Citaten met gebonden

 • Geboorte, ouderdom, ziekte, dood, het gebonden zijn aan wat men haat, het gescheiden zijn van wat men liefheeft, en wat men wil hebben en niet krijgt, zijn alle vormen van lijden; kortom, het vijfvoudig hangen aan bestaan is lijden.
 • Aanvaard de dingen waaraan het lot je heeft gebonden. Heb alle mensen lief wie het lot jou samenbrengt, maar dan ook met heel je hart.
 • Ik weiger aan te nemen dat de mensheid zo tragisch gebonden is aan de sterrenloze middernacht van racisme en oorlog dat het stralende ochtendgloren van vrede en broederschap nooit een realiteit kan worden.
 • Door de noodzaak zich verstaanbaar te maken, is de kunstenaar aan het gangbaar taalgebruik gebonden; schrijft hij wat voor anderen abracadabra is, dan kan hij net zo goed niet schrijven.
 • Iedereen zij vrij, al wat er in hem leeft ook te doen gelden, door een gebod gebonden slechts; de liefde.
 • Onze levens zijn niet van onszelf. We zijn gebonden aan anderen, in het heden en verleden, en door elke misdaad en elke vriendelijkheid, brengen we onze toekomst tot stand.
 • Maar toen kwam ik tot de ontdekking dat je bij schilderen niet als bij taal gebonden bent. Je hebt niet te maken met punten of met komma's. Als je schildert, ben je vrij.
 • Wie zich steeds en overal jong betoont, is een ongebonden geest in gebonden woorden.
 • Beter een vrije duivel dan een gebonden engel.
+6

Citaten 1 t/m 10 van 24.

 • Marcus Aurelius Aanvaard de dingen waaraan het lot je heeft gebonden. Heb alle mensen lief wie het lot jou samenbrengt, maar dan ook met heel je hart.
  Marcus Aurelius
  Romeins keizer 121-180
  - +
  +114
 • Boeddha Geboorte, ouderdom, ziekte, dood, het gebonden zijn aan wat men haat, het gescheiden zijn van wat men liefheeft, en wat men wil hebben en niet krijgt, zijn alle vormen van lijden; kortom, het vijfvoudig hangen aan bestaan is lijden.
  Boeddha
  Spirituele leider, geboren als Siddhartha Gautama ca. 450 vC. - ca. 370 vC
  - +
  +61
 • Martin Luther King Ik weiger aan te nemen dat de mensheid zo tragisch gebonden is aan de sterrenloze middernacht van racisme en oorlog dat het stralende ochtendgloren van vrede en broederschap nooit een realiteit kan worden.
  Martin Luther King
  Amerikaans predikant 1929-1968
  - +
  +39
 • Krishnamurti Een gelovige lijkt op een dier, dat aan een paal gebonden is, en niet verder kan dan het touw toelaat.
  Krishnamurti
  In India geboren spiritueel leraar 1895-1986
  - +
  +17
 • Carry van Bruggen Door de noodzaak zich verstaanbaar te maken, is de kunstenaar aan het gangbaar taalgebruik gebonden; schrijft hij wat voor anderen abracadabra is, dan kan hij net zo goed niet schrijven.
  Carry van Bruggen
  Nederlands schrijfster 1881-1932
  - +
  +10
 • Multatuli Ik heb niets tegen verzen op zichzelf. Wil men de woorden in 't gelid zetten, goed! Maar zeg niets wat niet waar is. `De lucht is guur, en 't is vier uur.' Dit laat ik gelden, als het werkelijk guur en vier uur is. Maar als 't kwartier voor drieën is, kan ik, die mijn woorden niet in 't gelid zet, zeggen: `de lucht is guur, en 't is kwartier voor drieën.' De verzenmaker is door de guurheid van de eerste regel aan een vol uur gebonden.
  Bron: Max Havelaar (1860) Hfsk 1.
  Multatuli
  Nederlands schrijver (ps. van Eduard Douwes Dekker) 1820-1887
  - +
  +10
 • Krishnamurti Godsdiensten, zowel de heel oude als de moderne, hebben de mensen gebonden aan bepaalde dogma's, verwachtingen en opvattingen die een pasklaar antwoord geven; maar het denken, het intellect, kan geen antwoord geven op de dood; de dood is een feit dat niet omzeild kan worden.
  Krishnamurti
  In India geboren spiritueel leraar 1895-1986
  - +
  +7
 • Comtesse Diane de Beausacq De beste manier om iemand aan zich gebonden te houden is hem te doen geloven dat hij vrij is.
  Comtesse Diane de Beausacq
  Frans schrijfster 1829-1899
  - +
  +2
 • Erich Fromm De twee meest verreikende kritische theorieën aan het begin van de meest recente fase van de industriële maatschappij zijn die van Marx en Freud. Marx toonde de bewegende krachten en de conflicten in het sociaal-historisch proces. Freud doelde op de kritische onthulling van de innerlijke conflicten. Beide werkten voor de bevrijding van de mens, ook al was het concept van Marx veel uitgebreider en minder gebonden aan zijn eigen tijdperk dan het concept van Freud.
  Origineel: The two most far-reaching critical theories at the beginning of the latest phase of industrial society were those of Marx and Freud. Marx showed the moving powers and the conflicts in the social-historical process. Freud aimed at the critical uncovering of the inner conflicts. Both worked for the liberation of man, even though Marx’s concept was more comprehensive and less time-bound than Freud’s.
  Bron: The Art of Being (1989) pt.3
  Erich Fromm
  Duits - Amerikaans filosoof en psycholoog 1900-1980
  - +
  +2
 • Waldemar Bonsels Alle herinneringen, zelfs de mooiste, zijn heimelijk aan het lijden gebonden.
  Origineel: Alle Erinnerung, auch die schönste, ist heimlich an das Leid gebunden.
  Waldemar Bonsels
  Duits reisverhalen- en kinderboekenschrijver 1880-1952
  - +
  +1
De beste gebonden citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al ruim 20 jaar op citaten.net.

Trefwoorden in deze citaten: