Citaten met evenals

Citaten 61 t/m 70 van 99.

 • Walter Schubart Evenals Nietzsche zoekt Marx, de onbewuste erfgenaam van het gelovige Jodendom, een vervanging voor God en wel het hemelrijk op aarde.
  Bron: Dostojewski en Nietzsche
  Walter Schubart
  Duits cultuurfilosoof en hoogleraar cultuurgeschiedenis (1897 - 1942)
  - +
  +1
 • Jean de la Bruyère Evenals wij ons meer en meer hechten aan hen wien wij goeddoen, evenzo haten wij hevig hen die wij dikwijls beledigd hebben.
  Origineel: Comme nous nous affectionnons de plus en plus aux personnes à qui nous faisons du bien, de même nous haïssons violemment ceux que nous avons beaucoup offensés.
  Bron: Les Caractères (1688)
  Jean de la Bruyère
  Frans schrijver (1645 - 1696)
  - +
  +1
 • William Benton Clulow Grote boeken, evenals grote schedels, hebben vaak de minste hersenen.
  Origineel: Great books, like large skulls, have often the least brains.
  Bron: Aphorisms and Reflections (1843) p.89
  William Benton Clulow
  Engels onderwijzer en schrijver (1802 - 1882)
  - +
  +1
 • Jean de la Bruyère Het is een fout tegen de beleefdheid, in tegenwoordigheid van hem die gij laat zingen of een instrument bespelen, iemand anders, die dezelfde talenten bezit, onmatig te prijzen; evenals tegenover hen, die u hun verzen voorlezen, een andere dichter.
  Origineel: C'est une faute contre la politesse que de louer immodérément, en présence de ceux que vous faites chanter ou toucher un instrument, quelque autre personne qui a ces mêmes talents ; comme devant ceux qui vous lisent leurs vers, un autre poète.
  Bron: Les Caractères (1688) De la société et de la conversation, 33 (I)
  Jean de la Bruyère
  Frans schrijver (1645 - 1696)
  - +
  +1
 • Lord Chesterfield Jonge mensen zijn geneigd zich voor verstandig te houden, evenals dronken mannen zich verbeelden nuchter te zijn.
  Origineel: Young men are apt to think themselves wise, as drunken men are apt to think themselves sober enough.
  Bron: Letters to His Son (1774) Letter CLXXXVI
  Lord Chesterfield
  Engels staatsman en schrijver (1694 - 1773)
  - +
  +1
 • Jean Paul Kleren zijn de wapenen waarmee de schonen ten strijde trekken en die zij, evenals soldaten, eerst dan van zich werpen wanneer zij overwonnen zijn.
  Origineel: Kleider sind die Waffen, womit die Schönen streiten und die sie, gleich den Soldaten, nur dann von sich werfen, wenn sie überwunden sind.
  Bron: Geist oder Chrestomathie der vorzüglichsten #737
  Jean Paul
  Duits dichter (ps. van Johann P.F. Richter) (1763 - 1825)
  - +
  +1
 • Ouida Laster is als de hulde onzer tijdgenoten; evenals sommige Zuidzee-eilanders spuwen op hem, wie zij eer willen bewijzen.
  Origineel: Calumny is the homage of our contemporaries, as some South Sea Islanders spit on those they honour.
  Bron: Friendship (1878)
  Ouida
  Engels schrijfster (ps van Maria Louise Ramé) (1839 - 1908)
  - +
  +1
 • Gustave Flaubert Men beoefent de kritiek als men de kunst niet kan beoefenen, evenals men spion wordt als men geen soldaat kan zijn.
  Origineel: On fait de la critique quand on ne peut pas faire de l'art, de même qu'on se met mouchard quand on ne peut pas être soldat.
  Bron: à madame X (Louise Colet)
  Gustave Flaubert
  Frans schrijver (1821 - 1880)
  - +
  +1
 • Jozsef Eötvös Men moet bij de opvoeding niet vergeten dat het verstand, evenals een zwaard, om bruikbaar te zijn, niet alleen scherp maar sterk moet zijn, en dat het al te vele slijpen niet alleen scherper maar ook zwakker maakt.
  Jozsef Eötvös
  Hongaars schrijver en staatsman (1813 - 1871)
  - +
  +1
 • George D. Prentice Moed is, evenals lafheid, ongetwijfeld besmettelijk, maar sommige mensen zijn er immuun voor.
  Origineel: Courage, like cowardice, is undoubtedly contagious, but some persons are not liable to catch it.
  George D. Prentice
  Amerikaans journalist (1802 - 1870)
  - +
  +1
De beste evenals citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al ruim 20 jaar op citaten.net. (pagina 7)