Citaten met evolutie

Citaten 1 t/m 10 van 25.

 • Midas Dekkers Biologie zonder evolutie is zoiets als lesgeven in wiskunde zonder vermenigvuldigen, omdat ze dat op de Veluwe niet leuk vinden.
  Midas Dekkers
  Nederlands bioloog, presentator en schrijver (1946 - )
  - +
  +38
 • Julian Huxley Als resultaat van duizend miljoen jaren van evolutie begint het heelal zich bewust te worden van zichzelf en zijn wij in staat om iets van verleden en toekomst te begrijpen. Dit kosmische zelfbewustzijn wordt gerealiseerd in een heel klein onderdeel van het heelal - een paar menselijke wezens.
  Origineel: As a result of a thousand million years of evolution, the universe is becoming conscious of itself, able to understand something of its past history and its possible future. This cosmic self-awareness is being realized in one tiny fragment of the universe — in a few of us human beings.
  Bron: Transhumanism (1957)
  Julian Huxley
  Brits bioloog en schrijver (1887 - 1975)
  - +
  +9
 • Inayat Khan Een ziel bewijst haar evolutie in de mate van verdraagzaamheid die ze toont.
  Inayat Khan
  Indiaas musicus, schrijver en filosoof (1882 - 1927)
  - +
  +5
 • Albert Schweitzer De eerste stap in de evolutie van ethiek is een gevoel van solidariteit met andere mensen.
  Origineel: Der erste Schritt in der Geschichte der Ethik in einem Gefühl der Solidarität mit anderen Menschen.
  Bron: toegeschreven
  Albert Schweitzer
  Duits arts, theoloog, filosoof, musicus (1875 - 1965)
  - +
  +4
 • Isaac Asimov Intelligentie is een toeval van de evolutie en niet noodzakelijk een voordeel.
  Origineel: Intelligence is an accident of evolution, and not necessarily an advantage.
  Isaac Asimov
  Amerikaans auteur en scheikundige (1920 - 1992)
  - +
  +4
 • Karl Popper Als God van bij het begin alles in het universum had willen plaatsen, dan had Hij een universum gecreëerd zonder verandering, zonder organismen en evolutie, en zonder de mens en de ervaring van de mens met verandering. Maar het lijkt dat Hij dacht dat een levend universum met zelfs voor Hem onverwachte gebeurtenissen interessanter zou zijn dan een dood universum.
  Origineel: If God had wanted to put everything into the universe from the beginning, He would have created a universe without change, without organisms and evolution, and without man and man's experience of change. But he seems to have thought that a live universe with events unexpected even by Himself would be more interesting than a dead one.
  Bron: In: Charles Hartshorne - Omnipotence and Other Theological Mistakes (1984)
  Karl Popper
  Oostenrijks-Brits wetenschapsfilosoof (1902 - 1994)
  - +
  +2
 • Julian Huxley De mens is een product van bijna drie miljard jaar evolutie, in wiens persoon het evolutieproces zich eindelijk bewust is geworden van zichzelf en zijn mogelijkheden. Of hij het nu leuk vindt of niet, hij is verantwoordelijk voor de hele verdere evolutie van onze planeet.
  Origineel: Man is a product of nearly three billion years of evolution, in whose person the evolutionary process has at last become conscious of itself and its possibilities. Whether he likes it or not, he is responsible for the whole further evolution of our planet.
  Bron: The New Divinity (1964)
  Julian Huxley
  Brits bioloog en schrijver (1887 - 1975)
  - +
  +2
 • Hoimar von Ditfurth De ontdekking van de evolutie houdt het inzicht in, dat onze aanwezigheid met absolute zekerheid niet het einde (of zelfs het doel) van de ontwikkeling kan zijn.
  Origineel: Die Entdeckung der Evolution schließt die Einsicht ein, daß unsere Gegenwart mit absoluter Sicherheit nicht das Ende (oder gar das Ziel) der Entwicklung sein kann.
  Bron: Wir sind nicht nur von dieser Welt (1981) S. 20
  Hoimar von Ditfurth
  Duits arts en wetenschapsjournalist (1921 - 1989)
  - +
  +2
 • Richard Dawkins De menselijke ijdelheid koestert het absurde idee dat onze soort het uiteindelijke doel van de evolutie is.
  Origineel: Human vanity cherishes the absurd notion that our species is the final goal of evolution.
  Bron: The Blind Watchmaker (1986) ch.3
  Richard Dawkins
  Brits etholoog, evolutiebioloog en populair-wetenschappelijk schrijver. (1941 - )
  - +
  +1
 • Herbert Spencer Evolutie is de verandering van een onbepaalde onsamenhangende homogeniteit in een bepaalde samenhangende heterogeniteit.
  Origineel: Evolution [...] is a change from an indefinite, incoherent homogeneity to a definite coherent heterogeneity.
  Bron: First principles (1862) Pt. II, Ch. XV, §138
  Herbert Spencer
  Brits filosoof (1820 - 1903)
  - +
  +1
De beste evolutie citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al ruim 20 jaar op citaten.net.