Citaten met levenden

 • Waar ik levenden vond, vond ik de wil tot macht; en zelfs in de wil des dienenden vond ik de wil heer te zijn.
 • Morgen wordt heden geschreven; gij levenden bouwt wordend leven, gij werkt voor der komenden lot.
 • Begrafenissen zijn eerder een troost voor de levenden dan dat ze de doden tot iets dienen.
 • Geen leed is voor de levenden te ontvlieden, 
Maar in één aarde eindigt alle pijn, 
Waar de verradenen en die verrieden 
Vergeten in den slaap der eeuwen zijn.
 • Hier liggen de doden en liegen de levenden.
 • De levenden is men eerbied verschuldigd, de doden alleen de waarheid.
 • Hoop is er onder de levenden, zonder hoop zijn de doden.
 • Het leven zelf is slechts de schaduw van de dood, en gestorvenen zijn slechts de schaduwen der levenden. Alle dingen vallen onder deze naam. De zon zelf is slechts de donkere simulacrum, en het licht slechts de schaduw van God.
 • De opgeleiden wijken af van de ongeschoolden. net zo veel als de levenden van de doden.
 • Historisch en praktisch, hebben overal alleen de levenden gelijk.
+7

Citaten 1 t/m 10 van 40.

 • Augustinus Begrafenissen zijn eerder een troost voor de levenden dan dat ze de doden tot iets dienen.
  Origineel: Curatio funeris, conditio sepulturae, pompa exsequiarum, magis sunt vivorum solatia, quam subsidia mortuorum.
  Bron: Civitate Dei 1, 12
  Augustinus
  Romeins filosoof, theoloog en Kerkvader (354 - 430)
  - +
  +38
 • Harry Mulisch Dood zal ik alleen voor de levenden zijn, niet voor mezelf. Ik bedoel, ik kan niet dood zijn. Dood zijn altijd anderen.
  Bron: Het theater, de brief en de waarheid
  Harry Mulisch
  Nederlands schrijver (1927 - 2010)
  - +
  +32
 • Sir Thomas Browne Het leven zelf is slechts de schaduw van de dood, en gestorvenen zijn slechts de schaduwen der levenden. Alle dingen vallen onder deze naam. De zon zelf is slechts de donkere simulacrum, en het licht slechts de schaduw van God.
  Origineel: Life itself is but the shadow of death, and souls departed but the shadows of the living: All things fall under this name. The Sun itself is but the dark simulacrum, and the light but the shadow of God.
  Bron: The Garden of Cyrus (1658)
  Sir Thomas Browne
  Brits auteur, physicus en filosoof (1605 - 1682)
  - +
  +14
 • Aristoteles De opgeleiden wijken af van de ongeschoolden. net zo veel als de levenden van de doden.
  Aristoteles
  Grieks filosoof (384 v. Chr. - 322 v. Chr.)
  - +
  +12
 • Francois de la Rochefoucauld De praal der begrafenissen geldt meer de ijdelheid der levenden dan de eer der gestorvenen.
  Origineel: La pompe des enterrements regarde plus la vanité des vivants que l'honneur des morts.
  Bron: Maximes et Réflexions morales (1665) #38
  Francois de la Rochefoucauld
  Frans schrijver (1613 - 1680)
  - +
  +11
 • Henriette Roland Holst Morgen wordt heden geschreven; gij levenden bouwt wordend leven, gij werkt voor der komenden lot.
  Bron: Kinderen van deze tijd
  Henriette Roland Holst
  Nederlands dichteres en socialiste (1869 - 1952)
  - +
  +11
 • F. Domela Nieuwenhuis Hier liggen de doden en liegen de levenden.
  Bron: Een fantastische satyre
  F. Domela Nieuwenhuis
  Nederlands politicus (1846 - 1919)
  - +
  +7
 • Robert Green Ingersoll Het is van oudsher een gewoonte der theologen om de levenden te slaan met de botten der doden.
  Robert Green Ingersoll
  Amerikaans advocaat en politicus (1833 - 1899)
  - +
  +4
 • Joost van den Vondel Het treuren baat de dode niet en voedt des levenden verdriet.
  Bron: Bij het overlijden van Suzanna van Baerle 7
  Joost van den Vondel
  Nederlands dichter (1587 - 1679)
  - +
  +4
 • Karel Jonckheere Levenden dienen zich niet te tooien met de naam held. Laten we dit schijnheilig woord voor de doden.
  Karel Jonckheere
  Vlaams schrijver en dichter (1906 - 1993)
  - +
  +4
De beste levenden citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al ruim 20 jaar op citaten.net.