Citaten met individuele

 • Iedereen heeft zijn eigen individuele ritme.
 • We zijn in de eerste plaats allemaal soldaat, en je merkt pas veel later, dat we in het verborgen ook nog mensen zijn met individuele aanleg.
 • Echte individuele vrijheid bestaat niet zonder economische zekerheid en onafhankelijkheid. Mensen die honger lijden en zonder baan zijn, zijn het materiaal waar dictaturen van gemaakt worden.
 • Individuele vrijheid moet in zoverre zijn grenzen kennen: het individu mag niet tot overlast voor anderen zijn.
 • Je problemen, hoe individueel ze er ook uitzien, hebben meestal iets te maken met de maatschappij waarin je moet leven. Laad ze dus niet allemaal op je individuele bord. Dat is al te hebberig.
 • Democratie is een zielig geloof in de collectieve wijsheid van individuele onwetendheid.
 • De lessen uit het vredesproces zijn duidelijk; wat het leven ons ook aandoet, onze individuele reacties erop zullen nu sterker voor samenwerking en het delen van de last zijn.
 • Democratie is kortom een vorm van collectivisme die individuele rechten ontkent: de meerderheid kan ongebreideld doen wat ze wil. In principe is de democratische regering almachtig. Democratie is een totalitaire manifestatie; zij is geen vorm van vrijheid.
 • Het initiatief en de verantwoordelijkheid der gemeenschap in de plaats stellen van het individuele, dat is de mens zeer laag doen dalen op de ladder der menselijke waarden.
+6

Citaten 1 t/m 10 van 29.

 • John Stuart Mill Individuele vrijheid moet in zoverre zijn grenzen kennen: het individu mag niet tot overlast voor anderen zijn.
  Origineel: The liberty of the individual must be thus far limited; he must not make himself a nuisance to other people.
  Bron: On liberty (1859) ch.3
  John Stuart Mill
  Engels econoom (1806 - 1873)
  - +
  +50
 • Franklin D. Roosevelt Echte individuele vrijheid bestaat niet zonder economische zekerheid en onafhankelijkheid. Mensen die honger lijden en zonder baan zijn, zijn het materiaal waar dictaturen van gemaakt worden.
  Origineel: True individual freedom cannot exist without economic security and independence. People who are hungry and out of a job are the stuff of which dictatorships are made.
  Franklin D. Roosevelt
  Amerikaans staatsman en president (26e) (1882 - 1945)
  - +
  +32
 • Henry Louis Mencken Democratie is een zielig geloof in de collectieve wijsheid van individuele onwetendheid.
  Origineel: Democracy is a pathetic belief in the collective wisdom of individual ignorance.
  Henry Louis Mencken
  Amerikaans journalist en criticus (1880 - 1956)
  - +
  +23
 • Chimamanda Adichie Het probleem met gender is dat het ons voorschrijft hoe we moeten zijn, in plaats van te erkennen hoe we zijn. Stel je voor hoeveel gelukkiger we zouden zijn, hoeveel vrijer, wanneer we ons echte individuele zelf konden zijn, wanneer we niet gebukt gingen onder het gewicht van genderverwachtingen.
  Origineel: The problem with gender is that it prescribes how we should be rather than recognizing how we are. Imagine how much happier we would be, how much freer to be our true individual selves, if we didn’t have the weight of gender expectations.
  Bron: We moeten allemaal feminist zijn (2014)
  Chimamanda Adichie
  Nigeriaans schrijfster en feministe (1977 - )
  - +
  +5
 • Aldous Huxley Individuele waanzin is immuun voor de gevolgen van collectieve waanzin.
  Origineel: Individual insanity is immune to the consequences of collective insanity.
  Bron: Brave New World Revisited (1958)
  Aldous Huxley
  Engels schrijver (1894 - 1963)
  - +
  +5
 • David Hume Wanneer ik dood zal zijn, zullen de bestanddelen waaruit ik ben samengesteld nog steeds deel uitmaken van het universum en zij zullen even nuttig zijn in het grote weefsel, als toen zij deel uitmaakten van dit individuele schepsel.
  Origineel: When I shall be dead, the principles of which I am composed will still perform their part in the universe, and will be equally useful in the grand fabric, as when they composed this individual creature.
  Bron: Of Suicide (1777). Voor de volledige tekst zie davidhume.org
  David Hume
  Schots filosoof en geschiedkundige (1711 - 1776)
  - +
  +5
 • C. J. Wijnaendts Francken In onze hedendaagse opvatting van philantropie is het sociaal belang opgeofferd aan het individuële, het welzijn van de gehele soort aan dat van de tijdelijk bestaande individuen.
  C. J. Wijnaendts Francken
  Nederlands letterkundige en filosoof (1863 - 1944)
  - +
  +4
 • Ayn Rand Onthoud ook dat de kleinste minderheid op aarde het individu is. Degenen die individuele rechten ontkennen, kunnen niet beweren dat ze voorstander zijn van minderheden.
  Origineel: Remember also that the smallest minority on earth is the individual. Those who deny individual rights, cannot claim to be defenders of minorities.
  Bron: Capitalism: The Unknown Ideal (1966)
  Ayn Rand
  Russisch / Amerikaans schrijver en filosoof (1905 - 1982)
  - +
  +4
 • Michail Bakoenin De mens is niet alleen het meest individuele wezen op de aarde - hij is ook het meest sociale.
  Bron: Over anarchisme, staat en dictatuur H. 2
  Michail Bakoenin
  Russisch schrijver en grondlegger van het anarchisme (1814 - 1876)
  - +
  +3
 • Ayn Rand Elke groep of 'collectief', groot of klein, is slechts een aantal individuen. Een groep kan geen andere rechten hebben dan de rechten van haar individuele leden.
  Origineel: Any group or “collective,” large or small, is only a number of individuals. A group can have no rights other than the rights of its individual members.
  Bron: The Virtue of Selfishness (1964)
  Ayn Rand
  Russisch / Amerikaans schrijver en filosoof (1905 - 1982)
  - +
  +2
De beste individuele citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al ruim 20 jaar op citaten.net.