Citaten met onderdrukking

Citaten 1 t/m 10 van 30.

 • Boeddha De onderdrukking van de dorst door totale vernietiging van alle begeerten is de opheffing van het lijden.
  Boeddha
  Spirituele leider, geboren als Siddhartha Gautama (450 v. Chr. - 370 v. Chr.)
  - +
  +21
 • Krishnamurti Deugdzaamheid is een toestand van de geest waarin geen verdeeldheid bestaat, daardoor is er geen controle die verdeeldheid verondersteld. Controle houdt onderdrukking, tegenstrijdigheid, inspanning, en de hang naar veiligheid in - dit alles in naam van goedheid, schoonheid en deugdzaamheid; maar het is de loochening van deugdzaamheid zelf en is daarom wanorde.
  Krishnamurti
  In India geboren spiritueel leraar (1895 - 1986)
  - +
  +17
 • Samuel Johnson Geen onderdrukking is zo zwaar of langdurend, als dat wat opgelegd wordt door de onrechtvaardigheid en de onredelijkheid van wettelijk gezag.
  Origineel: No oppression is so heavy or lasting as that which is inflicted by the perversion and exorbitance of legal authority.
  Bron: The Rambler (1751) No. 148, 17 August 1751. Voor de volledige tekst zie www.johnsonessays.com
  Samuel Johnson
  Engels schrijver (1709 - 1784)
  - +
  +13
 • Daniel Webster Onderdrukking is het zaad der revolutie.
  Origineel: Repression is the seed of revolution.
  Daniel Webster
  Amerikaans advocaat en staatsman (1782 - 1852)
  - +
  +12
 • Kahlil Gibran Hij die niet in opstand komt tegen onderdrukking, doet zichzelf onrecht.
  Bron: Gebroken vleugels (1912) 9
  Kahlil Gibran
  Libanees-Amerikaans schrijver en kunstschilder (1883 - 1931)
  - +
  +11
 • Michail Bakoenin Vrijheid zonder socialisme betekent privilege en onrechtvaardigheid; en socialisme zonder vrijheid betekent slavernij en onderdrukking.
  Bron: Over anarchisme, staat en dictatuur
  Michail Bakoenin
  Russisch schrijver en grondlegger van het anarchisme (1814 - 1876)
  - +
  +11
 • Heinrich von Treitschke De hoogst denkbare graad van gelijkheid, het communisme, is, daar het de onderdrukking van alle natuurlijke neigingen vooropstelt, de hoogst denkbare graad van slavernij.
  Origineel: Der höchst denkbare Grad der Gleichheit, der Kommunismus, ist, weil er die Unterdrückung aller natürlichen Neigungen voraussetzt, der höchst denkbare Grad von Knechtschaft.
  Bron: Historische und Politische Aufsätze (1865)
  Heinrich von Treitschke
  Duits historicus (1834 - 1896)
  - +
  +8
 • Margarete Mitscherlich Het christendom, met name in zover het zich aan de opvattingen van de apostel Paulus oriënteerde, heeft zoals men weet niet weinig tot de onderdrukking van de vrouw bijgedragen.
  Origineel: Das Christentum, insbesondere soweit es sich an der Auffassung des Apostels Paulus orientierte, hat bekanntlich nicht wenig zur Unterdrückung der Frau beigetragen.
  Bron: Emanzipation und Sexualität der Frau (1972)
  Margarete Mitscherlich
  Duits psychoanalyticus, arts en feministe (1917 - 2012)
  - +
  +6
 • Karl Marx De uit de ondergang van de feodale maatschappij voortgekomen moderne burgerlijke maatschappij heeft de klassentegenstellingen niet opgeheven. Zij heeft slechts nieuwe klassen, nieuwe voorwaarden van onderdrukking, nieuwe vormen van strijd in de plaats van de oude gesteld.
  Origineel: Die aus dem Untergang der feudalen Gesellschaft hervorgegangene moderne bürgerliche Gesellschaft hat die Klassengegensätze nicht aufgehoben. Sie hat nur neue Klassen, neue Bedingungen der Unterdrückung, neue Gestaltungen des Kampfes an die Stelle der alten gesetzt.
  Bron: Communistisch Manifest (1848) I. Voor de volledige tekst zie www.marxists.org
  Karl Marx
  Duits econoom en staatsfilosoof (1818 - 1883)
  - +
  +5
 • Krishnamurti Meditatie is inzicht in jezelf en daarmee leg je de basis voor de orde, die deugd is, waarin die soort van discipline aanwezig is, die geen onderdrukking, beheersing en geen navolging behelst.
  Krishnamurti
  In India geboren spiritueel leraar (1895 - 1986)
  - +
  +5
De beste onderdrukking citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al ruim 20 jaar op citaten.net.