Citaten met honger

 • Beelden uit mijn herinnering zijn even nutteloos als foto's van eten voor iemand die honger heeft.
 • Voor des mans huis, die een goed ambacht kan, verschijnt de honger wel, maer blijfter van.
 • De maatschappij bestaat uit twee grote klassen: zij die meer eten dan honger hebben, en zij die meer honger dan eten hebben.
 • Honger kost weinig, kieskeurigheid veel.
 • Slechts weinigen sterven van de honger, maar honderdduizenden sterven van het eten.
 • Zolang er een dissident in de gevangenis zit, zal onze vrijheid niet echt zijn. Zolang een kind honger heeft, zullen onze levens vol van angst en schaamte zijn.
 • Honger is een kwade raadsman.
 • Honger en trots gaan zelden samen.
 • Wie de stem van meneer de Gijs even hoorde kon zich niet voorstellen dat hij ooit honger zou kunnen lijden, want hij had een aardappel in zijn keel
 • Als de rijken vermageren, zijn het de armen die van honger omkomen.
+7

Citaten 1 t/m 10 van 73.

 • Confucius Als de rijken vermageren, zijn het de armen die van honger omkomen.
  Confucius
  Chinees filosoof (551 v. Chr. - 479 v. Chr.)
  - +
  +246
 • Aristoteles Wanneer de ezel honger heeft, kunnen stokslagen hem niet schelen.
  Aristoteles
  Grieks filosoof (384 v. Chr. - 322 v. Chr.)
  - +
  +83
 • Franklin D. Roosevelt Echte individuele vrijheid bestaat niet zonder economische zekerheid en onafhankelijkheid. Mensen die honger lijden en zonder baan zijn, zijn het materiaal waar dictaturen van gemaakt worden.
  Origineel: True individual freedom cannot exist without economic security and independence. People who are hungry and out of a job are the stuff of which dictatorships are made.
  Franklin D. Roosevelt
  Amerikaans staatsman en president (26e) (1882 - 1945)
  - +
  +32
 • Benjamin Franklin Slechts weinigen sterven van de honger, maar honderdduizenden sterven van het eten.
  Benjamin Franklin
  Amerikaans staatsman en fysicus (1706 - 1790)
  - +
  +32
 • Benjamin Franklin Wie van de hoop leeft zal van honger sterven.
  Benjamin Franklin
  Amerikaans staatsman en fysicus (1706 - 1790)
  - +
  +25
 • Nicolas Chamfort De maatschappij bestaat uit twee grote klassen: zij die meer eten dan honger hebben, en zij die meer honger dan eten hebben.
  Origineel: La société se compose de deux classes principales: ceux qui mangent plus que faim, et ceux qui ont plus faim que manger.
  Bron: Maximes et Pensées
  Nicolas Chamfort
  Frans schrijver, journalist en toneelschrijver (1741 - 1794)
  - +
  +20
 • Joseph Addison De hevigste eetlust in alle schepselen is verlangen en honger; de eerste is de oneindige roep tot het vermeerderen van hun soort, de laatstgenoemde om zichzelf in leven te houden.
  Origineel: The most violent appetites in all creatures are lust and hunger; the first is a perpetual call upon them to propagate their kind, the latter to preserve themselves.
  Bron: The Spectator no.120
  Joseph Addison
  Engels politicus, schrijver en dichter (1672 - 1719)
  - +
  +17
 • Heraclitus Ziekte maakt gezondheid aangenaam en goed; hetzelfde geldt voor honger en bevrediging, en voor vermoeidheid en rust.
  Heraclitus
  Grieks filosoof (540 v. Chr. - 480 v. Chr.)
  - +
  +13
 • Simon Carmiggelt Met de honger in de derde wereld vullen de rijke landen óók nog de dikke buiken van hun informatiemedia.
  Simon Carmiggelt
  Nederlands schrijver (1913 - 1987)
  - +
  +12
 • Erasmus Velen willen tegenover de buitenwereld voor rijk doorgaan, maar lijden thuis met
  mannenmoed honger.
  Bron: Lof der Zotheid (1511)
  Erasmus
  Nederlands humanist en filosoof (1469 - 1536)
  - +
  +12
De beste honger citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al ruim 20 jaar op citaten.net.