Citaten met onderscheid

Citaten 21 t/m 30 van 34.

 • William Robertson De handel neemt die vooroordelen weg die het onderscheid en de vijandigheid tussen naties in stand houden. De manieren van mensen worden erdoor verzacht en gladgestreken. Het verenigt hen, door een van de sterkste van alle banden, het verlangen om in hun wederzijdse behoeften te voorzien.
  Origineel: Commerce tends to wear off those prejudices which maintain distinction and animosity between nations. It softens and polishes the manners of men. It unites them, by one of the strongest of all ties, the desire of supplying their mutual wants.
  Bron: The History of the Reign of the Emperor Charles V (1769) Vol I
  William Robertson
  Schots historicus 1721-1793
  - +
  +1
 • Carlos Ruiz Zafon Onderscheid leren maken tussen waarom een mens bepaalde dingen doet en waarom hij zégt dat hij ze doet, is de eerste stap naar zelfkennis.
  Bron: Labyrint der geesten (2016) De vergetenen, 32
  Carlos Ruiz Zafon
  Spaans schrijver 1964-
  - +
  +1
 • Ernst Hohenemser Tussen echte democraten en echte aristocraten is geen wezenlijk onderscheid.
  Origineel: Zwischen wahren Demokraten und wahren Aristokraten ist kein wesentlicher Unterschied.
  Bron: Aphorismen (1918)
  Ernst Hohenemser
  Duits aforist en vertaler 1870-1954
  - +
  +1
 • Aldous Huxley Van de belangrijke en plezierige ervaringen in het leven staan alleen de eenvoudigste zonder onderscheid voor iedereen open. De rest kan alleen worden genoten door degenen die een geschikte opleiding hebben gevolgd.
  Origineel: Of the significant and pleasurable experiences of life only the simplest are open indiscriminately to all. The rest cannot be had except by those who have undergone a suitable training.
  Bron: Ends and Means (1937)
  Aldous Huxley
  Engels schrijver 1894-1963
  - +
  +1
 • George Bernard Shaw Democratie betekent de organisatie van de samenleving ten bate en ten koste van iedereen zonder onderscheid en niet ten behoeve van een bevoorrechte klasse.
  Origineel: Democracy means the organization of society for the benefit and at the expense of everybody indiscriminately and not for the benefit of a privileged class.
  Bron: Bernard Shaw on Politics Democracy: the next step
  George Bernard Shaw
  Iers-Engels schrijver, criticus en Nobelprijswinnaar literatuur (1925) 1856-1950
  - +
   0
 • Karl Kraus Een wereldbeschouwing is net een goed paard. Maar er is wel onderscheid tussen een ruiter en een paardenkoopman.
  Origineel: Weltanschauung ist ein gutes Pferd. Aber es ist immerhin ein Unterschied zwischen einem Reiter und einem Roßtäuscher.
  Bron: Sprüche und Widersprüche (1909) VIII. Stimmungen, Worte
  Karl Kraus
  Oostenrijks schrijver en dichter 1874-1936
  - +
   0
 • Harold Pinter Er is geen duidelijk onderscheid tussen wat echt en wat onecht is, noch tussen wat waar en wat niet waar is. Een ding is niet noodzakelijk waar of onwaar; het kan zowel waar als onwaar zijn.
  Origineel: There are no hard distinctions between what is real and what is unreal, nor between what is true and what is false. A thing is not necessarily either true or false; it can be both true and false.
  Bron: Writing for the Theatre (1962)
  Harold Pinter
  Brits toneelschrijver en Nobelprijswinnaar literatuur (2005) 1930-2008
  - +
   0
 • Edward Bulwer-Lytton Er is geen groot onderscheid tussen beleefdheid en gemaaktheid.
  Origineel: There is no great difference between politeness and affection.
  Bron: The Caxtons
  Edward Bulwer-Lytton
  Brits schrijver, criticus en politicus 1802-1873
  - +
   0
 • David Gemmell Ik maak weinig onderscheid tussen degenen die kwaad doen en degenen die erbij staan en niets doen.
  Origineel: I make little distinction between those who commit evil and those who stand by and do nothing.
  Bron: White Wolf (2003) p.50
  David Gemmell
  Brits schrijver en journalist 1948-2006
  - +
   0
 • John Kenneth Galbraith In de welvaartsstaat kan geen bruikbaar onderscheid worden gemaakt tussen weeldeartikelen en noodzakelijkheden.
  Origineel: In the affluent society no useful distinction can be made between luxuries and necessaries.
  Bron: The affluent society
  John Kenneth Galbraith
  Amerikaans econoom 1908-2006
  - +
   0
De beste onderscheid citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al ruim 20 jaar op citaten.net. (pagina 3)

Trefwoorden in deze citaten: