Citaten met mogelijk

Citaten 71 t/m 80 van 220.

 • Multatuli Om zeden en wetten te begrijpen, is 't nuttig zo nauwkeurig mogelijk zich voor te stellen welke omstandigheden die wetten nodig, en die zeden algemeen maakten. 't Is 'n aardige studie, maar meestal leert zij ons dat eigenbelang de drijfveer was van wie die wetten en zeden invoerden of handhaafden.
  Bron: Ideeën
  Multatuli
  Nederlands schrijver (ps. van Eduard Douwes Dekker) (1820 - 1887)
  - +
  +3
 • Napoleon Hill Overwinnen is altijd mogelijk voor de persoon die weigert te stoppen met vechten.
  Origineel: Victory is always possible for the person who refuses to stop fighting.
  Napoleon Hill
  Amerikaans motivationeel auteur (1883 - 1970)
  - +
  +3
 • Arthur C. Clarke Wanneer een eminent maar oudere geleerde beweert dat iets mogelijk is, heeft hij vrijwel zeker gelijk. Wanneer hij beweert dat iets onmogelijk is, heeft hij heel waarschijnlijk ongelijk.
  Origineel: When a distinguished but elderly scientist states that something is possible, he is almost certainly right. When he states that something is impossible, he is very probably wrong.
  Bron: Profiles of the Future (1962) Hazards of Prophecy: The Failure of Imagination
  Arthur C. Clarke
  Engels sciencefiction schrijver en futuroloog (1917 - 2008)
  - +
  +3
 • Horatius Wat men verzint om te vermaken zij zo dicht mogelijk bij de waarheid.
  Bron: Ars poetica 338
  Horatius
  Romeins dichter (65 v. Chr. - 8 v. Chr.)
  - +
  +3
 • John Erskine Alleen als wij ons zelf kunnen inhouden is conversatie mogelijk. Een goed gesprek stijgt alleen op na veel discipline.
  Origineel: Only if we can restrain ourselves is conversation possible. Good talk rises upon much discipline.
  Bron: The complete life (1943)
  John Erskine
  Amerikaans pedagoog, auteur en pianist (1879 - 1951)
  - +
  +2
 • Criss Angel Als je denkt als een kind, is je verbeeldingskracht vrij en is alles mogelijk.
  Origineel: When you think like a child your imagination is free and anything is possible.
  Criss Angel
  Amerikaans goochelaar (1967 - )
  - +
  +2
 • Ronald Giphart Als mensen wordt gevraagd naar de belangrijkste ervaring bij 'liefde op het eerste gezicht' is het meest genoemde woord: herkenning. Het is mogelijk iemand te herkennen die je daarvoor nog nooit hebt gezien. Onze herkenning voelde als een hereniging.
  Bron: IJsland
  Ronald Giphart
  Nederlands schrijver (1965 - )
  - +
  +2
 • Wilhelm Raabe Als onderwijs gratis is, wil de Duitser zijn onderwijs zo goedkoop mogelijk hebben.
  Origineel: Wenn Bildung frei macht, so will der Deutsche seine Bildung dazu auch so billig als möglich haben.
  Bron: Gutmanns Reisen (1891)
  Wilhelm Raabe
  Duits schrijver (1831 - 1910)
  - +
  +2
 • Paul Ernst De mensen geloven tegenwoordig dat men het werk zo moet inrichten dat het zoveel mogelijk inkomsten oplevert ... Dat geloof klopt niet; men moet het werk zo inrichten dat het mensen gelukkig maakt.
  Origineel: Die heutigen Menschen glauben, daß man die Arbeit so einrichten müsse, daß sie möglichst viel Ertrag abwerfe…. Das ist ein falscher Glaube; man muß die Arbeit so einrichten, daß sie die Menschen beglückt.
  Bron: In: Wachler - Der Denker Paul Ernst
  Paul Ernst
  Duits schrijver (1866 - 1933)
  - +
  +2
 • Willa Cather De oprechtheid van het gevoel dat mogelijk is tussen een schrijver en een lezer is een van de mooiste dingen die ik ken.
  Origineel: The sincerity of feeling that is possible between a writer and a reader is one of the finest things I know.
  Willa Cather
  Amerikaans schrijfster (1873 - 1947)
  - +
  +2
De beste mogelijk citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al ruim 20 jaar op citaten.net. (pagina 8)