Citaten met handelingen

 • Men moet menselijke handelingen niet bespotten, niet betreuren, niet veroordelen, doch begrijpen.
 • Mensen zijn misleid als ze denken dat ze vrij zijn, een mening die slechts hierin bestaat dat ze zich bewust zijn van hun handelingen en niet weten van de oorzaken waardoor deze worden bepaald.
 • Uit iemands levenswijze en zijn handelingen kan men onmogelijk opmaken of hij een gelovige of een atheïst is.
 • De eerste stap naar de ondeugd is onschuldige handelingen met geheimzinnigheid te onthullen.
 • Ik heb altijd gedacht dat de handelingen van mensen de beste tolken van hun gedachten zijn.
 • Wordingen zijn bijna niet waar te nemen, het zijn handelingen die slechts vervat kunnen worden in een leven, uitgedrukt in een stijl.
 • Alles, alles in oorlog is barbaars ... Maar de ergste barbaarsheid van de oorlog is dat het mensen collectief dwingt om handelingen te plegen waartegen ze ieder voor zich in opstand zouden komen met hun hele wezen.
 • Het menselijk leven begint daar, waar het ontbreken van instinctief bepaalde handelingen een zeker punt overschrijdt, waar de aanpassing aan de natuur haar dwingend karakter verliest en het handelingsleven niet langer uitsluitend bepaald wordt door erfelijke gegeven mechanismen. Anders gezegd: mense
 • Dat je plotseling zo los kan slaan van de meest alledaagse handelingen verontrust me. Ik heb er geen verklaring voor.
+6

Citaten 1 t/m 10 van 25.

 • Spinoza Men moet menselijke handelingen niet bespotten, niet betreuren, niet veroordelen, doch begrijpen.
  Origineel: Humanas actions non ridere, non lugere, neque detestari, sed intellegere.
  Bron: Tractatus Theologico Politicus (1670)
  Spinoza
  Nederlands filosoof (1632 - 1677)
  - +
  +88
 • Confucius Tse-Koeng vroeg wat het kenmerk was van een superieur mens. De Meester zei: `Hij handelt voor hij spreekt, en spreekt daarna in overeenstemming met zijn handelingen.
  Confucius
  Chinees filosoof (551 v. Chr. - 479 v. Chr.)
  - +
  +21
 • Ellen Key Alles, alles in oorlog is barbaars ... Maar de ergste barbaarsheid van de oorlog is dat het mensen collectief dwingt om handelingen te plegen waartegen ze ieder voor zich in opstand zouden komen met hun hele wezen.
  Ellen Key
  Zweeds schrijfster, pedagoge en feministe (1849 - 1926)
  - +
  +18
 • Spinoza Mensen zijn misleid als ze denken dat ze vrij zijn, een mening die slechts hierin bestaat dat ze zich bewust zijn van hun handelingen en niet weten van de oorzaken waardoor deze worden bepaald.
  Origineel: Falluntur homines quod se liberos esse putant, quæ opinio in hoc solo consistit quod suarum actionum sint conscii et ignari causarum a quibus determinantur.
  Bron: Ethica - Pars secunda - De natura et origine mentis XXXV
  Spinoza
  Nederlands filosoof (1632 - 1677)
  - +
  +17
 • John Locke Ik heb altijd gedacht dat de handelingen van mensen de beste tolken van hun gedachten zijn.
  Origineel: I have always thought the actions of men the best interpreters of their thoughts.
  Bron: Essay Concerning Human Understanding (1689) Bk 1, Ch.3, sec.3
  John Locke
  Engels filosoof (1632 - 1704)
  - +
  +13
 • Maxim Kröjer Als al onze handelingen op motieven moesten berusten, zouden we niets anders zijn dan de slaven van het utilitarisme. Onze grillen kruiden het leven, zelfs als we ze achteraf idioot vinden.
  Bron: Gesprekken onder de schemerlamp (1964)
  Maxim Kröjer
  Belgisch schrijver (1901 - 1979)
  - +
  +8
 • Erich Fromm Het menselijk leven begint daar, waar het ontbreken van instinctief bepaalde handelingen een zeker punt overschrijdt, waar de aanpassing aan de natuur haar dwingend karakter verliest en het handelingsleven niet langer uitsluitend bepaald wordt door erfelijke gegeven mechanismen. Anders gezegd: menselijk leven en vrijheid zijn van den beginne af onafscheidelijk.
  Origineel: Human existence begins when the lack of fixation of action by instincts exceeds a certain point; when the adaptation to nature loses its coercive character; when the way to act is no longer fixed by hereditarily given mechanisms. In other words, human existence and freedom are from the beginning inseparable.
  Bron: Angst voor de vrijheid (1952)
  Erich Fromm
  Duits - Amerikaans filosoof en psycholoog (1900 - 1980)
  - +
  +8
 • Lord Chesterfield Een bekwaam mens geeft blijk van zijn geest door vriendelijke woorden en vastberaden handelingen.
  Origineel: An able man shows his spirit by gentle words and resolute actions.
  Bron: Letters to His Son (1774) Vol 2, p.383
  Lord Chesterfield
  Engels staatsman en schrijver (1694 - 1773)
  - +
  +5
 • Leo Tolstoj Uit iemands levenswijze en zijn handelingen kan men onmogelijk opmaken of hij een gelovige of een atheïst is.
  Bron: Nouvelles Pensées 82
  Leo Tolstoj
  Russisch schrijver, filosoof en politiek denker (1828 - 1910)
  - +
  +4
 • Machiavelli Vele mensen hebben republieken en prinsendommen bedacht die helemaal nooit echt bestaan hebben. Uiteindelijk is de manier waarop mensen leven zo ver verwijderd van de manier waarop zij zouden moeten leven, dat iedereen die wat is verlaat voor wat zou moeten zijn eerder zijn ondergang dan zijn behoud nastreeft; want een man die streeft naar goedheid in al zijn handelingen zal zeker ten onder gaan, omdat er zovele mensen zijn die niet goed zijn.
  Bron: Il Principe (1513) XV
  Machiavelli
  Florentijns staatsfilosoof (1469 - 1527)
  - +
  +4
De beste handelingen citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al ruim 20 jaar op citaten.net.