Citaten met goddelijke

 • Kunst is een abstractie, het is de manier om naar God te gaan door hetzelfde te doen als onze goddelijke Meester, door te scheppen.
 • De arbeid is wat de mensen gelukkig maakt, die, eerst het goede scheppend, weldra zelfs kwaad, door goddelijke kracht, in goed verandert.
 • Wat was God aan het doen voor de goddelijke schepping?
 • Om de hoogste wijsheid en het meest verheven inzicht te bereiken, moeten wij onbegrensd vertrouwen hebben in het goddelijke dat ons leidt.
 • Aan u is de macht gegeven uzelf naar de lagere levensvormen, het dierenrijk, te degraderen; maar ge kunt u ook door uw eigen intellect en oordeel naar het hogere, goddelijke, verheffen.
 • Geen wereld is denkbaar zonder de goddelijke Geest, maar tevens zó, dat deze zich in de wereld in tegenstellingen wikkelt.
 • Verlangen naar grootheid is een goddelijke zonde.
 • Het tijdperk der goddelijke fantasie is voorbij en keert nooit weder.
 • De zekerheid die het goddelijke licht schenkt, is groter dan de zekerheid die het menselijk verstand schenkt.
 • God is in de wereld inbegrepen. Hij is de ziel van de wereld. Hij is de schepper van de wereld en de vader van alles. Ja, de ganse aarde en de ganse hemel vormen het goddelijke zijn; God woont zelfs in de riolen, in de spoelwormen en de misdadigers. De wereld is dus een organisch geheel, een alomvat
+7

Citaten 1 t/m 10 van 48.

 • Ralph Waldo Trine Om de hoogste wijsheid en het meest verheven inzicht te bereiken, moeten wij onbegrensd vertrouwen hebben in het goddelijke dat ons leidt.
  Ralph Waldo Trine
  Amerikaans schrijver en filosoof (1866 - 1958)
  - +
  +20
 • Plato Als de ziel vertrekt in een toestand van zuiverheid, geen enkele onzuiverheid meeneemt die gemakkelijk blijft kleven, waaraan tijdens het leven nooit willens en wetens is meegedaan, maar die vermeden is, zichzelf in zichzelf verzameld heeft en deze scheiding van het lichaam tot doel en studie maakt... welnu, als de ziel zo klaar is vertrekt ze naar het onzichtbare gebied van het Goddelijke, het Onsterfelijk en het Wijze.
  Plato
  Grieks filosoof (427 v. Chr. - 347 v. Chr.)
  - +
  +15
 • Giovanni Pico della Mirandola Aan u is de macht gegeven uzelf naar de lagere levensvormen, het dierenrijk, te degraderen; maar ge kunt u ook door uw eigen intellect en oordeel naar het hogere, goddelijke, verheffen.
  Bron: Oratio de hominis dignitate (1487)
  Giovanni Pico della Mirandola
  Italiaans filosoof en humanist (1463 - 1494)
  - +
  +11
 • Thomas van Aquino De zekerheid die het goddelijke licht schenkt, is groter dan de zekerheid die het menselijk verstand schenkt.
  Thomas van Aquino
  Italiaans filosoof en theoloog (1225 - 1274)
  - +
  +10
 • Victor Hugo Jezus heeft geweend, Voltaire heeft geglimlacht; uit deze goddelijke tranen en deze menselijke glimlach is de liefelijkheid van de huidige beschaving gemaakt.
  Origineel: Jésus a pleuré, Voltaire a souri; c’est de cette larme divine et de ce sourire humain qu’est faite la douceur de la civilisation actuelle.
  Bron: Toespraak Le centenaire de Voltaire (30-05-1878). Voor de volledige tekst zie fr.wikisource.org
  Victor Hugo
  Frans schrijver (1802 - 1885)
  - +
  +10
 • Aristoteles Vaak was ik alleen met mijn ziel. Ik trad als zuivere substantie mijn ware zelf binnen, en wendde mij af van al het uiterlijke naar wat innerlijk is. Ik werd zuiver weten, zowel de wetende als de gewetene. Hoe verwonderd was ik schoonheid en pracht in mijn eigen zelf te aanschouwen en te herkennen dat ik een deel van de verheven Goddelijke Wereld ben, begiftigd zelfs met scheppend leven! In deze ontdekking van het zelf, werd ik boven de wereld van de zintuigen uitgetild, zelfs boven de geestenwereld, tot aan het Goddelijke, waar ik een zo prachtig Licht gewaar werd dat geen mond dit zou kunnen uitdrukken of geen oor verstaan.
  Aristoteles
  Grieks filosoof (384 v. Chr. - 322 v. Chr.)
  - +
  +9
 • Mahatma Gandhi De mensheid zou uitsterven, indien niet, op ieder ogenblik en overal, het goddelijke in de mens zichtbaar bleef.
  Mahatma Gandhi
  Indiaas politicus (1869 - 1948)
  - +
  +8
 • Thomas van Aquino Geloven is een daad van het verstand dat instemt met de goddelijke waarheid op aandrang van de wil die door God met Zijn genade daartoe is aangezet.
  Thomas van Aquino
  Italiaans filosoof en theoloog (1225 - 1274)
  - +
  +8
 • Epicurus God is in de wereld inbegrepen. Hij is de ziel van de wereld. Hij is de schepper van de wereld en de vader van alles. Ja, de ganse aarde en de ganse hemel vormen het goddelijke zijn; God woont zelfs in de riolen, in de spoelwormen en de misdadigers. De wereld is dus een organisch geheel, een alomvattend, met rede begiftigd levend wezen, en de rede doordringt ieder deel van de wereld.
  Epicurus
  Grieks filosoof (341 v. Chr. - 270 v. Chr.)
  - +
  +8
 • Ronald Plasterk Natuurlijk geloofden mijn kinderen in Sinterklaas. Buiten Nederland gelooft niemand in hem, laat staan in Zwarte Piet. Het geloof in Sinterklaas is erfgoed, van generatie op generatie overgedragen. Mijn kinderen geloofden omdat ze dat op de meest goedgelovige leeftijd, de leeftijd dat ze hun wereldbeeld vormden, hebben geleerd van hun ouders, de mensen die ze het meest vertrouwen. Idem voor elk religieus geloof. De kinderen van Hosni Mubarak zijn moslim, die van koningin Beatrix Nederlands-Hervormd. Dat is geen toeval, en ook geen gevolg van goddelijke interventie, geloof is cultuur.
  Ronald Plasterk
  Nederlands politicus en wetenschapper (1957 - )
  - +
  +8
De beste goddelijke citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al ruim 20 jaar op citaten.net.