Citaten met kennis

 • Het werkelijk kenmerk van intelligentie is niet kennis, maar verbeeldingskracht.
 • Kennis spreekt, maar wijsheid luistert.
 • Het is zeer onrechtvaardig om het gedrag van iemand te beoordelen, zonder een diepe kennis van zijn situatie.
 • Liefde is een combinatie van zorg, toewijding, kennis, verantwoordelijkheid, respect en vertrouwen.
 • Het kwaad in de wereld komt voort van onwetendheid en goede bedoelingen kunnen net zoveel kwaad doen als kwaadwilligheid, als ze niet gepaard gaan met kennis.
 • We klampen ons liever vast aan het bekende, dan het onbekende onder ogen te zien - het bekende is ons huis, onze meubels, onze familie, ons karakter, ons werk, onze kennis, onze roem, onze eenzaamheid, onze goden - dat kleine iets dat onophoudelijk in zichzelf ronddraait met zijn eigen begrensde pat
 • Voorstellingsvermogen is belangrijker dan kennis.
 • Wat nodig is een beker kennis, een vat vol liefde en een oceaan van geduld.
 • Het meest trieste aspect van het huidige leven is dat de wetenschap sneller kennis opdoet dan de maatschappij wijsheid opdoet.
 • Waar is het Leven dat we in het leven hebben verloren? Waar is de wijsheid die we in kennis hebben verloren? Waar is de kennis die we in informatie hebben verloren?
+7

Citaten 1 t/m 10 van 353.

 • Jimi Hendrix Kennis spreekt, maar wijsheid luistert.
  Origineel: Knowledge speaks, but wisdom listens.
  Bron: toegeschreven
  Jimi Hendrix
  Amerikaans gitarist en singer-songwriter 1942-1970
  - +
  +535
 • Augustinus Bij wijsheid hoort het doorgronden met het intellect van wat eeuwig is; bij kennis het rationeel begrijpen van wat tijdelijk is.
  Augustinus
  Romeins filosoof, theoloog en Kerkvader 354-430
  - +
  +396
 • Max Thürkauf Kennis is nog geen wijsheid.
  Origineel: Wissen ist noch lange nicht Weisheit.
  Max Thürkauf
  Zwitsers wetenschapper en filosoof 1925-1993
  - +
  +319
 • Albert Einstein Voorstellingsvermogen is belangrijker dan kennis.
  Origineel: Imagination is more important than knowledge
  Bron: The Saturday Evening Post (1929) Interview met George Sylvester Viereck
  Albert Einstein
  Duits - Amerikaans natuurkundige 1879-1955
  - +
  +281
 • Socrates Ware kennis bestaat erin te weten dat men niets weet.
  Socrates
  Grieks filosoof 469 v.C. - 399 v.C.
  - +
  +218
 • Marcus Tullius Cicero Karakter zonder kennis heeft vaker succes dan kennis zonder karakter.
  Marcus Tullius Cicero
  Romeins staatsman en schrijver 106 v.C. - 43 v.C.
  - +
  +186
 • William Cowper Kennis is trots dat zij zo veel heeft geleerd; wijsheid is bescheiden dat zij zo weinig weet.
  Origineel: Knowledge is proud that he has learn'd so much; wisdom is humble that he knows no more.
  Bron: Poems The Task, VI, line 92
  William Cowper
  Engels dichter 1731-1800
  - +
  +149
 • Albert Einstein Het werkelijk kenmerk van intelligentie is niet kennis, maar verbeeldingskracht.
  Albert Einstein
  Duits - Amerikaans natuurkundige 1879-1955
  - +
  +127
 • Albert Einstein Ik leer dat soort kennis niet van buiten omdat ik het makkelijk in een naslagwerk kan opzoeken.
  Origineel: [I do not] carry such information in my mind since it is readily available in books.
  Bron: New York Times (18 May 1921) Nadat hij de snelheid van het geluid niet wist
  Albert Einstein
  Duits - Amerikaans natuurkundige 1879-1955
  - +
  +117
 • Confucius Wie oude kennis koestert en voortdurend nieuwe vergaart, mag een leraar van anderen zijn.
  Confucius
  Chinees filosoof 551 v.C. - 479 v.C.
  - +
  +109
De beste kennis citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al ruim 20 jaar op citaten.net.

Trefwoorden in deze citaten: