Citaten met hume

Citaten 11 t/m 20 van 30.

 • David Hume Zo veinzen wij het voortdurende bestaan van onze zintuiglijke percepties om de onderbreking te elimineren, en zo komen we uit bij de notie van een ziel, een zelf, en een substantie om de verandering te maskeren.
  Origineel: Thus we feign the continu'd existence of the perceptions of our senses, to remove the interruption: and run into the notion of a soul, and self, and substance, to disguise the variation.
  Bron: A Treatise of Human Nature (1739). Voor de volledige tekst zie davidhume.org
  David Hume
  Schots filosoof en geschiedkundige (1711 - 1776)
  - +
  +4
 • David Hume Alleen elkaar opvolgende percepties maken uit wat de geest is, en we hebben niet in de verte een notie van de plaats waar deze scènes worden gespeeld of van de materialen waaruit het theater bestaat.
  Origineel: They are the successive perceptions only, that constitute the mind; nor have we the most distant notion of the place, where these scenes are represented, or of the materials, of which it is compos’d
  Bron: A Treatise of Human Nature (1739) I, Of the Understanding, Section VI
  David Hume
  Schots filosoof en geschiedkundige (1711 - 1776)
  - +
  +3
 • David Hume Er bestaat geen getuigenis die voldoende is om een wonder vast te stellen, tenzij de getuigenis van dien aard is, dat de onwaarheid ervan wonderbaarlijker zou zijn dan het feit, dat zij tracht vast te stellen.
  Origineel: No testimony is sufficient to establish a miracle, unless the testimony be of such a kind, that its falsehood would be more miraculous, than the fact, which it endeavors to establish.
  Bron: An Enquiry Concerning Human Understanding (1748) X, Of Miracles. Voor de volledige tekst zie davidhume.org
  David Hume
  Schots filosoof en geschiedkundige (1711 - 1776)
  - +
  +3
 • David Hume Het leven van de mens is voor het universum niet van groter belang dan van een oester.
  Origineel: The life of man is of no greater importance to the universe than that of an oyster.
  Bron: Of Suicide (1777). Voor de volledige tekst zie davidhume.org
  David Hume
  Schots filosoof en geschiedkundige (1711 - 1776)
  - +
  +3
 • David Hume De regels van de moraal zijn niet de conclusie van ons verstand.
  Origineel: Moral distinctions are not derived from reason.
  Bron: A Treatise of Human Nature (1739) Book III, Part III, sect. II
  David Hume
  Schots filosoof en geschiedkundige (1711 - 1776)
  - +
  +2
 • David Hume Fijnheid van smaak heeft dezelfde uitwerking als fijnheid van hartstocht; het gebied van ons geluk en ongeluk wordt er door vergroot.
  Origineel: In short, delicacy of taste has the same effect as delicacy of passion: It enlarges the sphere both of our happiness and misery.
  Bron: Essays, Moral, Political, and Literary (1758) Part I, Essay I, On the Delicacy of Taste and Passion. Voor de volledige tekst zie davidhume.org
  David Hume
  Schots filosoof en geschiedkundige (1711 - 1776)
  - +
  +2
 • David Hume Hemel en Hel veronderstellen twee verschillende soorten mensen, goede en slechte. Maar het grootste deel van de mensheid zweeft ergens tussen deugd en ondeugd in.
  Origineel: Heaven and hell suppose two distinct species of men, the good and the bad. But the greatest part of mankind float between vice and virtue.
  Bron: Of the Immortality of the Soul 1777. Voor de volledige tekst zie davidhume.org
  David Hume
  Schots filosoof en geschiedkundige (1711 - 1776)
  - +
  +2
 • David Hume Het christendom ging niet alleen aanvankelijk gepaard met wonderen, maar ook vandaag kan geen enkel redelijk mens er zonder wonder in geloven.
  Origineel: The Christian Religion not only was at first attended with miracles, but even at this day cannot be believed by any reasonable person without one.
  Bron: An Enquiry Concerning Human Understanding (1748) X, Of Miracles. Voor de volledige tekst zie davidhume.org
  David Hume
  Schots filosoof en geschiedkundige (1711 - 1776)
  - +
  +2
 • David Hume Het hart van de mens is gemaakt om tegenstrijdigheden met elkaar te verzoenen.
  Origineel: The heart of man is made to reconcile contradictions.
  Bron: Essays, Moral, Political, and Literary (1758) Part I, Sectin X of the Parties of Great Britain. Voor de volledige tekst zie davidhume.org
  David Hume
  Schots filosoof en geschiedkundige (1711 - 1776)
  - +
  +2
 • David Hume Het is absurd om te geloven dat een God menselijke passies heeft, en één van de laagste van de menselijke passies, een rusteloos honger naar applaus.
  Origineel: It is an absurdity to believe that the Deity has human passions, and one of the lowest of human passions, a restless appetite for applause.
  Bron: Dialogues Concerning Natural Religion (1779) XII. Voor de volledige tekst zie davidhume.org
  David Hume
  Schots filosoof en geschiedkundige (1711 - 1776)
  - +
  +2
De beste hume citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al ruim 20 jaar op citaten.net. (pagina 2)