Citaten met individuen

 • Moraliteit is kudde-instinct in individuen.
 • Het gevaar der alleenheerschappij ligt niet in de alleenheerser, maar in de duizendtallen van individuen, die zijn macht onder elkaar verdelen en uitoefenen als kleine despoten.
 • Krankzinnigheid in individuen is iets uitzonderlijks - maar in groepen, partijen, volkeren en tijdperken is het de regel.
 • Het is niet de gelijkheid of ongelijkheid van individuen wat een groep maakt, maar de onderlinge afhankelijkheid van het lot.
 • Tot broederschap van de mensheid wordt opgeroepen door individuen, al naar gelang hun situatie. Maar het is meestal niet de bedoeling dat zij alle mensen omvat.
 • Waar geheerst wordt, daar zijn massa’s: waar massa’s zijn, daar is een behoefte aan slavernij. Waar slavernij is, daar zijn slechts weinig individuen, en deze hebben de kudde-instincten en het geweten tegen.
 • Individuen kunnen gemeenschappen vormen, maar het zijn alleen instellingen die een natie kunnen vormen.
 • Tussen individuen, net zoals tussen naties, is respect voor de rechten van de ander vrede.
 • Harmonie tussen twee individuen wordt nooit in de schoot geworpen, ze moet eindeloos veroverd worden.
 • Alles zou verloren gaan als een en dezelfde man of een lichaam van belangrijke mannen, zij het van de adel of uit het volk, deze drie machten zou uitoefenen: die van het maken van wetten, die van het uitvoeren van de wetten, en die van het beoordelen van de misdaden of geschillen van individuen.
+7

Citaten 1 t/m 10 van 32.

 • Friedrich Nietzsche Moraliteit is kudde-instinct in individuen.
  Origineel: Moralität ist Herden-Instinkt in Einzelnen.
  Bron: Die fröhliche Wissenschaft
  Friedrich Nietzsche
  Duits dichter en filosoof 1844-1900
  - +
  +26
 • Friedrich Nietzsche Krankzinnigheid in individuen is iets uitzonderlijks - maar in groepen, partijen, volkeren en tijdperken is het de regel.
  Origineel: Der Irrsinn ist bei Einzelnen etwas Seltenes, aber bei Gruppen, Parteien, Völkern, Zeiten die Regel.
  Bron: Voorbij goed en kwaad (1886) 4
  Friedrich Nietzsche
  Duits dichter en filosoof 1844-1900
  - +
  +24
 • Gustave le Bon Het gevaar der alleenheerschappij ligt niet in de alleenheerser, maar in de duizendtallen van individuen, die zijn macht onder elkaar verdelen en uitoefenen als kleine despoten.
  Origineel: Le danger de l'autocratie ne réside pas tant dans l'autocrate lui-même que dans les milliers d'individus se partageant son pouvoir et l'exerçant chacun comme un petit despote.
  Bron: Aphorismes du temps présent
  Gustave le Bon
  Frans socioloog en psycholoog 1841-1931
  - +
  +18
 • Chief Seattle Nog een paar maanden, een paar winters, en niet een van deze machtige gastheren die ooit dit brede land vulden of die nu in fragmentarische groepjes door deze enorme eenzaamheid zwerven, blijft over om te wenen over de graven van een volk ooit zo krachtig en hoopvol als uw eigen.
  Maar waarom zouden we klagen? Waarom zou ik mopperen over het lot van mijn volk? Stammen bestaan uit individuen en zijn niet beter dan zij. Mensen komen en gaan als de golven van de zee. Een traan, een klaaggeest, een klaagzang, en ze zijn voorgoed verdwenen uit onze verlangende ogen. Zelfs de blanke man, wiens God met hem wandelde en sprak, als vriend onder elkaar, is niet vrijgesteld van deze gemeenschappelijke lotsbestemming.
  Wellicht zijn we uiteindelijk toch broeders. We zullen zien.
  Origineel: A few more moons, a few more winters, and not one of all the mighty hosts that once filled this broad land or that now roam in fragmentary bands through these vast solitudes will remain to weep over the tombs of a people once as powerful and as hopeful as your own. But why should we repine? Why should I murmur at the fate of my people? Tribes are made up of individuals and are no better than they. Men come and go like the waves of the sea. A tear, a tamanamus, a dirge, and they are gone from our longing eyes forever. Even the white man, whose God walked and talked with him, as friend to friend, is not exempt from the common destiny. We may be brothers, after all. We shall see.
  Bron: Toespraak 1854, bij overdracht land aan de blanke kolonisten (tekst helaas controversieel en jaren later opgeschreven)
  Chief Seattle
  Opperhoofd van de Suquamish- en Duwanish-indianen 1780-1866
  - +
  +14
 • Simone de Beauvoir Harmonie tussen twee individuen wordt nooit in de schoot geworpen, ze moet eindeloos veroverd worden.
  Origineel: Entre deux individus, l'harmonie n'est jamais donnée, elle doit indéfiniment se conquérir.
  Bron: La force de l'âge
  Simone de Beauvoir
  Frans schrijfster en filosofe 1908-1986
  - +
  +13
 • James Joyce Naties hebben hun ego, net als individuen.
  Origineel: Nations have their ego, just like individuals.
  Bron: Ireland, Island of Saints and Sages (1907)
  James Joyce
  Iers schrijver 1882-1941
  - +
  +8
 • Amos Oz In het leven van zowel individuen als volken breken de ergste conflicten vaak uit tussen twee vervolgden.
  Bron: Een verhaal van liefde en duisternis (2002)
  Amos Oz
  Israëlisch schrijver 1939-2018
  - +
  +5
 • Aldous Huxley Samenlevingen zijn samengesteld uit individuen en zijn alleen goed in zoverre ze individuen helpen hun mogelijkheden te realiseren en een gelukkig en creatief leven te leiden.
  Origineel: Societies are composed of individuals and are good only insofar as they help individuals to realize their potentialities and to lead a happy and creative life.
  Bron: Brave New World Revisited (1958)
  Aldous Huxley
  Engels schrijver 1894-1963
  - +
  +5
 • C. J. Wijnaendts Francken In onze hedendaagse opvatting van philantropie is het sociaal belang opgeofferd aan het individuële, het welzijn van de gehele soort aan dat van de tijdelijk bestaande individuen.
  C. J. Wijnaendts Francken
  Nederlands letterkundige en filosoof 1863-1944
  - +
  +4
 • Emile Durkheim De maatschappij is niet enkel een optelsom van individuen.
  Origineel: La société n'est pas une simple somme d'individus.
  Bron: Les règles de la méthode sociologique
  Emile Durkheim
  Frans socioloog 1858-1917
  - +
  +3
De beste individuen citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al ruim 20 jaar op citaten.net.

Trefwoorden in deze citaten: