweig
  Oostenrijkse schrijver en journalist 1881-1942
  - +
  +2
De beste eigenschap citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al ruim 20 jaar op citaten.net. (pagina 2)

Trefwoorden in deze citaten: