Citaten met ontdekking

 • De dood betekent dat alles van je wordt afgenomen wat je niet bent. Het geheim van het leven is 'te sterven vóór je dood' en dan tot de ontdekking te komen dat de dood niet bestaat.
 • Zestig jaar geleden wist ik alles; nu weet ik niets; onderwijs is een voortgaande ontdekking van onze eigen onwetendheid.
 • Onderwijs is een progressieve ontdekking van onze eigen onwetendheid.
 • Met de ontdekking van atoomenergie is er niet een nieuw probleem gecreëerd. Het is alleen urgenter geworden een bestaand probleem op te lossen.
 • Totdat een mens zijn emotie heeft getoond, weet hij nog niet welke emotie het is. Het tonen ervan is derhalve een ontdekking van zijn eigen emoties.
 • Men beweert dat zonder de ontdekking van het vuur elke vorm van beschaving onmogelijk is. Goed, we hebben vuur. Wanneer begint nu de beschaving?
 • Liefde is het buitengewoon moeilijke besef dat iets anders dan jezelf echt is. Liefde, en dus kunst en moraal, is de ontdekking van de werkelijkheid.
 • De meest opmerkelijke ontdekking in de astronomie is dat de sterren zijn gemaakt van atomen van hetzelfde soort als die op de aarde.
 • De ontdekking van de evolutie houdt het inzicht in, dat onze aanwezigheid met absolute zekerheid niet het einde (of zelfs het doel) van de ontwikkeling kan zijn.
 • Maar toen kwam ik tot de ontdekking dat je bij schilderen niet als bij taal gebonden bent. Je hebt niet te maken met punten of met komma's. Als je schildert, ben je vrij.
+7

Citaten 1 t/m 10 van 33.

 • Eckhart Tolle De dood betekent dat alles van je wordt afgenomen wat je niet bent. Het geheim van het leven is 'te sterven vóór je dood' en dan tot de ontdekking te komen dat de dood niet bestaat.
  Origineel: Death is a stripping away of all that is not you. The secret of life is to “die before you die” and find that there is no death.
  Bron: De Kracht van het Nu (1997)
  Eckhart Tolle
  Duits-Canadees leraar en spiritueel schrijver (1948 - )
  - +
  +28
 • G. C. Lichtenberg De eerste Amerikaan die Columbus ontmoette heeft een triestige ontdekking gedaan.
  Origineel: Der Amerikaner, der den Kolumbus zuerst entdeckte, machte eine böse Entdeckung.
  Bron: Sudelbuch G G 183
  G. C. Lichtenberg
  Duits schrijver en natuurkundige (1742 - 1799)
  - +
  +14
 • Albert Einstein Met de ontdekking van atoomenergie is er niet een nieuw probleem gecreëerd. Het is alleen urgenter geworden een bestaand probleem op te lossen.
  Origineel: The release of atomic energy has not created a new problem. It has merely made more urgent the necessity of solving an existing one.
  Bron: Atlantic Monthly Statement on the Atomic Bomb to Raymond Swing, before 1 October 1945
  Albert Einstein
  Duits - Amerikaans natuurkundige (1879 - 1955)
  - +
  +13
 • Peter Darbo Van niets word u zo oud als van de ontdekking dat uw kinderen in de geschiedenisles leren wat u nog in de krant hebt gelezen.
  Peter Darbo
  Vlaams aforist (1944 - )
  - +
  +11
 • Aristoteles Vaak was ik alleen met mijn ziel. Ik trad als zuivere substantie mijn ware zelf binnen, en wendde mij af van al het uiterlijke naar wat innerlijk is. Ik werd zuiver weten, zowel de wetende als de gewetene. Hoe verwonderd was ik schoonheid en pracht in mijn eigen zelf te aanschouwen en te herkennen dat ik een deel van de verheven Goddelijke Wereld ben, begiftigd zelfs met scheppend leven! In deze ontdekking van het zelf, werd ik boven de wereld van de zintuigen uitgetild, zelfs boven de geestenwereld, tot aan het Goddelijke, waar ik een zo prachtig Licht gewaar werd dat geen mond dit zou kunnen uitdrukken of geen oor verstaan.
  Aristoteles
  Grieks filosoof (384 v. Chr. - 322 v. Chr.)
  - +
  +9
 • Will Durant Zestig jaar geleden wist ik alles; nu weet ik niets; onderwijs is een voortgaande ontdekking van onze eigen onwetendheid.
  Origineel: Sixty years ago I knew everything; now I know nothing; education is a progressive discovery of our own ignorance.
  Will Durant
  Amerikaans geschiedkundige en schrijver (1885 - 1981)
  - +
  +9
 • Guy Bernaert Men beweert dat zonder de ontdekking van het vuur elke vorm van beschaving onmogelijk is. Goed, we hebben vuur. Wanneer begint nu de beschaving?
  Guy Bernaert
  Belgisch scenario schrijver (1940 - 2017)
  - +
  +7
 • Richard P. Feynman De meest opmerkelijke ontdekking in de astronomie is dat de sterren zijn gemaakt van atomen van hetzelfde soort als die op de aarde.
  Origineel: The most remarkable discovery in all of astronomy is that the stars are made of atoms of the same kind as those on the earth.
  Richard P. Feynman
  Amerikaans natuurkundige en Nobelprijswinnaar (1918 - 1988)
  - +
  +6
 • Bertus Aafjes Als ik iets formuleer, kom ik tot de ontdekking dat bijna altijd het omgekeerde ook waar is.
  Bertus Aafjes
  Nederlands letterkundige (1914 - 1993)
  - +
  +5
 • Ffyona Campbell Expedities begonnen als ontdekkingsreizen, maar de wereld is al ontdekt. Wat overblijft, is een ontdekking van jezelf, de noodzaak om een reis te maken. Inheemse mensen beschouwen dit als een onderdeel van het leven. Westerse mensen zoeken naar een filosofisch antwoord op het grote Waarom dat aan het menselijke ras en het universum wordt gesteld. Ik heb die vraag ook vaak overpeinsd maar heb er nooit een verbaal antwoord op gevonden. Maar ik heb het wel gevoeld - wanneer ik me realiseerde dat ik deel uitmaakte van iets heel groots en dat daarin een natuurlijke plaats voor mij was weggelegd.
  Bron: Te voet door Afrika (1994) P. 307
  Ffyona Campbell
  Brits lange-afstandsloopster (1967 - )
  - +
  +5
De beste ontdekking citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al ruim 20 jaar op citaten.net.