Citaten met hogere

 • Laten wij bedenken dat een glimlach een hogere culturele uiting is dan de bloeberende bulderlach, waarmee het middenrif iets te maken heeft.
 • Mensen op hogere leeftijd zijn het resultaat van zoveel ervaringen en invloeden, dat je de pit van een perzik kunt aantreffen in iets dat op een appel geleek.
 • In tegenstelling tot alle hogere zoogdieren worden mensen vooral gekenmerkt door defecten.
 • Ik denk dat elke ouder, elke generatie het gewild heeft dat hun kinderen het beter doen en een hogere levensstandaard hebben. Maar ik denk dat er te veel schuldgevoel is.
 • Wie zou liefde ondergeschikt aan de wet willen maken? De liefde zelf is de hogere wet.
 • Gij scheppenden, gij hogere mensen! Wie baren moet, is ziek; doch wie gebaard heeft, is onrein.
 • Muziek is de hogere potentie van poëzie.
 • Gij hogere mensen, deze god was uw grootste gevaar.
 • Liever dan te moraliseren tegen een maatschappij waarvan hij zelf een geacht lid is, zal de arts hoofdschuddend de gevolgen behandelen tegen een steeds hogere prijs.
 • Het besluiten tot iets groots kan geschieden met kalme vastberadenheid of in geestdrift. Het eerste staat natuurlijk hoger. Dit hogere nu vindt men zelden, maar nu en dan toch, bij 'n individu. Bij vergaderingen nooit.
+7

Citaten 1 t/m 10 van 48.

 • Ludwig van Beethoven Muziek is een hogere openbaring dan alle wijsheid en filosofie.
  Origineel: Musik [ist] höhere Offenbarung als alle Weisheit und Philosophie.
  Bron: Aan Bettina von Arnim (1810)
  Ludwig van Beethoven
  Duits componist (1770 - 1827)
  - +
  +240
 • Boeddha Als een mens door lagere vreugde te verzaken kan komen tot hogere vreugde, moet hij de lagere opgeven en reiken naar de hogere.
  Boeddha
  Spirituele leider, geboren als Siddhartha Gautama (450 v. Chr. - 370 v. Chr.)
  - +
  +17
 • Carl Gustav Jung De mens die in contact komt met haar hogere Zelf ervaart dat alle dualismen, "ik" als eenling en eenzame toeschouwer tegenover de buitenwereld; mens tegenover kosmos; mens tegenover de godenwereld, worden opgeheven. De dualiteiten die wij ervaren en waar wij veelal door worden gekweld, zijn producten van hel discursieve denken.
  Carl Gustav Jung
  Zwitsers psychiater (1875 - 1961)
  - +
  +13
 • Giovanni Pico della Mirandola Aan u is de macht gegeven uzelf naar de lagere levensvormen, het dierenrijk, te degraderen; maar ge kunt u ook door uw eigen intellect en oordeel naar het hogere, goddelijke, verheffen.
  Bron: Oratio de hominis dignitate (1487)
  Giovanni Pico della Mirandola
  Italiaans filosoof en humanist (1463 - 1494)
  - +
  +11
 • Marcus Tullius Cicero De aftakeling op hogere leeftijd is meer te wijten aan de verkeerdheden der jeugd dan aan de ouderdom.
  Bron: Cato Maior 9
  Marcus Tullius Cicero
  Romeins staatsman en schrijver (106 v. Chr. - 43 v. Chr.)
  - +
  +11
 • Aldous Huxley Hoger onderwijs is niet noodzakelijk een garantie voor een hogere deugd of een hogere politieke wijsheid.
  Origineel: Higher education is not necessarily a guarantee of higher virtue, or higher political wisdom.
  Bron: Brave New World Revisited (1958)
  Aldous Huxley
  Engels schrijver (1894 - 1963)
  - +
  +11
 • Spinoza Ik bouw op de Rede, totdat de Rede in strijd is met de Schrift, want dan leg ik me bij de Hogere Waarheid neer.
  Spinoza
  Nederlands filosoof (1632 - 1677)
  - +
  +11
 • Jan Cremer Ik schilder niet volgens een idee, want ideëen zijn waardeloos. Ik wil alleen maar lekker verven; ik ben toch immers een gewone jongen en al die flauwekul van kunst en hogere ideëen kan me gestolen worden.
  Jan Cremer
  Nederlands schrijver en schilder (1940 - )
  - +
  +11
 • Maria Henneman De universele behoefte om verbonden te zijn met een hogere macht boeit me mateloos. Dat hoort kennelijk bij mensen: verlangen naar een levensader.
  Maria Henneman
  Nederlands journaliste
  - +
  +7
 • Karl Gutzkow Eenzaamheid kunnen doorstaan is een hogere levenskunst. Ze is het meest zalige genot, de luxe van de denker.
  Origineel: Einsamkeit ertragen können, ist eine hohe Lebenskunst. Sie ist der wonnevollste Genuß, ja der Luxus des Denkers.
  Karl Gutzkow
  Duits schrijver en journalist (1811 - 1878)
  - +
  +6
De beste hogere citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al ruim 20 jaar op citaten.net.