Citaten met grootste

 • De dieren lijden en hun gejammer vervult de lucht. De bossen vallen ten prooi aan vernietiging. De bergen worden opengescheurd voor de metalen die in hun aderen groeien. En de mens looft en prijst degenen die aan de natuur en aan de mensheid de grootste schade berokkenen.
 • Het grootste plezier in het leven is dat te doen waarvan mensen zeggen dat je dat niet kunt doen.
 • Ik heb u slechts drie dingen te leren: Eenvoud, geduld, mededogen. Deze drie zijn uw grootste schatten.
 • Onze grootste overwinning is niet dat we nooit falen, maar dat we telkens als we struikelen weer opstaan.
 • De grootste openbaring is de stilte.
 • De grootste vervuiler op de wereld is de armoede.
 • Het grootste genoegen, zonder enig bijmengsel van walging is, in gezonde toestand, rust na de arbeid.
 • Eens was het vergrijp jegens God de grootste misdaad, maar God stierf en met hem stierven ook deze misdadigers.
 • De grootste kunstenaar kan niets verzinnen dat niet vooraf al in de steen bestaat, maar als zijn hand niet met zijn geest meegaat zal hij het nooit van 't ruwe marmer winnen.
 • Maar wat is vrijheid zonder wijsheid, en zonder deugd? De grootste van alle mogelijke kwaden; want het is dwaasheid, verdorvenheid en gekte, zonder onderwijs of beperking.
+7

Citaten 1 t/m 10 van 517.

 • Confucius Onze grootste overwinning is niet dat we nooit falen, maar dat we telkens als we struikelen weer opstaan.
  Bron: Analecta boek II, XXIV
  Confucius
  Chinees filosoof (551 v. Chr. - 479 v. Chr.)
  - +
  +431
 • Lao-Tse De grootste openbaring is de stilte.
  Lao-Tse
  Chinees filosoof (Rond 6e eeuw v. Chr.)
  - +
  +398
 • Socrates Degene die met het minst tevreden is, is het rijkst, want tevredenheid is de grootste schat.
  Socrates
  Grieks filosoof (469 v. Chr. - 399 v. Chr.)
  - +
  +311
 • Leonardo da Vinci De dieren lijden en hun gejammer vervult de lucht. De bossen vallen ten prooi aan vernietiging. De bergen worden opengescheurd voor de metalen die in hun aderen groeien. En de mens looft en prijst degenen die aan de natuur en aan de mensheid de grootste schade berokkenen.
  Bron: Codex Atlantico 382
  Leonardo da Vinci
  Italiaans schilder, ingenieur en musicus (1452 - 1519)
  - +
  +245
 • Nelson Mandela Onze grootste angst is niet dat we onvolmaakt zijn. Onze grootste angst is dat we mateloos krachtig zijn. Het is ons licht, niet onze schaduw die ons het meest beangstigt.
  Nelson Mandela
  Zuid-Afrikaans advocaat, politicus en anti-apartheidsstrijder (1918 - 2013)
  - +
  +159
 • Plato U moet niet proberen een deel te genezen zonder het geheel te behandelen. U moet niet proberen het lichaam te genezen zonder de ziel erbij te betrekken; als u het hoofd en het lichaam gezond wilt maken, moet u beginnen met het genezen van de ziel. Dit laatste is het belangrijkste. Laat niemand u overhalen zijn lichaam te genezen, als hij u niet eerst gevraagd heeft zijn ziel te genezen. De grootste fout die dokters in onze tijd bij de behandeling van het lichaam maken is, dat ze beginnen met de ziel van het lichaam te scheiden.
  Plato
  Grieks filosoof (427 v. Chr. - 347 v. Chr.)
  - +
  +126
 • A. Schopenhauer De grootste dwaasheid is het opofferen van uw gezondheid voor wat dan ook.
  Origineel: Dass die größte aller Torheiten ist, seine Gesundheit aufzuopfern, für was es auch sei.
  Bron: Parerga und Paralipomena Von dem, was einer ist
  A. Schopenhauer
  Duits filosoof (1788 - 1860)
  - +
  +101
 • Friedrich Nietzsche De eis bemind te worden, is de grootste aller arroganties.
  Origineel: Die Forderung, geliebt zu werden, ist die größte aller Anmaßungen.
  Bron: Menschliches, Allzumenschliches
  Friedrich Nietzsche
  Duits dichter en filosoof (1844 - 1900)
  - +
  +84
 • Erasmus Het is de grootste dwaasheid, dingen te leren, die men later weer moet vergeten.
  Erasmus
  Nederlands humanist en filosoof (1469 - 1536)
  - +
  +82
 • Boeddha Gezondheid is het grootste geschenk, tevredenheid de grootste rijkdom, trouw de beste relatie.
  Origineel: Health is the greatest gift, contentment the greatest wealth, faithfulness the best relationship.
  Boeddha
  Spirituele leider, geboren als Siddhartha Gautama (450 v. Chr. - 370 v. Chr.)
  - +
  +81
De beste grootste citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al ruim 20 jaar op citaten.net.