Citaten met fundamentele

 • De mooiste ervaring die een mens kan meemaken is het mysterieuze; het is de fundamentele emotie die ware kunst en ware wetenschap creëert.
 • Elke verkoop heeft vijf fundamentele obstakels: geen behoefte, geen geld, geen haast, geen verlangen, geen vertrouwen.
 • De meest fundamentele ideeën van de wetenschap zijn in wezen eenvoudig en kunnen in de regel worden uitgedrukt in een taal die voor iedereen begrijpelijk is.
 • Per slot van rekening, waarom de waarheid? Waarom is men om de waarheid bezorgd, en wel meer dan om zichzelf overigens? En waarom draagt men slechts via de zorg om de waarheid zorg voor zichzelf? Ik geloof dat we hiermee een fundamentele vraag aanroeren, die ik de vraag van het Westen zou willen noe
 • We hebben een fundamentele waarheid ontdekt, namelijk dat de geest die nog zoekt en hunkert naar groter en dieper ervaring zeer oppervlakkig en suf is, omdat hij altijd met zijn herinneringen leeft.
 • De eerste en meest fundamentele regel is om sociale feiten als dingen te beschouwen.
 • In het lot van de mensheid zijn geen grote verbeteringen mogelijk, tenzij er een grote verandering plaats vindt in de fundamentele wetten van haar denktrant.
 • Mannen houden van vechten en vrouwen houden van mannen die vechten. Dat is een van de meest fundamentele redenen waarom oorlog bestaat.
 • Het fundamentele concept in de sociale wetenschappen is Macht, in dezelfde betekenis waarin Energie het fundamentele concept in de natuurkunde is.
 • Dat is de aard van het compromis: je kunt alleen over fundamentele zaken compromissen sluiten.
+7

Citaten 1 t/m 10 van 29.

 • Albert Einstein De meest fundamentele ideeën van de wetenschap zijn in wezen eenvoudig en kunnen in de regel worden uitgedrukt in een taal die voor iedereen begrijpelijk is.
  Origineel: Most of the fundamental ideas of science are essentially simple, and may, as a rule, be expressed in a language comprehensible to everyone.
  Bron: The evolution of physics (1938)
  Albert Einstein
  Duits - Amerikaans natuurkundige 1879-1955
  - +
  +70
 • Albert Einstein De mooiste ervaring die een mens kan meemaken is het mysterieuze; het is de fundamentele emotie die ware kunst en ware wetenschap creëert.
  Origineel: The most beautiful experience we can have is the mysterious. It is the fundamental emotion that stands at the cradle of true art and true science.
  Bron: The world as i see it. Voor de volledige tekst zie: history.aip.org
  Albert Einstein
  Duits - Amerikaans natuurkundige 1879-1955
  - +
  +35
 • Pierre H. Dubois Eenzaamheid is de meest primaire en fundamentele ervaring, maar zij bereikt niet ieders bewustzijn, of veel later.
  Pierre H. Dubois
  Nederlands dichter, prozaschrijver en vertaler, 1917-1999
  - +
  +23
 • Krishnamurti We hebben een fundamentele waarheid ontdekt, namelijk dat de geest die nog zoekt en hunkert naar groter en dieper ervaring zeer oppervlakkig en suf is, omdat hij altijd met zijn herinneringen leeft.
  Krishnamurti
  In India geboren spiritueel leraar 1895-1986
  - +
  +11
 • Martin van Creveld Mannen houden van vechten en vrouwen houden van mannen die vechten. Dat is een van de meest fundamentele redenen waarom oorlog bestaat.
  Martin van Creveld
  Israëlisch academicus en schrijver militair strategie/geschiedenis 1946-
  - +
  +10
 • John Stuart Mill In het lot van de mensheid zijn geen grote verbeteringen mogelijk, tenzij er een grote verandering plaats vindt in de fundamentele wetten van haar denktrant.
  Origineel: No great improvements in the lot of mankind are possible, until a great change takes place in the fundamental constitution of their modes of thought.
  Bron: Autobiography (1873)
  John Stuart Mill
  Engels econoom 1806-1873
  - +
  +8
 • Zig Ziglar Elke verkoop heeft vijf fundamentele obstakels: geen behoefte, geen geld, geen haast, geen verlangen, geen vertrouwen.
  Origineel: Every sale has five basic obstacles: no need, no money, no hurry, no desire, no trust.
  Zig Ziglar
  Amerikaans auteur 1926-2012
  - +
  +6
 • Blaise Pascal Men ziet geen recht of onrecht dat niet per landstreek varieert. Drie graden dichter bij de pool of de ganse rechtspraak is andersom. Een meridiaan bepaalt of iets waar is. Na enkele jaren gebruik worden fundamentele wetten alweer veranderd. Het recht heeft zijn periodes. Mooie gerechtigheid die bij een rivier ophoudt. Wat aan deze kant van de Pyreneeën waar is, is aan de andere kant een vergissing!
  Origineel: On la verrait plantée par tous les États du monde et dans tous les temps, au lieu qu’on ne voit rien de juste ou d’injuste qui ne change de qualité en changeant de climat. Trois degrés d’élévation du pôle renversent toute la jurisprudence. Un méridien décide de la vérité. En peu d’années de possession les lois fondamentales changent. Le droit a ses époques, l’entrée de Saturne au Lion nous marque l’origine d’un tel crime. Plaisante justice qu’une rivière borne ! Vérité au‑deçà des Pyrénées, erreur au‑delà.
  Bron: Pensées
  Blaise Pascal
  Frans wis- en natuurkundige en filosoof 1623-1662
  - +
  +6
 • Michel Foucault Per slot van rekening, waarom de waarheid? Waarom is men om de waarheid bezorgd, en wel meer dan om zichzelf overigens? En waarom draagt men slechts via de zorg om de waarheid zorg voor zichzelf? Ik geloof dat we hiermee een fundamentele vraag aanroeren, die ik de vraag van het Westen zou willen noemen: wat is er gebeurd waardoor de hele westerse cultuur om die veelvormige waarheidsplicht is gaan draaien?
  Bron: Breekbare vrijheid (1982) , p. 200
  Michel Foucault
  Frans essayist en filosoof 1926-1984
  - +
  +6
 • Lee Siegel Een grap en de waarheid sluiten elkaar niet uit. De beste grappen zijn waar en de meest fundamentele waarheden zijn grappig.
  Origineel: A jokes and a truth are not mutually exclusive. The best jokes are true and the best truths are jokes.
  Bron: Laughing Matters Act one: Satire
  Lee Siegel
  Amerikaans schrijver en godsdienst wetenschapper 1945-
  - +
  +5
De beste fundamentele citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al ruim 20 jaar op citaten.net.

Trefwoorden in deze citaten: