Citaten met functie

 • Zelfstudie is, geloof ik stellig, het enige soort onderwijs dat er is. De enige functie van een school is om zelfstudie gemakkelijker te maken; als dat niet lukt, doet het niets.
 • De functie van het onderwijs is om iemand te leren om intensief te denken en kritisch te denken. Intelligentie plus karakter - dat is het doel van een ware opvoeding.
 • Wanneer mensen ouders worden ziet men iets merkwaardigs en betreurenswaardigs: zij aanvaarden een functie of ze gaan een rol spelen, maar ze vergeten dat ze mensen zijn.
 • Een functie van de kunst is ons op de juiste manier klein te laten voelen; mensen kunnen ons alleen op de verkeerde manier klein laten voelen.
 • Het is niet de functie van de overheid om de bevolking te corrigeren, maar de taak van de bevolking om de overheid te corrigeren.
 • Kritiek is misschien niet aangenaam, maar het is nodig. Het vervult dezelfde functie als pijn in het menselijk lichaam. Het vraagt aandacht voor de ontwikkeling van een ongezonde toestand.
 • Een citaat heeft de functie van een argument in de wetenschap.
 • Er bestaat niet zoiets als ras. Geen. Er is gewoon een menselijk ras - wetenschappelijk, antropologisch. Racisme is een constructie, een sociale constructie ... het heeft een sociale functie, racisme.
 • Ik ben van moeders- en vaderskant een schakel in een lange reeks. We hebben een functie in de cyclus van het bestaan. Wij zijn geen toevalligheid. Dat maakt het leven niet zinloos. Dat heeft innerlijke kracht.
 • Leiderschap is een keuze, niet een functie.
+7

Citaten 1 t/m 10 van 31.

 • Martin Luther King De functie van het onderwijs is om iemand te leren om intensief te denken en kritisch te denken. Intelligentie plus karakter - dat is het doel van een ware opvoeding.
  Origineel: The function of education is to teach one to think intensively and to think critically. Intelligence plus character - that is the goal of true education.
  Martin Luther King
  Amerikaans predikant 1929-1968
  - +
  +46
 • Winston Churchill Kritiek is misschien niet aangenaam, maar het is nodig. Het vervult dezelfde functie als pijn in het menselijk lichaam. Het vraagt aandacht voor de ontwikkeling van een ongezonde toestand.
  Origineel: Criticism may not be agreeable, but it is necessary. It fulfills the same function as pain in the human body; it calls attention to the development of an unhealthy state of things.
  Bron: New Statesman Interview, jan. 1949. Voor de volledige tekst zie: www.newstatesman.com
  Winston Churchill
  Engels staatsman en Nobelprijswinnaar literatuur (1953) 1874-1965
  - +
  +19
 • Dag Hammarskjöld Ook als het sterven dan een sociale functie moet zijn, geef me dan de genade om er stil tussenuit te gaan, op mijn tenen, zonder te storen.
  Bron: Merkstenen
  Dag Hammarskjöld
  Zweeds diplomaat en van 1953-1961 VN secretaris-generaal 1905-1961
  - +
  +12
 • Thomas Gordon Wanneer mensen ouders worden ziet men iets merkwaardigs en betreurenswaardigs: zij aanvaarden een functie of ze gaan een rol spelen, maar ze vergeten dat ze mensen zijn.
  Origineel: When people become parents, something strange and unfortunate happens. Parents begin to assume a role or act a part and forget they are persons.
  Bron: Parent Effectiveness Training
  Thomas Gordon
  Amerikaans klinisch-psycholoog 1918-2002
  - +
  +11
 • Carl Gustav Jung Zolang de godsdienst alleen maar geloof en uiterlijke vorm is en de godsdienstige functie niet een ervaring van de eigen ziel geworden is, is er nog niets ingrijpends gebeurd. Men begrijpt nog niet dat het grote mysterie niet alleen op zichzelf bestaat, maar dat het hoofdzakelijk zijn grond in de menselijke ziel vindt.
  Carl Gustav Jung
  Zwitsers psychiater 1875-1961
  - +
  +9
 • Jack London De functie van de mens is om te leven, niet om te bestaan.
  Origineel: The function of man is to live, not to exist.
  Jack London
  Amerikaans schrijver (ps. van John Griffith Chaney) 1876-1916
  - +
  +4
 • Sebastian Faulks De functie van muziek is om die gevoelens te bevrijden die we normaal gesproken in het hart opsluiten.
  Origineel: The function of music is to liberate in the soul those feelings which normally we keep locked up in the heart.
  Bron: Birdsong (1993) p.9
  Sebastian Faulks
  Engels journalist en schrijver 1953-
  - +
  +4
 • Toni Morrison Er bestaat niet zoiets als ras. Geen. Er is gewoon een menselijk ras - wetenschappelijk, antropologisch. Racisme is een constructie, een sociale constructie ... het heeft een sociale functie, racisme.
  Origineel: There is no such thing as race. None. There is just a human race - scientifically, anthropologically. Racism is a construct, a social construct... it has a social function, racism.
  Toni Morrison
  Amerikaans schrijfster en Nobelprijswinnares Literatuur (1993) 1931-2019
  - +
  +3
 • Stephen Covey Leiderschap is een keuze, niet een functie.
  Origineel: Leadership is a choice, not a position.
  Stephen Covey
  Amerikaans zelf-help auteur 1932-2012
  - +
  +3
 • Emil Cioran De enige functie van het geheugen is om ons te helpen spijt te hebben.
  Origineel: La seule fonction de la mémoire est de nous aider à regretter.
  Bron: toegeschreven
  Emil Cioran
  Roemeens-Frans filosoof 1911-1995
  - +
  +2
De beste functie citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al ruim 20 jaar op citaten.net.

Trefwoorden in deze citaten: