Citaten met evenals

Citaten 41 t/m 50 van 99.

 • Jean Antoine Petit-Senn Evenals de vlam, naakt de afgunst alles zwart wat er boven is en wat zij niet kan bereiken.
  Origineel: L'envie, comme la flamme, noircit tout ce qui plane au-dessus d'elle et qu'elle ne peut atteindre.
  Bron: Bluettes et boutades p.29
  Jean Antoine Petit-Senn
  Frans dichter (1792 - 1870)
  - +
  +2
 • Marcus Tullius Cicero Evenals deugd om haarzelve nagestreefd moet worden, evenzo moet ondeugd om haarzelve worden vermeden.
  Origineel: Nihil est enim de quo minus dubitare posait, quarr et honesta expetenda per se, et eodem modo turpia per se esse fugienda.
  Bron: De finibus bonorum et malorum
  Marcus Tullius Cicero
  Romeins staatsman en schrijver (106 v. Chr. - 43 v. Chr.)
  - +
  +2
 • Marcus Tullius Cicero Evenals vernuft het sieraad is van de mens, zo is de welsprekendheid het licht van het vernuft zelve.
  Bron: Brutus 15, 59
  Marcus Tullius Cicero
  Romeins staatsman en schrijver (106 v. Chr. - 43 v. Chr.)
  - +
  +2
 • Ernest Renan In de moraal, evenals in de kunst, is zeggen niets, doen alles.
  Origineel: Dans la morale, comme dans l'art, dire n'est rien, faire est tout.
  Bron: La Vie de Jésus p.92
  Ernest Renan
  Frans schrijver en criticus (1823 - 1892)
  - +
  +2
 • Nicolas Chamfort In de schone kunsten, evenals in vele andere dingen, kunnen wij alleen goed wat wij niet hebben geleerd.
  Origineel: En fait de beaux-arts, et même en beaucoup d’autres choses, on ne sait bien que ce que l’on n’a point appris.
  Bron: Maximes et Pensées Des Savans et des Gens de Lettres.
  Nicolas Chamfort
  Frans schrijver, journalist en toneelschrijver (1741 - 1794)
  - +
  +2
 • J. van Remoortere Mag ik u mijn beste wensen overmaken, evenals mijn vrouw.
  J. van Remoortere
  Belgisch schrijver (1930 - 2018)
  - +
  +2
 • Alain Chauvilliers Men moet nu en dan kunnen glimlachen evenals men bloemen op een graf legt.
  Origineel: Sache sourire quelquefois comme tu mets des fleurs sur une tombe.
  Bron: Pétales (1909)
  Alain Chauvilliers
  Frans aforismeschrijver (1884 - 1953)
  - +
  +2
 • Friedrich Nietzsche Tegenover het verleden bezit ik, evenals alle mensen van inzicht, een grote tolerantie, dat wil zeggen grootmoedige zelfcontrole: Ik beweeg mij door het gekkenhuis van complete millennia, of dat nu 'christendom', 'christelijk geloof' of 'christelijke kerk' heet, met sombere voorzichtigheid - ik kijk wel uit de mensheid voor haar geestesziekten verantwoordelijk te stellen.
  Origineel: Gegen das Vergangne bin ich, gleich allen Erkennenden, von einer großen Toleranz, das heißt großmütigen Selbstbezwingung: ich gehe durch die Irrenhaus-Welt ganzer Jahrtausende, heiße sie nun »Christentum«, »christlicher Glaube«, »christliche Kirche«, mit einer düsteren Vorsicht hindurch – ich hüte mich, die Menschheit für ihre Geisteskrankheiten verantwortlich zu machen
  Bron: De antichrist #38
  Friedrich Nietzsche
  Duits dichter en filosoof (1844 - 1900)
  - +
  +2
 • Benjamin Franklin Van een groot keizerrijk wordt, evenals van een grote cake, het gemakkelijkst iets afgeknabbeld aan de randen.
  Benjamin Franklin
  Amerikaans staatsman en fysicus (1706 - 1790)
  - +
  +2
 • Ralph Waldo Emerson Wij zijn van nature gelovig. Een mens draagt geloofsovertuigingen evenals een boom appels.
  Bron: Works (1913) II, 297
  Ralph Waldo Emerson
  Amerikaans dichter en filosoof (1803 - 1882)
  - +
  +2
De beste evenals citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al ruim 20 jaar op citaten.net. (pagina 5)