Citaten met innerlijk

 • Het doel van de kunst is niet het uiterlijk van dingen weer te geven, maar het innerlijk... dat is de echte werkelijkheid.
 • Dankbaarheid kan slechts voortkomen uit opgewekt innerlijk leven en uit een zekere vatbaarheid voor liefde.
 • Al wekt de beleefdheid niet steeds tot goedheid, billijkheid, inschikkelijkheid, en dankbaarheid, zij heeft er tenminste het uiterlijk van en doet de mens uiterlijk voorkomen zoals hij innerlijk moest zijn.
 • Schrijven is innerlijk toneel.
 • Zoek niet naar vrede. Zoek niet naar een andere staat dan die waarin je je nu bevindt; anders krijg je een innerlijk conflict en een onbewuste weerstand. Vergeef jezelf dat je geen vrede hebt.
 • Je levensreis heeft een uiterlijk doel en een innerlijk doel. Het uiterlijke doel is om te komen tot je doel of bestemming, om te bereiken wat je van plan bent te doen, dit of dat te bereiken, wat natuurlijk toekomst impliceert.
 • Graaf in uw innerlijk: Daar binnen is de bron van het goede, die steeds opnieuw zal opwellen, telkens zo ge maar graaft.
 • Vaak was ik alleen met mijn ziel. Ik trad als zuivere substantie mijn ware zelf binnen, en wendde mij af van al het uiterlijke naar wat innerlijk is. Ik werd zuiver weten, zowel de wetende als de gewetene. Hoe verwonderd was ik schoonheid en pracht in mijn eigen zelf te aanschouwen en te herkennen d
 • Tekens in droge klei verdwijnen als de klei zacht wordt. Littekens op ons zelf verdwijnen als ons innerlijk zacht wordt.
 • Er bestaat natuurlijk dualiteit in de natuur - man en vrouw, licht en schaduw, nacht en dag - maar waarom zijn we innerlijk, psychologisch, tweeslachtig?
+7

Citaten 1 t/m 10 van 53.

 • Aristoteles Het doel van de kunst is niet het uiterlijk van dingen weer te geven, maar het innerlijk... dat is de echte werkelijkheid.
  Aristoteles
  Grieks filosoof (384 v. Chr. - 322 v. Chr.)
  - +
  +315
 • Krishnamurti En als je werkelijk onderzoekt wat dit leven inhoudt, niet theoretisch, maar het met je ogen en oren gadeslaat, met alles waarover je beschikt, zul je zien nietszeggend, hoe klein, hoe onbetekenend en bekrompen het is; je hebt misschien een Rolls Royce, een groot huis, een prachtige tuin, maar innerlijk is het leven een nimmer aflatende strijd boordevol tegenstellingen, tegenstrijdige begeerten en 1001 verlangens.
  Krishnamurti
  In India geboren spiritueel leraar (1895 - 1986)
  - +
  +28
 • Vincent van Gogh Tussen nietsdoeners en nietsdoeners is een groot verschil. Er zijn er die uit luiheid en lafheid van karakter niets doen; als je wilt kun je mij voor zo een houden. Dan is er ook nog een ander soort nietsdoener, de nietsdoener tegen wil en dank, die tegen wil en dank, die innerlijk verteerd wordt door een groot verlangen naar actie; die niets doet omdat hij niet in staat is iets te doen. Dat is een heel ander soort nietsdoener; je kunt als je wilt, me voor zo een houden.
  Bron: Brief aan Theo 1880
  Vincent van Gogh
  Nederlands schilder (1853 - 1890)
  - +
  +28
 • Madeleine van Zweden Schoonheid is een balans tussen innerlijk en uiterlijk.
  Madeleine van Zweden
  Zweeds prinses (1982 - )
  - +
  +24
 • Thomas Carlyle Echte humor komt voort zowel uit het hart als uit het hoofd; hij is geen verachting; zijn innerlijk wezen is liefde; hij barst niet in lachen uit, maar glimlacht; een lach van veel dieper betekenis.
  Origineel: True humour springs not more from the head than from the heart; it is not contempt, its essence is love; it issues not in laughter, but in still smiles, which lie far deeper.
  Bron: Critical and miscellaneous essays Vol I, Jean Paul Richter
  Thomas Carlyle
  Schots schrijver en historicus (1795 - 1881)
  - +
  +18
 • William Shakespeare Een voortreffelijke reputatie, waarde heer, is zowel bij mannen als vrouwen het duidelijkst zichtbare sieraad van hun innerlijk.
  Origineel: Good name in man and woman, dear my lord, Is the immediate jewel of their souls
  Bron: Othello (1622) Act III, sc iii
  William Shakespeare
  Engels toneelschrijver en dichter (1564 - 1616)
  - +
  +18
 • Robert Saitschick Dankbaarheid kan slechts voortkomen uit opgewekt innerlijk leven en uit een zekere vatbaarheid voor liefde.
  Origineel: Dankbarkeit kann nur aus einem regen innern Leben und aus einer gewissen Fähigkeit, zu lieben, kommen.
  Bron: Wirklichkeit und Vollendung (1911)
  Robert Saitschick
  Litouws-Zwitsers filosoof (1868 - 1965)
  - +
  +17
 • Thomas a Kempis Zoals een mens innerlijk is, zo is zijn oordeel over de uiterlijke dingen.
  Thomas a Kempis
  Nederlands middeleeuws augustijner kanunnik, schrijver en mysticus (1380 - 1471)
  - +
  +16
 • Krishnamurti Er bestaat natuurlijk dualiteit in de natuur - man en vrouw, licht en schaduw, nacht en dag - maar waarom zijn we innerlijk, psychologisch, tweeslachtig?
  Krishnamurti
  In India geboren spiritueel leraar (1895 - 1986)
  - +
  +15
 • Krishnamurti Innerlijk behoor ik tot geen enkel land, tot geen enkele godsdienst, onderschrijf ik geen enkel dogma, geen enkel geloof.
  Krishnamurti
  In India geboren spiritueel leraar (1895 - 1986)
  - +
  +14
De beste innerlijk citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al ruim 20 jaar op citaten.net.