Citaten met ontdekt

Citaten 61 t/m 70 van 87.

 • Henry Thomas Buckle Als kleine critici wat toevallige fouten van een groot man ontdekt hebben verbeelden ze zich, dat ze hem tot luln niveau neerhalen.
  Origineel: Those minute critics who seem to think that when they detect the occasional errors of a great man, they in some degree reduce him to their own level.
  Bron: History of Civilization in England, Vol II ch. XIII
  Henry Thomas Buckle
  Engels historicus (1821 - 1862)
  - +
   0
 • William Benton Clulow De mens verwerft vaak net zoveel kennis tot hij zijn onwetendheid ontdekt, en doet net zoveel ervaring op tot hij spijt krijgt van zijn dwaasheden, en vervolgens sterft hij.
  Origineel: Man often acquires just so much knowledge as to discover his ignorance, and attains so much experience as to regret his follies, and then dies.
  Bron: Aphorisms and Reflections (1843) p.136
  William Benton Clulow
  Engels onderwijzer en schrijver (1802 - 1882)
  - +
   0
 • Wilkie Collins De misdaad van de dwaas is de misdaad die wordt ontdekt en de misdaad van de wijze is de misdaad die niet wordt ontdekt.
  Origineel: The fool's crime is the crime that is found out and the wise man's crime is the crime that is not found out.
  Bron: The Woman in White (1860) p.97
  Wilkie Collins
  Engels auteur (1824 - 1889)
  - +
   0
 • Fliegende Blätter De scherts in ernst zien Jan en Pieter, de ernst in scherts ontdekt niet ieder.
  Fliegende Blätter
  Duits humoristisch weekblad (1844 - 1944)
  - +
   0
 • Pema Chodron Diep in de menselijke geest is er een reservoir van moed. Het is altijd beschikbaar en altijd wachtende ontdekt te worden.
  Origineel: Deep down in the human spirit, there is a reservoir of courage. It is always available, always waiting to be discovered.
  Pema Chodron
  Amerikaans boeddhistische non en schrijfster (1936 - )
  - +
   0
 • Hermann Bahr Een nieuwe generatie kondigt zichzelf altijd aan door te geloven dat ze op een bepaald gebied een nieuwe waarheid heeft ontdekt.
  Origineel: Eine neue Generation kündigt sich immer dadurch an, daß sie glaubt, auf irgendeinem Gebiet eine neue Wahrheit entdeckt zu haben.
  Bron: Kritik der Gegenwart
  Hermann Bahr
  Oostenrijks schrijver en criticus (1863 - 1934)
  - +
   0
 • Will Rogers Een onwetend persoon is degene die niet weet wat jij zojuist hebt ontdekt.
  Origineel: An ignorant person is one who doesn't know what you have just found out.
  Will Rogers
  Amerikaans acteur en humorist (1879 - 1935)
  - +
   0
 • Friedrich Nietzsche Een stap verder: de 'wil Gods' (te weten de voorwaarden tot behoud van de macht van de priester) moet bekend zijn - en voor dit doel is er een 'openbaring' nodig. In normale bewoordingen: er ontstaat behoefte aan een kolossale literaire vervalsing, er wordt een 'heilige schrift' ontdekt - en onder de groots mogelijke priesterlijke poeha, met boetedagen en jammerklachten over de lange tijd van 'zonde' wordt zij openbaar gemaakt.
  Origineel: Ein Schritt weiter: der »Wille Gottes« (das heißt die Erhaltungs-Bedingungen für die Macht des Priesters) muß bekannt sein – zu diesem Zwecke bedarf es einer »Offenbarung«. Auf deutsch: eine große literarische Fälschung wird nötig, eine »heilige Schrift« wird entdeckt – unter allem hieratischen Pomp, mit Bußtagen und Jammergeschrei über die lange »Sünde« wird sie öffentlich gemacht.
  Bron: De antichrist
  Friedrich Nietzsche
  Duits dichter en filosoof (1844 - 1900)
  - +
   0
 • W. M. Thackeray Er bevinden zich in iemand duizend gedachten die hij pas ontdekt als hij een pen pakt om ze op te schrijven.
  Origineel: There are a thousand thoughts lying within a man that he does not know till he takes up a pen to write.
  Bron: The History of Henry Esmond (1852)
  W. M. Thackeray
  In Indië geboren, Brits romanschrijver (1811 - 1863)
  - +
   0
 • Johann Wolfgang von Goethe Gebreken ontdekt slecht het oog van de liefdeloze. Wie gebreken wil opsporen, banne dus de liefde uit.
  Origineel: Die Mängel erkennt nur der Lieblose; deshalb, um sie einzusehen, muß man auch lieblos werden.
  Bron: Wilhelm Meisters Wanderjahre
  Johann Wolfgang von Goethe
  Duits schrijver en dichter (1749 - 1832)
  - +
   0
De beste ontdekt citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al ruim 20 jaar op citaten.net. (pagina 7)