Citaten met gehele

 • De gehele wetenschap is niets meer dan een verfijning van het dagelijks denken.
 • Een mens maakt deel uit van het geheel, dat door ons "het universum" genoemd wordt. [...] Onze taak moet zijn dat we onze cirkel van compassie vergroten, zodat alle levende wezens en de gehele natuur in al haar schoonheid erdoor omvat worden.
 • Er is nu eenmaal in de mensen een drang tot vernielen, een drang tot doodslaan, tot vermoorden en razend zijn, en zolang de gehele mensheid, zonder uitzondering, geen grote metamorfose heeft ondergaan, zal de oorlog woeden, zal alles wat opgebouwd, aangekweekt en gegroeid is, weer afgesneden en vern
 • Geloof is een formule van inactiviteit die schijnheiligheid kweekt, en tegen schijnheiligheid vecht de gehele jongere generatie en verzet zich.
 • Intelligentie is het licht van het leven, het leven van het leven, en de essentie van het gehele Zijn.
 • Vrij zijn van verlangens en voldoening maakt zelfonderzoek noodzakelijk en inzicht in de gehele aard van verlangens, want op het moment dat ik iets eis, zal ik ervaren.
 • Als je vertrouwen hebt, hoef je niet de gehele trap te zien om de eerste stap te zetten.
 • Ons gehele geluk is afhankelijk van de kwaliteit van dat wat wij beminnen.
 • Ik geloof haast niet onder het gehele mensdom iemand te kunnen vinden, die te aller ure wijs en die niet met enig soort van waanzin behept is.
 • De gehele natuur is eigenlijk niets anders dan een verband tussen verschijnselen en regels; en er is nergens sprake van willekeur.
+7

Citaten 1 t/m 10 van 85.

 • Albert Einstein Een mens maakt deel uit van het geheel, dat door ons "het universum" genoemd wordt. [...] Onze taak moet zijn dat we onze cirkel van compassie vergroten, zodat alle levende wezens en de gehele natuur in al haar schoonheid erdoor omvat worden.
  Origineel: A human being is a part of the whole, called by us "Universe", a part limited in time and space. [...] Our task must be to free ourselves from this prison by widening our circle of compassion to embrace all living creatures and the whole of nature in its beauty.
  Bron: Brief 12-02-1950
  Albert Einstein
  Duits - Amerikaans natuurkundige 1879-1955
  - +
  +161
 • Martin Luther King Als je vertrouwen hebt, hoef je niet de gehele trap te zien om de eerste stap te zetten.
  Origineel: Faith is taking the first step even when you don't see the whole staircase.
  Martin Luther King
  Amerikaans predikant 1929-1968
  - +
  +160
 • Albert Einstein De gehele wetenschap is niets meer dan een verfijning van het dagelijks denken.
  Origineel: All of science is nothing more than the refinement of everyday thinking.
  Bron: Journal of the Franklin Institute maart 1936, Physics and Reality
  Albert Einstein
  Duits - Amerikaans natuurkundige 1879-1955
  - +
  +86
 • Anne Frank Er is nu eenmaal in de mensen een drang tot vernielen, een drang tot doodslaan, tot vermoorden en razend zijn, en zolang de gehele mensheid, zonder uitzondering, geen grote metamorfose heeft ondergaan, zal de oorlog woeden, zal alles wat opgebouwd, aangekweekt en gegroeid is, weer afgesneden en vernietigd worden, om daarna opnieuw te beginnen.
  Bron: Het achterhuis - 3 mei 1944
  Anne Frank
  Joods vluchteling en schrijfster 1929-1945
  - +
  +66
 • Spinoza Ons gehele geluk is afhankelijk van de kwaliteit van dat wat wij beminnen.
  Spinoza
  Nederlands filosoof 1632-1677
  - +
  +29
 • Krishnamurti Wanneer u uzelf kent zoals u is, dan begrijpt u de gehele structuur van 's mensens streven, zijn teleurstellingen, zijn huichelarij, zijn zoeken.
  Krishnamurti
  In India geboren spiritueel leraar 1895-1986
  - +
  +15
 • Erasmus Het leven van de gehele Christenheid wemelt van dwaze instellingen. De priesters laten dit alles oogluikend toe, ja kweken dit zelfs aan, zich er wel van bewust dat een en ander hun geen windeieren zal leggen.
  Bron: Lof der Zotheid (1511)
  Erasmus
  Nederlands humanist en filosoof 1469-1536
  - +
  +13
 • Bahá'u'lláh Men beroeme zich er niet op zijn vaderland lief te hebben, maar stelle er een eer in de gehele wereld lief te hebben.
  Bahá'u'lláh
  Arabisch geestelijke en stichter van het bahá'í-geloof. 1817-1892
  - +
  +8
 • Krishnamurti Geloof is een formule van inactiviteit die schijnheiligheid kweekt, en tegen schijnheiligheid vecht de gehele jongere generatie en verzet zich.
  Krishnamurti
  In India geboren spiritueel leraar 1895-1986
  - +
  +7
 • Krishnamurti Elke godsdienst heeft zijn dogma, zijn formule, zijn eigen stellage om de goden te bereiken en als we een onderzoek instellen naar het begin van het denken, betwijfelen wij het belang van dit gehele bouwsel van denkbeelden.
  Krishnamurti
  In India geboren spiritueel leraar 1895-1986
  - +
  +6
De beste gehele citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al ruim 20 jaar op citaten.net.

Trefwoorden in deze citaten: