Citaten met marx

Citaten 71 t/m 80 van 85.

 • Karl Marx Alle meerwaarde, ongeacht de bijzondere vorm die zij later aanneemt — winst, interest, rente, enzovoort — is in wezen belichaming van onbetaalde arbeidstijd.
  Origineel: Aller Mehrwert, in welcher besondern Gestalt von Profit, Zins, Rente usw. er sich später kristallisiere, ist seiner Substanz nach Materiatur unbezahlter Arbeitszeit.
  Bron: Het Kapitaal (1867)
  Karl Marx
  Duits econoom en staatsfilosoof (1818 - 1883)
  - +
   0
 • Karl Marx De arbeid van de proletariërs heeft door de uitbreiding van de machinerie en de arbeidsverdeling elk zelfstandig karakter, en daarmee alle aantrekkelijkheid voor de arbeiders verloren.
  Origineel: Die Arbeit der Proletarier hat durch die Ausdehnung der Maschinerie und die Teilung der Arbeit allen selbständigen Charakter und damit allen Reiz für den Arbeiter verloren.
  Bron: Communistisch Manifest (1848)
  Karl Marx
  Duits econoom en staatsfilosoof (1818 - 1883)
  - +
   0
 • Karl Marx De behoefte aan een steeds uitgebreider afzet van haar producten jaagt de bourgeoisie over de hele aardbol. Overal moet zij zich innestelen, overal haar huis bouwen, overal verbintenissen aanknopen.
  Origineel: Das Bedürfnis nach einem stets ausgedehnteren Absatz für ihre Produkte jagt die Bourgeoisie über die ganze Erdkugel. Überall muß sie sich einnisten, überall anbauen, überall Verbindungen herstellen.
  Bron: Communistisch Manifest (1848). Voor de volledige tekst zie www.marxists.org
  Karl Marx
  Duits econoom en staatsfilosoof (1818 - 1883)
  - +
   0
 • Karl Marx Een deel van de bourgeoisie wenst de sociale misstanden te verhelpen om het voortbestaan van de burgerlijke maatschappij te verzekeren.
  Origineel: Ein Teil der Bourgeoisie wünscht den sozialen Mißständen abzuhelfen, um den Bestand der bürgerlichen Gesellschaft zu sichern.
  Bron: Communistisch Manifest (1848). Voor de volledige tekst zie www.marxists.org
  Karl Marx
  Duits econoom en staatsfilosoof (1818 - 1883)
  - +
   0
 • Karl Marx Het geheim van de meerwaardevorming van het kapitaal vindt zijn oplossing in de beschikking over een bepaalde hoeveelheid onbetaalde arbeid van anderen.
  Origineel: Das Geheimnis von der Selbstverwertung des Kapitals löst sich auf in seine Verfügung über ein bestimmtes Quantum unbezahlter fremder Arbeit.
  Bron: Het Kapitaal (1867) Band I, 5, 16
  Karl Marx
  Duits econoom en staatsfilosoof (1818 - 1883)
  - +
   0
 • Karl Marx Het proletariaat, de klasse van de moderne arbeiders, die slechts zo lang leven als zij werk vinden, en die slechts zo lang werk vinden, als hun werk het kapitaal vermeerdert.
  Origineel: Das Proletariat, die Klasse der modernen Arbeiter, die nur so lange leben, als sie Arbeit finden, und die nur so lange Arbeit finden, als ihre Arbeit das Kapital vermehrt.
  Bron: Communistisch Manifest (1848). Voor de volledige tekst zie www.marxists.org
  Karl Marx
  Duits econoom en staatsfilosoof (1818 - 1883)
  - +
   0
 • Groucho Marx Ik heb geen advies voor jonge acteurs, wel voor jonge actrices en dat is: blijf vechten. Als je lang genoeg vecht, zul je nooit in de problemen komen en als je nooit in de problemen komt, ben je geen goede actrice.
  Origineel: I have no advice to give to young actors. To young, struggling actresses, my advice is to keep struggling. If you struggle long enough, you will never get in trouble and if you never get in trouble, you will never be much of an actress.
  Bron: Variety juni 1941
  Groucho Marx
  Amerikaans acteur (1890 - 1977)
  - +
   0
 • Karl Marx In de geschiedenis van de mensheid heeft tot nu toe geen enkel land en geen enkel volk zo vreselijk geleden onder slavernij, buitenlandse veroveringen en onderdrukkingen en zo hartstochtelijk gevochten voor zijn vrijheid als Sicilië en de Sicilianen.
  Origineel: "In der bisherigen Geschichte der Menschheit hat wohl kein Land und kein Volk so entsetzlich unter Sklaverei, fremden Eroberungen und Unterdrückungen gelitten und so leidenschaftlich um seine Freiheit gekämpft, wie Sizilien und die Sizilianer.
  Bron: Sizilien und die Sizilianer (1860)
  Karl Marx
  Duits econoom en staatsfilosoof (1818 - 1883)
  - +
   0
 • André Frossard Je kunt je vandaag afvragen of Marx zich niet vergist heeft en of het niet eerder de opium is die de religie van het volk is geworden.
  Origineel: On peut se demander aujourd’hui si Marx ne s’est pas trompé, et si ce n’est pas plutôt l’opium qui est devenu la religion du peuple.
  Bron: toegeschreven
  André Frossard
  Frans journalist (1915 - 1995)
  - +
   0
 • Juul Kinnaer Marx: men liet hem links liggen.
  Bron: Galstenen (1997) p.26
  Juul Kinnaer
  Belgisch dichter en aforist (1939 - 2005)
  - +
   0
De beste marx citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al ruim 20 jaar op citaten.net. (pagina 8)