Citaten met genotzucht

 • De geschiedenis bestaat voor het grootste deel uit de ellenden, over de wereld gebracht door trots, eerzucht, hebzucht, wraak, genotzucht, opstandigheid, huichelarij, fanatisme en alle mogelijke andere tomeloze begeerten.
 • Want is uiteindelijk ook lezen niet slechts een ondeugd, zoals drank of lust of een andere vorm van overdadige genotzucht? Men leest om zijn verstand te prikkelen en te amuseren; men leest vooral om te voorkomen dat men zelf nadenkt.

Citaten 1 t/m 5 van 5.

 • Edmund Burke De geschiedenis bestaat voor het grootste deel uit de ellenden, over de wereld gebracht door trots, eerzucht, hebzucht, wraak, genotzucht, opstandigheid, huichelarij, fanatisme en alle mogelijke andere tomeloze begeerten.
  Origineel: History consists, for the greater part, of the miseries brought upon the world by pride, ambition, avarice, revenge, lust, sedition, hypocrisy, ungoverned zeal, and all the train of disorderly appetite.
  Bron: Reflections on the Revolution in France (1790)
  Edmund Burke
  Engels politicus en filosoof (1729 - 1797)
  - +
  +30
 • Marie von Ebner-Eschenbach De genotzucht verslindt alles, het liefst echter het geluk.
  Origineel: Die Genußsucht frißt alles, am liebsten aber das Glück.
  Bron: Aphorismen (1911)
  Marie von Ebner-Eschenbach
  Oostenrijks schrijfster (1830 - 1916)
  - +
  +2
 • Aldous Huxley Want is uiteindelijk ook lezen niet slechts een ondeugd, zoals drank of lust of een andere vorm van overdadige genotzucht? Men leest om zijn verstand te prikkelen en te amuseren; men leest vooral om te voorkomen dat men zelf nadenkt.
  Origineel: After all, what is reading but a vice, like drink or venery or any other form of excessive self-indulgence? One reads to tickle and amuse one's mind; one reads, above all, to prevent oneself thinking.
  Bron: Crome Yellow (1921)
  Aldous Huxley
  Engels schrijver (1894 - 1963)
  - +
  +1
 • William Somerset Maugham Een vrouw zal zichzelf altijd opofferen als je haar daartoe de gelegenheid geeft. Het is haar geliefkoosde manier van genotzucht.
  Origineel: A woman will always sacrifice herself if you give her the opportunity. It is her favourite form of self-indulgence.
  Bron: The Circle: A Comedy in Three Acts (1921)
  William Somerset Maugham
  Engels schrijver (1874 - 1965)
  - +
   0
 • Audre Lorde Voor mezelf zorgen is geen genotzucht, het is zelfbehoud en dat is een daad van politieke oorlogsvoering.
  Origineel: Caring for myself is not self-indulgence, it is self-preservation, and that is an act of political warfare.
  Bron: A Burst of Light: And Other Essays (2017)
  Audre Lorde
  Amerikaanse schrijfster, dichteres en activiste (1934 - 1992)
  - +
   0
De beste genotzucht citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al ruim 20 jaar op citaten.net.