Citaten met illusie

 • Het genoegen kan op een illusie steunen, maar het geluk rust op de waarheid.
 • Eigenlijk is het leven toch één zelfbedrog, één dwalen in illusie, dacht zij droef, melancholiek. Een groot doel, een werelddoel of een klein doel voor zichzelf, voor zijn eigen lijf en ziel. O God, wat is dat alles weinig! En wat dwalen wij rond, zonder iets te weten. En elk zoekt zijn eigen doeltj
 • Tijd is een illusie waarvan je alleen maar jachtig wordt.
 • Kort is de illusie, lang de spijt.
 • Hoe duur een schone illusie ook betaald is, gij hebt toch een goede koop gedaan.
 • Wat blijft is wat altijd is geweest en altijd zal zijn: verloren tijd die niet moet worden gezocht, omdat het verleden één grote illusie is.
 • Is niet alles illusie en is illusie niet alles?
 • Objectiviteit is de illusie dat waarnemingen gedaan kunnen worden zonder een waarnemer.
 • Alle schilderkunst is een illusie.
 • Een illusie verliezen is niet altijd een zekerheid verwerven.
+7

Citaten 1 t/m 10 van 76.

 • Erich Fromm Homo consumens leeft in de illusie van geluk, maar lijdt ondertussen aan verveling en passiviteit. Hoe meer macht hij heeft over machines, hoe machtelozer hij wordt als mens; hoe meer hij consumeert, hoe meer hij slaaf wordt van zijn toenemende behoeften en hoe meer hij gemanipuleerd wordt door het industriële systeem.
  Origineel: The Homo consumens is under the illusion of happiness, while unconsciously he suffers from his boredom and passivity. The more power he has over machines, the more powerless he becomes as a human being; the more he consumes, the more he becomes a slave to the ever increasing needs which the industrial system creates and manipulates.
  Bron: On disobedience: and other essays p. 17
  Erich Fromm
  Duits - Amerikaans filosoof en psycholoog 1900-1980
  - +
  +48
 • Albert Einstein Nu is hij vertrokken van deze vreemde wereld, enige tijd voor mij. Dat betekent niks. Mensen zoals wij, die geloven in natuurkunde, weten dat het onderscheiden van verleden, heden en toekomst een illusie is.
  Origineel: Now he has departed from this strange world a little ahead of me. That means nothing. People like us, who believe in physics, know that the distinction between past, present, and future is only a stubbornly persistent illusion.
  Bron: Brief aan de Besso familie (Maart 1955) na de dood van Michele Besso
  Albert Einstein
  Duits - Amerikaans natuurkundige 1879-1955
  - +
  +40
 • Erich Fromm De moderne mens leeft met de illusie dat hij weet wat hij wil, terwijl hij eigenlijk wil wat hij wordt verondersteld te willen.
  Origineel: Modern man lives under the illusion that he knows what he wants, while he actually wants what he is supposed to want.
  Bron: toegeschreven
  Erich Fromm
  Duits - Amerikaans filosoof en psycholoog 1900-1980
  - +
  +39
 • Erasmus Wie gelooft, dat het menselijk geluk is gelegen in het bezit van kennis, van een voorwerp of eigenschap, vergist zich schromelijk. Het ware geluk bestaat slechts in de illusie, die men zich daarover maakt.
  Bron: Lof der Zotheid (1511)
  Erasmus
  Nederlands humanist en filosoof 1469-1536
  - +
  +29
 • Nicolas Chamfort Het genoegen kan op een illusie steunen, maar het geluk rust op de waarheid.
  Origineel: Le plaisir peut s'appuyer sur l'illusion mais le bonheur repose sur la vérité.
  Bron: Maximes et Pensées
  Nicolas Chamfort
  Frans schrijver, journalist en toneelschrijver 1741-1794
  - +
  +28
 • Aldous Huxley Als de meesten van ons onwetend blijven over zichzelf, is dat omdat zelfkennis pijnlijk is en we de voorkeur geven aan de genoegens van illusie.
  Origineel: If most of us remain ignorant of ourselves, it is because self-knowledge is painful and we prefer the pleasures of illusion.
  Bron: toegeschreven
  Aldous Huxley
  Engels schrijver 1894-1963
  - +
  +20
 • Orson Welles We zijn alleen geboren, we leven alleen, we sterven alleen. Alleen door onze liefde en vriendschap kunnen we de illusie creëren voor het moment dat we niet alleen zijn.
  Origineel: We're born alone, we live alone, we die alone. Only through our love and friendship can we create the illusion for the moment that we're not alone.
  Orson Welles
  Amerikaans filmmaker 1915-1985
  - +
  +19
 • Huang Po Wijsheid, rust en tevredenheid zijn alleen mogelijk door verwardheid, woede en hebzucht. Er kan alleen Verlichting bestaan als er illusie is.
  Huang Po
  Chinees Zen meester ? - 849
  - +
  +13
 • Mata Hari Dood is niets, leven trouwens ook niet. Sterven, slapen, overgaan in niets, wat maakt het uit? En wat maakt het uit, vandaag of morgen, in ons bed of na een wandeling? Alles is een illusie.
  Origineel: La mort n'est rien; la vie non plus: mourir, dormir, rêver, passer, qu'importe? et qu'importe que ce soit aujourd'hui ou demain, dans notre lit ou au retour d'une promenade? Tout est une illusion.
  Bron: In: Carrillo - Le Mystère de la vie et de la mort de Mata Hari (1926)
  Mata Hari
  Nederlands danseres (ps. van Margaretha Geertruida Zelle) 1876-1917
  - +
  +12
 • Charles Baudelaire De liefde is een roos waarvan elk bloemblad een illusie is en elke doorn een realiteit.
  Origineel: L'amour est une rose dont chaque pétale est une illusion et chaque épine une réalité.
  Bron: La Pensée Du Jour
  Charles Baudelaire
  Frans dichter 1821-1867
  - +
  +9
De beste illusie citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al ruim 20 jaar op citaten.net.

Trefwoorden in deze citaten: