Citaten met onherroepelijk

Citaten 1 t/m 8 van 8.

 • Willem Frederik Hermans Wie een taal spreekt die zijn moedertaal niet is, die wordt naar beneden gedrukt, onherroepelijk. Waarom hebben gekoloniseerde volkeren zoals negers, indianen, enz. de reputatie gekregen dat ze zo kinderlijk zijn? Omdat zij gedwongen waren tegen hun meesters talen te spreken die zij niet goed kenden.
  Bron: Nooit meer slapen (1966)
  Willem Frederik Hermans
  Nederlands schrijver (1921 - 1995)
  - +
  +32
 • Oscar Wilde Wees niet bang voor het verleden. Geloof de mensen niet als zij je vertellen dat dat onherroepelijk voorbij is.
  Origineel: Do not be afraid of the past. If people tell you that it is irrevocable, do not believe them.
  Oscar Wilde
  Iers schrijver (1854 - 1900)
  - +
  +11
 • Johann Wolfgang von Goethe Ongerichte activiteit van welke aard ook leidt onherroepelijk tot faillissement.
  Origineel: Unbedingte Tätigkeit, von welcher Art sie immer sei, macht zuletzt bankrott.
  Bron: Wilhelm Meisters Wanderjahre
  Johann Wolfgang von Goethe
  Duits schrijver en dichter (1749 - 1832)
  - +
  +8
 • Vergilius Maar intussen gaat de tijd voorbij, onherroepelijk voorbij.
  Origineel: Sed fugit interea, fugit irreparabile tempus.
  Bron: Georgica III, 284
  Vergilius
  Romeins dichter (70 v. Chr. - 19 v. Chr.)
  - +
  +7
 • Vergilius Ieders sterfdag staat vast, kort en onherroepelijk is voor allen de tijd des levens, maar zijn naam door daden te doen voortleven, dat is het werk der deugd.
  Vergilius
  Romeins dichter (70 v. Chr. - 19 v. Chr.)
  - +
  +4
 • A. Schopenhauer Het leed wegens een onvervulde wens is gering in vergelijking met het berouw: want het eerste staat voor de steeds open, onafzienbare toekomst, het tweede voor het onherroepelijk afgesloten verleden.
  Origineel: Die Pein des unerfüllten Wunsches ist klein, gegen die der Reue: denn jene steht vor der stets offenen, unabsehbaren Zukunft; diese vor der unwiderruflich abgeschlossenen Vergangenheit.
  Bron: Parerga und Paralipomena (1851) II, 26
  A. Schopenhauer
  Duits filosoof (1788 - 1860)
  - +
  +3
 • Marnix Gijsen De demon van het middaguur verschijnt in het leven van elke man. Hij bedreigt evenzeer de zinnelijken als de maagdelijken. Hij is de duivel van het gemis. Hij maakt zijn slachtoffers wijs dat indien ze zich niet haasten, iets van belang onherroepelijk gaat ontsnappen.
  Bron: Gezegden
  Marnix Gijsen
  Vlaams letterkundige en schrijver (1899 - 1984)
  - +
   0
 • Marcel Matthijs Wat de mens aanraakt wordt vuil. Dat is zijn onherroepelijk fatum.
  Marcel Matthijs
  Vlaams schrijver en activist (1899 - 1964)
  - +
   0
De beste onherroepelijk citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al ruim 20 jaar op citaten.net.