Citaten met onheil

 • De weldaden van een verzekering treden samen met het onheil aan het licht.
 • Het is het werk van een onopgevoed mens anderen de schuld te geven wanneer hij zelf de oorzaak van het onheil is; zichzelf verwijten maken is het werk van iemand wiens opvoeding een aanvang genomen heeft; wie noch zichzelf, noch een ander iets verwijt, diens opvoeding is
voltooid.
 • Hij vreest te vroeg, die vreest eer 't onheil is geboren. Man maeck' zichzelven niet ellendigh voor de tijt.
 • Het kan misschien dienen als troost dat, in al onze rampspoed en onheil, hij die iets verliest en er wijsheid uit put, een winnaar is.
 • Elke hervorming sticht onheil zolang zij niet betrokken blijft op datgene waartegen zij ageerde.
 • De bozen die bij hun leven onheil stichtten, doen nut na hun dood.
+3

Citaten 1 t/m 10 van 22.

 • Epictetus Het is het werk van een onopgevoed mens anderen de schuld te geven wanneer hij zelf de oorzaak van het onheil is; zichzelf verwijten maken is het werk van iemand wiens opvoeding een aanvang genomen heeft; wie noch zichzelf, noch een ander iets verwijt, diens opvoeding is
  voltooid.
  Bron: Encheiridion 5
  Epictetus
  Romeins stoïcijns filosoof 50-130
  - +
  +34
 • Sir Roger L'Estrange Het kan misschien dienen als troost dat, in al onze rampspoed en onheil, hij die iets verliest en er wijsheid uit put, een winnaar is.
  Origineel: It may serve as a comfort to us, in all our calamities and afflictions, that he that loses anything and gets wisdom by it is a gainer by the loss.
  Bron: toegeschreven
  Sir Roger L'Estrange
  Engels journalist 1616-1704
  - +
  +27
 • Johann Wolfgang von Goethe Algemene begrippen en grote verwaandheid stichten altijd groot onheil.
  Origineel: Allgemeine Begriffe und grosser Dünkel sind immer auf dem Wege, entsetzliches Unheil anzurichten.
  Bron: Wilhelm Meisters Wanderjahre (1821) K. 41
  Johann Wolfgang von Goethe
  Duits schrijver en dichter 1749-1832
  - +
  +20
 • Boeddha Iemand die aan geboorte is onderworpen, maar inziet dat geboorte onheil is, zoekt de geboorteloze, onvergetelijke zekerheid, het Nirwana.
  Boeddha
  Spirituele leider, geboren als Siddhartha Gautama ca. 450 vC. - ca. 370 vC
  - +
  +9
 • Otto Weiss Bijna iedereen is boos, als een onheil dat hij voorspeld heeft, niet ook werkelijk voorvalt.
  Otto Weiss
  Tsjechisch-Joods schrijver en dichter 1898-1944
  - +
  +5
 • Harry Kuitert Het woord openbaring is een zinvol woord, maar het sticht onheil - uitlopend op onverdraagzaamheid en zelfs verkettering - als we daarbij vergeten dat we met onze eigen inbreng bezig zijn, zodra we onder woorden brengen waaruit openbaring bestaat.
  Harry Kuitert
  Nederlands theoloog en ethicus 1924-2017
  - +
  +5
 • Epicurus Onheil dringt zelden het leven van de wijze binnen; zijn grootste en hoogste interesses worden namelijk door de rede geleid gedurende de loop van zijn leven.
  Epicurus
  Grieks filosoof c.341-270 BC
  - +
  +5
 • William Shakespeare Een wijs man gaat nooit zijn verlies zitten bewenen, maar tracht met opgewektheid het onheil te herstellen.
  Origineel: Wise men ne'er sit and wail their loss, But cheerly seek how to redress their harms.
  Bron: Henry VI, Part III (1591) Act V, sc iv
  William Shakespeare
  Engels toneelschrijver en dichter 1564-1616
  - +
  +3
 • Erasmus Goed onderricht leert op de kortst mogelijke wijze wat men moet najagen en wat men dient te vermijden, en laat niet, nadat het kwaad geschied is, zien: dit is slecht afgelopen, wees er in het vervolg voor op uw hoede, maar het roept u voor u de zaak aanpakt toe: als u dit doet, zult u zich schande en onheil op de hals halen. Laten we dus deze drievoudige band vlechten: dat het onderricht de natuur leidt en dat de oefening het onderricht voltooid.
  Bron: De libero arbitrio diatribe (1524)
  Erasmus
  Nederlands humanist en filosoof 1469-1536
  - +
  +3
 • V.S. Naipaul Het is verkeerd om een ideaal beeld van de wereld te hebben. Dat is waar het onheil begint. Dat is waar alles begint te ontrafelen.
  Origineel: It is wrong to have an ideal view of the world. That's where the mischief starts. That's where everything starts unravelling.
  Bron: Magic Seeds (2004)
  V.S. Naipaul
  Brits schrijver en Nobelprijswinnaar Literatuur (2001) 1932-2018
  - +
  +3
De beste onheil citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al ruim 20 jaar op citaten.net.

Trefwoorden in deze citaten: