Citaten met hiervoor

 • Van de natuur houden is reeds een bewijs hiervoor dat men buiten de natuur staat.
 • Eenzaamheid, slapeloosheid, en veranderingen: de angst hiervoor is nog erger dan de realiteit.
 • Vandaag ben ik de koningin. Hiervoor was ik vrij.
 • De laatste vier- of vijfhonderd jaar van Europees contact met Afrika leverde een hoeveelheid literatuur op die Afrika in een zeer slecht daglicht stelde en Afrikanen in zeer lugubere termen beschreef. De reden hiervoor had te maken met de noodzaak de slavenhandel en de slavernij te rechtvaardigen.
 • Verveling is dus een essentieel probleem voor de moralist, aangezien minstens de helft van de zonden van de mensheid veroorzaakt worden door de vrees hiervoor.
+2

Citaten 1 t/m 9 van 9.

 • Bertrand Russell Verveling is dus een essentieel probleem voor de moralist, aangezien minstens de helft van de zonden van de mensheid veroorzaakt worden door de vrees hiervoor.
  Origineel: Boredom is therefore a vital problem for the moralist, since at least half the sins of mankind are caused by the fear of it.
  Bron: The conquest of happiness (1930). Voor de volledige tekst zie russell-j.com
  Bertrand Russell
  Engels filosoof, wiskundige en Nobelprijswinnaar literatuur (1950) (1872 - 1970)
  - +
  +14
 • Mignon McLaughlin Eenzaamheid, slapeloosheid, en veranderingen: de angst hiervoor is nog erger dan de realiteit.
  Origineel: Loneliness, insomnia, and change: the fear of these is even worse than the reality.
  Bron: The Complete Neurotic's Notebook (1981)
  Mignon McLaughlin
  Amerikaans auteur en journalist (1913 - 1983)
  - +
  +13
 • Godfried Bomans Van de natuur houden is reeds een bewijs hiervoor dat men buiten de natuur staat.
  Godfried Bomans
  Nederlands schrijver (1913 - 1971)
  - +
  +10
 • Machiavelli Verachtelijk wordt hij wanneer men hem voor wispelturig, lichtzinnig, verwijfd, lafhartig, en besluiteloos houdt. Hiervoor moet een heerser op zijn hoede zijn als voor een gevaarlijke klip en hij moet alle mogelijk moeite doen om te bereiken dat zijn daden gekenmerkt worden door grootheid, moed, ernst en kracht. Ten slotte moet hij een dusdanige reputatie opbouwen dat niemand het in zijn hoofd haalt om hem te bedriegen of te misleiden.
  Origineel: Contennendo lo fa esser tenuto vario, leggieri, effeminato, pusillanime, irresoluto: da che uno principe si debbe guardare come da uno scoglio, et ingegnarsi che nelle azioni sua si riconosca grandezza, animosità, gravità, fortezza, e, circa maneggi privati de’ sudditi, volere che la sua sentenzia sia irrevocabile; e si mantenga in tale opinione, che alcuno non pensi né a ingannarlo né ad aggirarlo.
  Bron: Il Principe XIX
  Machiavelli
  Florentijns staatsfilosoof (1469 - 1527)
  - +
  +5
 • Chinua Achebe De laatste vier- of vijfhonderd jaar van Europees contact met Afrika leverde een hoeveelheid literatuur op die Afrika in een zeer slecht daglicht stelde en Afrikanen in zeer lugubere termen beschreef. De reden hiervoor had te maken met de noodzaak de slavenhandel en de slavernij te rechtvaardigen.
  Origineel: The last four or five hundred years of European contact with Africa produced a body of literature that presented Africa in a very bad light and Africans in very lurid terms. The reason for this had to do with the need to justify the slave trade and slavery.
  Chinua Achebe
  Nigeriaans romanschrijver en dichter (1930 - 2013)
  - +
  +3
 • A. Schopenhauer De opdracht is niet zozeer om te zien wat niemand hiervoor ooit heeft waargenomen, maar na te denken over datgene wat men allemaal kan waarnemen, maar waar tot nu toe nog niet goed over is nagedacht.
  Origineel: Daher ist die Aufgabe nicht sowohl, zu sehen, was noch keiner gesehen hat, als bei dem, was jeder sieht, zu denken, was noch keiner gedacht hat
  Bron: Parerga and Paralipomena (1862) II, 116
  A. Schopenhauer
  Duits filosoof (1788 - 1860)
  - +
  +2
 • Victor Hugo Vandaag ben ik de koningin. Hiervoor was ik vrij.
  Origineel: Aujourd'hui, je suis reine. Autrefois j'étais libre.
  Bron: Ruy Blas
  Victor Hugo
  Frans schrijver (1802 - 1885)
  - +
  +1
 • Rudolf von Jhering Het doel van de wet is vrede, het middel hiervoor is de strijd.
  Origineel: Das Ziel des Rechts ist der Friede, das Mittel dazu der Kampf.
  Bron: Der Kampf ums Recht (1872)
  Rudolf von Jhering
  Duits jurist (1818 - 1892)
  - +
   0
 • Adam Smith Op de lange termijn kan de arbeider voor zijn heer net zo noodzakelijk zijn als zijn heer is voor hem, maar de noodzaak hiervoor is niet zo onmiddellijk.
  Origineel: In the long-run the workman may be as necessary to his master as his master is to him, but the necessity is not so immediate.
  Bron: Wealth of Nations (1776) Bk 1, ch. 8
  Adam Smith
  Engels econoom (1723 - 1790)
  - +
   0
De beste hiervoor citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al ruim 20 jaar op citaten.net.