Citaten met marx

Citaten 21 t/m 30 van 85.

 • Groucho Marx Als je dit verhaal al eerder hebt gehoord, hou me niet tegen, want ik hoor het graag nog eens.
  Origineel: If you've heard this story before, don't stop me, because I'd like to hear it again.
  Groucho Marx
  Amerikaans acteur (1890 - 1977)
  - +
  +11
 • Groucho Marx Het huwelijk is een prachtige instelling, maar wie wil er in een instelling wonen?
  Origineel: Marriage is a wonderful institution, but who wants to live in an institution?
  Groucho Marx
  Amerikaans acteur (1890 - 1977)
  - +
  +11
 • Groucho Marx Ik heb me van niets opgewerkt tot de status van volledige armoede.
  Groucho Marx
  Amerikaans acteur (1890 - 1977)
  - +
  +10
 • Karl Marx De kapitalistische productie ontwikkelt dus slechts de techniek en de combinatie van het maatschappelijk productieproces terwijl ze tegelijkertijd de bron van alle rijkdom ondergraaft: de grond en de arbeider.
  Origineel: Die kapitalistische Produktion entwickelt daher nur die Technik und Kombination des gesellschaftlichen Produktionsprozesses, indem sie zugleich die Springquellen alles Reichtums untergräbt: die Erde und den Arbeiter.
  Bron: Het Kapitaal (1867) Band I, IV, 13, 10. Voor de volledige tekst zie www.zeno.org
  Karl Marx
  Duits econoom en staatsfilosoof (1818 - 1883)
  - +
  +9
 • Karl Marx De proletariërs hebben niets te verliezen dan hun ketenen. Zij hebben een wereld te winnen. Proletariërs aller landen, verenigt u!
  Origineel: Die Proletarier haben nichts in ihr zu verlieren als ihre Ketten. Sie haben eine Welt zu gewinnen. Proletarier aller Länder, vereinigt euch!
  Bron: Communistisch Manifest (1848). Voor de volledige tekst zie www.marxists.org
  Karl Marx
  Duits econoom en staatsfilosoof (1818 - 1883)
  - +
  +8
 • Groucho Marx Hoewel het algemeen bekend is, denk ik dat het hoog tijd is om aan te kondigen dat ik werd geboren op zeer vroege leeftijd.
  Origineel: Although it is generally known, I think it's about time to announce that I was born at a very early age.
  Groucho Marx
  Amerikaans acteur (1890 - 1977)
  - +
  +8
 • Karl Marx Iedere emancipatie is restauratie van een menselijke wereld en van een humane relatie tot de mens zelf.
  Origineel: Alle Emanzipation ist Zurückführung der menschlichen Welt, der Verhältnisse, auf den Menschen selbst.
  Bron: Zur Judenfrage (1844) b.370. Voor de volledige tekst zie www.mlwerke.de
  Karl Marx
  Duits econoom en staatsfilosoof (1818 - 1883)
  - +
  +8
 • Karl Marx Alle grote wereld-historische feiten en personages komen tweemaal voor... de ene keer als tragedie, de andere keer als klucht.
  Origineel: Alle großen weltgeschichtlichen Tatsachen und Personen sich sozusagen zweimal ereignen.... das eine Mal als Tragödie, das andere Mal als Farce.
  Bron: Der 18te Brumaire des Louis Napoleon (1852) S. 115
  Karl Marx
  Duits econoom en staatsfilosoof (1818 - 1883)
  - +
  +7
 • Karl Marx Dat het fysieke en geestelijke leven van de mens in wisselwerking met de natuur staat betekent niet anders dan dat de natuur in wisselwerking met zichzelf staat, want de mens is een deel van de natuur.
  Origineel: Daß das physische und geistige Leben des Menschen mit der Natur zusammenhängt, hat keinen andren Sinn, als daß die Natur mit sich selbst zusammenhängt, denn der Mensch ist ein Teil der Natur.
  Bron: Parijse manuscripten (1844) Die entfremdete Arbeit
  Karl Marx
  Duits econoom en staatsfilosoof (1818 - 1883)
  - +
  +7
 • Karl Marx De oneigenlijkheid van de arbeid blijkt overduidelijk hieruit dat men zodra er geen fysieke of andere dwang meer bestaat de arbeid ontvlucht als de pest.
  Origineel: Ihre Fremdheit tritt darin rein hervor, daß, sobald kein physischer oder sonstiger Zwang existiert, die Arbeit als eine Pest geflohen wird.
  Bron: Parijse manuscripten (1844) Die entfremdete Arbeit. Voor de volledige tekst zie www.zeno.org
  Karl Marx
  Duits econoom en staatsfilosoof (1818 - 1883)
  - +
  +7
De beste marx citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al ruim 20 jaar op citaten.net. (pagina 3)