Citaten met godsdienst

Citaten 11 t/m 20 van 78.

 • Napoleon Bonaparte Vaderlandsliefde is de eerste godsdienst van de beschaafde mens.
  Origineel: L'amour de la patrie est la première vertu de l'homme civilisé.
  Bron: Uitspraak bij het Diète de Varsovie op 14 juli 1812
  Napoleon Bonaparte
  Frans staatsman en keizer (1769 - 1821)
  - +
  +13
 • Godfried Bomans Godsdienst is voor velen het voorportaal van het denken, voor weinigen de uitgang.
  Godfried Bomans
  Nederlands schrijver (1913 - 1971)
  - +
  +11
 • Bertrand Russell Het kwalijkste aan de christelijke godsdienst is haar ziekelijke en onnatuurlijke houding tegenover de seksualiteit.
  Origineel: The worst feature of the Christian religion, however, is its attitude toward sex - an attitude [...] morbid and [...] unnatural.
  Bron: Why I am not a Christian (1936) Has Religion Made Useful Contributions to Civilization?
  Bertrand Russell
  Engels filosoof, wiskundige en Nobelprijswinnaar literatuur (1950) (1872 - 1970)
  - +
  +11
 • Pierre Joseph Proudhon De democratie is de afschuwelijkste van alle tirannieën; want zij steunt noch op het gezag van een godsdienst, noch op adel van geslacht, noch op de voorrechten van het talent; zij heeft tot grondslag het aantal, en tot masker het woord Volk. Is de monarchie de hamer, die het volk verplettert, de democratie is de bijl die het in stukken hakt.
  Origineel: La démocratie est la tyrannie la plus exécrable de toutes; car elle ne s'appuie ni sur l'autorité d'une religion, ni sur une noblesse de race, ni sur les prérogatives du talent: elle a pour base le nombre, et pour masque le nom du Peuple. Si la monarchie est le marteau qui écrase le peuple, la démocratie est la hache qui le divise.
  Bron: La Démocratie. Voor de volledige tekst zie michelpeyret.canalblog.com
  Pierre Joseph Proudhon
  Frans socioloog en econoom (1809 - 1865)
  - +
  +10
 • Machiavelli Wie de Romeinse geschiedenis aandachtig bestudeert, ziet hoe nuttig de godsdienst was om een leger te leiden, om het moreel van het volk te sterken, om goede mensen in hun gedrag te bevestigen, en slechte tot inkeer te brengen.
  Bron: Discorsi
  Machiavelli
  Florentijns staatsfilosoof (1469 - 1527)
  - +
  +10
 • Lucretius Tot zoveel kwaad heeft de godsdienst kunnen aanzetten!
  Origineel: Tantum religio potuit suadere malorum.
  Bron: De rerum natura I, 102
  Lucretius
  Romeins dichter en filosoof (95 v. Chr. - 55 v. Chr.)
  - +
  +9
 • Carl Gustav Jung Zolang de godsdienst alleen maar geloof en uiterlijke vorm is en de godsdienstige functie niet een ervaring van de eigen ziel geworden is, is er nog niets ingrijpends gebeurd. Men begrijpt nog niet dat het grote mysterie niet alleen op zichzelf bestaat, maar dat het hoofdzakelijk zijn grond in de menselijke ziel vindt.
  Carl Gustav Jung
  Zwitsers psychiater (1875 - 1961)
  - +
  +9
 • A. Schopenhauer De godsdienst is een kruk voor slechte staatsinrichtingen.
  Origineel: Die Religion ist eine Krücke für schlechte Staatsverfassungen.
  Bron: Parerga und Paralipomena (1851) 2, 22
  A. Schopenhauer
  Duits filosoof (1788 - 1860)
  - +
  +8
 • Ruud Lubbers De islam is een wereldgodsdienst. Net als bij elke godsdienst geldt hier het risico dat de eigen religie boven de democratie gesteld wordt.
  Bron: Toespraak Utrecht, 04-12-2010
  Ruud Lubbers
  Nederlands econoom en politicus (1939 - 2018)
  - +
  +8
 • Multatuli De godsdienst is een goede zaak,
  En geeft de mensen veel vermaak.
  Bron: Dichtoefeningen
  Multatuli
  Nederlands schrijver (ps. van Eduard Douwes Dekker) (1820 - 1887)
  - +
  +6
De beste godsdienst citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al ruim 20 jaar op citaten.net. (pagina 2)