Citaten met materie

Citaten 1 t/m 10 van 20.

 • Lao-Tse Ook de zachtste materie der wereld kan doordringen in diamant; wat geen inhoud heeft neemt geen plaats in.
  Lao-Tse
  Chinees filosoof (Rond 6e eeuw v. Chr.)
  - +
  +15
 • Pierre Teilhard De Chardin Hoe verder en dieper wij door middel van steeds grotere macht doordringen in de materie, hoe meer de onderlinge verbondenheid van haar delen ons verbijstert. Elk element van de kosmos is positief verweven met alle andere.
  Origineel: Plus, par des moyens d’une puissance toujours accrue, nous pénétrons loin et profond dans la Matière, plus l’inter-liaison de ses parties nous confond. Chaque élément du Cosmos est positivement tissé de tous les autres.
  Bron: Le Phénomène humain (1955)
  Pierre Teilhard De Chardin
  Frans christelijk mysticus, auteur (1881 - 1955)
  - +
  +12
 • Henry David Thoreau De mens vindt zichzelf het meest terug in aarde en materie. Geest is hem vreemd: hij is bang voor spoken.
  Origineel: Man identifies himself with earth or material. Spirit is strange to him: he is afraid of ghosts.
  Henry David Thoreau
  Amerikaans schrijver (1817 - 1862)
  - +
  +10
 • Krishnamurti Het denken is evenzeer materie als de vloer, de muur, de telefoon.
  Krishnamurti
  In India geboren spiritueel leraar (1895 - 1986)
  - +
  +10
 • Pierre Teilhard De Chardin Er is, concreet gezien, niet Materie en Geest, maar er is alleen Materie die Geest wordt.
  Origineel: Il n'y a pas, concrètement, de la Matière et de l'Esprit: mais il existe seulement de la Matière devenant Esprit.
  Bron: L'Energie humaine
  Pierre Teilhard De Chardin
  Frans christelijk mysticus, auteur (1881 - 1955)
  - +
  +9
 • Friedrich Nietzsche Want terwijl Copernicus ons ertoe heeft overreed te geloven, tegen alle zintuigen in, dat de aarde niet 'vast staat', leerde Boscovich ons, het geloof aan het laatste wat omtrent de aarde 'vaststond' af te zweren: het geloof aan de 'stof', de 'materie', het aardresidu- en partikel-atoom: het was de grootste triomf over de zintuigen die tot dusverre op aarde bevochten is.
  Origineel: Während nämlich Kopernikus uns überredet hat zu glauben, wider alle Sinne, daß die Erde nicht feststeht, lehrte Boscovich dem Glauben an das letzte, was von der Erde »feststand«, abschwören, dem Glauben an den »Stoff«, an die »Materie«, an das Erdenrest- und Klümpchen-Atom: es war der größte Triumph über die Sinne, der bisher auf Erden errungen worden ist.
  Bron: Voorbij goed en kwaad (1886) #12
  Friedrich Nietzsche
  Duits dichter en filosoof (1844 - 1900)
  - +
  +6
 • Phil Bosmans Geniet van welvaart en comfort, maar laat je geest en je hart niet vergrijzen met de grijze materie in een kleurloos en zinloos bestaan.
  Bron: Menslief, ik wens je vrede en alle goeds 10 aug.
  Phil Bosmans
  Belgische pater en schrijver (1922 - 2012)
  - +
  +4
 • Eduard von Hartmann Liefde is een onweersbui, ze ontlaadt zichzelf niet in een flits, maar geleidelijk in verschillende elektrische materie, en wanneer ze is ontladen, komt de koele wind, en de hemel van bewustzijn wordt weer helder en staart verbazend naar de bevruchtende regen op de grond en de verdwijnende wolken aan de verre horizon.
  Origineel: Die Liebe ist ein Gewitter, sie entlädt sich nicht in einem Blitze, aber nach und nach in mehreren ihrer elektrischen Materie, und wenn sie sich entladen hat, dann kommt der kühle Wind und der Himmel des Bewußtseins wird wieder klar, und blickt staunend dem befruchtenden Regen am Boden und den abziehenden Wolken am fernen Horizonte nach.
  Bron: Die Philosophie des Unbewußten (1869) p.163
  Eduard von Hartmann
  Duits filosoof (1842 - 1906)
  - +
  +3
 • Werner Heisenberg Alle elementaire deeltjes zijn uit dezelfde substantie, uit dezelfde stof gemaakt, wat we nu energie of universele materie kunnen noemen; ze zijn gewoon verschillende vormen waarin materie verschijnt.
  Origineel: Alle Elementarteilchen sind aus derselben Substanz, aus demselben Stoff gemacht, den wir nun Energie oder universelle Materie nennen können; sie sind nur verschiedene Formen, in denen Materie erscheint.
  Bron: Physik und Philosophie (1958)
  Werner Heisenberg
  Duits natuurkundige, grondlegger kwantummechanica (1901 - 1976)
  - +
  +2
 • Henri Poincaré De wiskunde is de kunst om de zelfde naam te geven aan dingen, die in materie verschillen maar in vorm overeenkomen.
  Origineel: La mathématique est l'art de donner le même nom à des choses différentes.
  Bron: Science et méthode p.29
  Henri Poincaré
  Frans wiskundige en filosoof (1854 - 1912)
  - +
  +2
De beste materie citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al ruim 20 jaar op citaten.net.