Citaten met gebracht

 • Een oude uitdrukking, op het juiste ogenblik te pas gebracht, is nieuw en geestig.
 • Wie werkelijk goed gezind is kan nooit ongelukkig zijn; wie werkelijk wijs is kan nooit in de war worden gebracht; wie werkelijk dapper is heeft nooit angst.
 • Ik zit er altijd een beetje mee om bij een medicus een gesprek te beginnen over de hoogte van de vorige rekening. Want dat gesprek wordt mij in rekening gebracht.
 • De geschiedenis bestaat voor het grootste deel uit de ellenden, over de wereld gebracht door trots, eerzucht, hebzucht, wraak, genotzucht, opstandigheid, huichelarij, fanatisme en alle mogelijke andere tomeloze begeerten.
 • Nietzsche brengt in hoofdzaak twee bezwaren tegen het christendom in en wel dat het door minderwaardigen in de wereld is gebracht en door zijn moraal het ten ondergaande leven steunt.
 • De waarde van het offer ligt in de gewilligheid waarmede het gebracht wordt.
 • Het welzijn der mensheid, haar vrede en veiligheid zijn onbereikbaar, tenzij haar eenheid blijvend tot stand is gebracht.
 • Niemand heeft waarlijk lief, als die zichzelf veracht;
hebt gij in liefde mens, het zover al gebracht?
 • Niets zo moeilijk, of door onderzoek kan het tot klaarheid worden gebracht.
 • De boodschap dat er geen boodschappen mogen gebracht worden is er ook een.
+7

Citaten 1 t/m 10 van 72.

 • Edmund Burke De geschiedenis bestaat voor het grootste deel uit de ellenden, over de wereld gebracht door trots, eerzucht, hebzucht, wraak, genotzucht, opstandigheid, huichelarij, fanatisme en alle mogelijke andere tomeloze begeerten.
  Origineel: History consists, for the greater part, of the miseries brought upon the world by pride, ambition, avarice, revenge, lust, sedition, hypocrisy, ungoverned zeal, and all the train of disorderly appetite.
  Bron: Reflections on the Revolution in France (1790)
  Edmund Burke
  Engels politicus en filosoof (1729 - 1797)
  - +
  +30
 • Confucius Wie werkelijk goed gezind is kan nooit ongelukkig zijn; wie werkelijk wijs is kan nooit in de war worden gebracht; wie werkelijk dapper is heeft nooit angst.
  Confucius
  Chinees filosoof (551 v. Chr. - 479 v. Chr.)
  - +
  +16
 • Bahá'u'lláh Het welzijn der mensheid, haar vrede en veiligheid zijn onbereikbaar, tenzij haar eenheid blijvend tot stand is gebracht.
  Bahá'u'lláh
  Arabisch geestelijke en stichter van het bahá'í-geloof. (1817 - 1892)
  - +
  +15
 • Krishnamurti Wie zich op anderen verlaat, of op anderen steunt wordt op een dwaalspoor gebracht.
  Krishnamurti
  In India geboren spiritueel leraar (1895 - 1986)
  - +
  +13
 • Willem Bentinck Het volk van Holland is bedorven door gemakzucht en weelde, dat heeft de geest van de menschen hier gebroken en een bepaalde kleinzieligheid en lafheid in de mode gebracht, die in alle zaken, hetzij groot, hetzij klein, voelbaar worden.
  Willem Bentinck
  Nederlands graaf en politicus (1704 - 1774)
  - +
  +11
 • C. Buddingh' Menigeen die het ver gebracht heeft, dankt dit meer aan zijn kennissen dan aan zijn kennis.
  C. Buddingh'
  Nederlands dichter en letterkundige (1918 - 1985)
  - +
  +11
 • Jerry Lewis Apollo heeft het ver gebracht: vroeger een god, nu een ruimtecapsule.
  Jerry Lewis
  Amerikaans komiek en regisseur (1926 - 2017)
  - +
  +9
 • Benjamin Franklin Ik realiseer me dat een groot gedeelte van de problemen van de mensen over hen gebracht wordt door verkeerde inschattingen die zij hebben gemaakt van de waarde van dingen.
  Benjamin Franklin
  Amerikaans staatsman en fysicus (1706 - 1790)
  - +
  +9
 • George Robert Gissing Als men jong is, is men verbaasd over het lage beschavingspeil waarop de mensheid is blijven steken; op latere leeftijd verwondert men zich erover dat zij het nog zover gebracht heeft.
  Origineel: In youth one marvels that man remains at so low a stage of civilisation, in later life one marvels that he has got so far.
  Bron: Commonplace book
  George Robert Gissing
  Engels schrijver (1857 - 1903)
  - +
  +7
 • Inayat Khan De waarde van het offer ligt in de gewilligheid waarmede het gebracht wordt.
  Inayat Khan
  Indiaas musicus, schrijver en filosoof (1882 - 1927)
  - +
  +5
De beste gebracht citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al ruim 20 jaar op citaten.net.