Citaten met nauwelijks

 • Toen ik een jongen van 14 was, was mijn vader zo dom dat ik de oude heer nauwelijks in mijn omgeving kon dulden. Maar toen ik 21 werd, verbaasde ik mij er geweldig over hoeveel hij in die 7 jaar had bijgeleerd.
 • Van honderd goede raadgevingen, spontaan gegeven, wordt nauwelijks een enkele met geduld en dankbaarheid ontvangen.
 • Een mens weet nauwelijks wat de mens is.
De dichter weet alles van niets.
 • Als je jong bent, krijg je nauwelijks de kans om aan de weet te komen wie je bent, omdat anderen je dat voortdurend meedelen.
 • Hoewel we in een tijd leven waarin in wezen niemand in elkaar is geïnteresseerd, worden we overspoeld met informatie over anderen. Al die informatie ligt zomaar voor het grijpen. En toch weten we nauwelijks iets over de mensen om ons heen
 • Als je kan meten waarover je spreekt, en het in getallen kan uitdrukken, dan weet je er iets over; maar als je het niet kunt meten, als je het niet in getallen kan uitdrukken, dan is je kennis van een magere en onbevredigende aard: het kan het begin zijn van kennis, maar je bent nauwelijks, in je ge
 • Er is dus ofwel geen enkel onderscheid tussen dwazen en wijzen of, als er toch één is, dan is het dat de dwazen gelukkiger zijn daarbij. En wel daarom dat ten eerste hun geluk nauwelijks iets kost omdat een simpele vooropgezette mening voldoende is. Ten tweede omdat zij dit geluk met ontelbare ander
 • De mens voor zover hij wijs genoemd mag worden, wordt nauwelijks in zijn gemoed bewogen en houdt – met eeuwige noodzakelijkheid zich van zichzelf, het Zijn en de dingen bewust – nooit op te bestaan en is steeds de waarachtige zielenrust deelachtig.
 • Duizend jaar of zelfs tienduizend zijn maar een stipje dat men nauwelijks kan zien.
 • Ik kan nauwelijks geloven in de onschuld van mensen die alleen reizen.
+7

Citaten 1 t/m 10 van 78.

 • Toon Hermans Als je jong bent, krijg je nauwelijks de kans om aan de weet te komen wie je bent, omdat anderen je dat voortdurend meedelen.
  Toon Hermans
  Nederlands cabaretier, zanger en dichter (1916 - 2000)
  - +
  +97
 • Mark Twain Toen ik een jongen van 14 was, was mijn vader zo dom dat ik de oude heer nauwelijks in mijn omgeving kon dulden. Maar toen ik 21 werd, verbaasde ik mij er geweldig over hoeveel hij in die 7 jaar had bijgeleerd.
  Mark Twain
  Amerikaans schrijver (ps. van Samuel Langhorne Clemens) (1835 - 1910)
  - +
  +80
 • Johann Wolfgang von Goethe De liefde geeft ons in een oogwenk wat we met jarenlang ploeteren nauwelijks weten te bereiken.
  Origineel: In einem Augenblick gewährt die Liebe, Was Mühe kaum in langer Zeit erreicht.
  Bron: Torquato Tasso (1780) 2,3
  Johann Wolfgang von Goethe
  Duits schrijver en dichter (1749 - 1832)
  - +
  +75
 • Jan G. Elburg Een mens weet nauwelijks wat de mens is.
  De dichter weet alles van niets.
  Bron: Niets van dat alles
  Jan G. Elburg
  Nederlands dichter (1919 - 1992)
  - +
  +49
 • Lao-Tse De hoogstaande mens kan de Weg nauwelijks in praktijk brengen. De middelmatige mens volgt de Weg, maar raakt hem ook weer kwijt. De laagstaande mens lacht om de Weg; deed hij dat niet, dan was het niet de Weg.
  Lao-Tse
  Chinees filosoof (Rond 6e eeuw v. Chr.)
  - +
  +22
 • Erasmus Er is dus ofwel geen enkel onderscheid tussen dwazen en wijzen of, als er toch één is, dan is het dat de dwazen gelukkiger zijn daarbij. En wel daarom dat ten eerste hun geluk nauwelijks iets kost omdat een simpele vooropgezette mening voldoende is. Ten tweede omdat zij dit geluk met ontelbare anderen delen. Er is trouwens geen gein aan, iets goeds alleen bezitten.
  Bron: Lof der Zotheid (1511)
  Erasmus
  Nederlands humanist en filosoof (1469 - 1536)
  - +
  +19
 • Plato Wat u bent, klinkt zo luid dat ik uw woorden nauwelijks kan verstaan.
  Plato
  Grieks filosoof (427 v. Chr. - 347 v. Chr.)
  - +
  +19
 • Lao-Tse Voortreffelijk is de heerser die door zijn onderdanen nauwelijks wordt opgemerkt. De laagste heerser is hij die door zijn onderdanen wordt geminacht.
  Lao-Tse
  Chinees filosoof (Rond 6e eeuw v. Chr.)
  - +
  +17
 • Sören Kierkegaard Het is Socrates net als Jezus vergaan: allemaal bewonderaars en nauwelijks navolgers.
  Sören Kierkegaard
  Deens filosoof (1813 - 1855)
  - +
  +15
 • Spinoza De dingen immers die in het leven het meest voorkomen en die door de mensen, zoals men uit hun daden kan opmaken, als het hoogste goed worden beschouwd, zijn tot drie zaken te herleiden, namelijk rijkdom, eer en zinnelijk genot. Deze drie dingen sleuren de geest zo mee, dat hij nauwelijks over iets anders kan nadenken.
  Spinoza
  Nederlands filosoof (1632 - 1677)
  - +
  +14
De beste nauwelijks citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al ruim 20 jaar op citaten.net.