Citaten met hartstochten

 • De liefde tot de natuur en de oprechtheid, dat zijn de beide grote hartstochten van het genie.
 • De muziek dient tot verstrooiing, tot opvoeding, tot aansporing van geest en hart, en tot de bevrijding der ziel van de hartstochten.
 • Pijn en genot, verdriet en vreugde, hartstochten en gewaarwordingen volgen elkaar op en bestaan nooit tegelijkertijd.
 • De hartstochten zijn de winden, die de zeilen van het schip doen bollen; zij doen het soms vergaan maar zonder hen zou het niet kunnen varen.
 • Drie eenvoudige maar onweerstaanbare hartstochten hebben mijn leven beheerst: de behoefte aan liefde, de drang naar kennis en het bijna ondraaglijk besef dat het mensdom smartelijk lijdt.
 • Als de ouders eraan denken, dat zij ook eenmaal jong zijn geweest, zullen zij de hartstochten hunner kinderen gemakkelijker verdragen.
 • De middelmatige hartstochten zijn welsprekend, de grote zijn stom.
 • Dankzij de muziek genieten de hartstochten van zichzelf.
 • Afwezigheid doet de middelmatige hartstochten verminderen en de grote toenemen, zoals de wind de kaarsen uitdooft en het vuur aanwakkert.
 • Aan onze hartstochten danken wij wellicht het beste wat in onze geest leeft.
+7

Citaten 1 t/m 10 van 82.

 • Friedrich Nietzsche Dankzij de muziek genieten de hartstochten van zichzelf.
  Origineel: Vermöge der Musik genießen sich die Leidenschaften selbst.
  Bron: Voorbij goed en kwaad (1886)
  Friedrich Nietzsche
  Duits dichter en filosoof (1844 - 1900)
  - +
  +154
 • Aristoteles De muziek dient tot verstrooiing, tot opvoeding, tot aansporing van geest en hart, en tot de bevrijding der ziel van de hartstochten.
  Aristoteles
  Grieks filosoof (384 v. Chr. - 322 v. Chr.)
  - +
  +133
 • Francois de la Rochefoucauld Afwezigheid doet de middelmatige hartstochten verminderen en de grote toenemen, zoals de wind de kaarsen uitdooft en het vuur aanwakkert.
  Origineel: L'absence diminue les médiocres passions, et augmente les grandes, comme le vent éteint les bougies et allume le feu.
  Bron: Maximes et Réflexions morales (1665) #276
  Francois de la Rochefoucauld
  Frans schrijver (1613 - 1680)
  - +
  +67
 • Voltaire De hartstochten zijn de winden, die de zeilen van het schip doen bollen; zij doen het soms vergaan maar zonder hen zou het niet kunnen varen.
  Origineel: Les passions sont les vents qui enflent les voiles du navire ; elles le submergent quelquefois, mais sans elles il ne pourrait voguer.
  Bron: Zadig ou la destinée
  Voltaire
  Frans schrijver en filosoof (ps. van François Marie Arouet) (1694 - 1778)
  - +
  +51
 • Seneca Een deel van de morele kwaliteit berust op scholing, een deel op oefening: je moet leren en je moet door te handelen waarmaken wat je geleerd hebt. Als dat zo is, blijkt voor wijsheid niet alleen weten nodig, maar ook praktische leefregels die onze hartstochten als door een wetsbepaling intomen en op een afstand houden.
  Bron: Epistulae morales ad Lucilium
  Seneca
  Romeins filosoof, staatsman en toneelschrijver (5 v. Chr. - 65)
  - +
  +35
 • Anatole France Ik heb altijd de dwaasheid der hartstochten verkozen boven de wijsheid der onverschilligheid.
  Origineel: J'ai toujours préféré la folie des passions à la sagesse de l'indifférence.
  Bron: Le Crime de Sylvestre Bonnard
  Anatole France
  Frans schrijver en Nobelprijswinnaar literatuur (1921) (1844 - 1924)
  - +
  +33
 • Bertrand Russell Drie eenvoudige maar onweerstaanbare hartstochten hebben mijn leven beheerst: de behoefte aan liefde, de drang naar kennis en het bijna ondraaglijk besef dat het mensdom smartelijk lijdt.
  Origineel: Three passions, simple but overwhelmingly strong, have governed my life: the longing for love, the search for knowledge, and unbearable pity for the suffering of mankind.
  Bron: The Autobiography of Bertrand Russell (1967) prologue
  Bertrand Russell
  Engels filosoof, wiskundige en Nobelprijswinnaar literatuur (1950) (1872 - 1970)
  - +
  +31
 • Carl Gustav Jung Een man die nooit door de hel van zijn hartstochten is gegaan, heeft ze ook nooit overwonnen.
  Carl Gustav Jung
  Zwitsers psychiater (1875 - 1961)
  - +
  +26
 • Spinoza God is zonder hartstochten en wordt niet beïnvloed door pijn en genot. Strikt genomen heeft God dus eigenlijk niemand lief.
  Spinoza
  Nederlands filosoof (1632 - 1677)
  - +
  +18
 • Spinoza God is zonder hartstochten en wordt niet beïnvloed door pijn en genot. Strikt genomen heeft God dus eigenlijk niemand lief.
  Spinoza
  Nederlandse filosoof (1632 - 1677)
  - +
  +18
De beste hartstochten citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al ruim 20 jaar op citaten.net.