Citaten met ontvluchten

 • Hij is ieders meester, die de macht heeft in stand te houden of weg te nemen wat de mens wenst of niet wenst. Wie dus vrij wil zijn, moet noch wensen, noch trachten te ontvluchten wat in de macht van een ander ligt; anders moet hij wel de slaaf van die ander zijn.
 • Onze grootste kwelling in het leven is dat we voor altijd alleen zijn, en al onze inspanningen, al onze daden, komen voort om deze eenzaamheid te ontvluchten.
 • De kunst is de uitdrukking van de tijd. Zij mag de tijd niet ontvluchten. Onze tijd is dynamisch. Zo ook de kunst.
 • Ik heb geen hoop op eigen kracht m'n eenzaamheid te ontvluchten. De steen heeft geen hoop iets anders te zijn dan steen. Maar door samen te werken verzamelt hij zich en wordt tempel.
+1

Citaten 1 t/m 10 van 10.

 • Marcus Aurelius Het is belachelijk zijn eigen slechtheid niet te ontvluchten - wat toch mogelijk is - maar wel die van anderen, ofschoon dat onmogelijk is.
  Marcus Aurelius
  Romeins keizer (121 - 180)
  - +
  +15
 • Epictetus Hij is ieders meester, die de macht heeft in stand te houden of weg te nemen wat de mens wenst of niet wenst. Wie dus vrij wil zijn, moet noch wensen, noch trachten te ontvluchten wat in de macht van een ander ligt; anders moet hij wel de slaaf van die ander zijn.
  Bron: Encheiridion 14
  Epictetus
  Romeins stoïcijns filosoof (50 - 130)
  - +
  +6
 • Paul Ernst Wat de mens ontvluchten wil, dat neemt hij mee naar de plaats waarheen hij vlucht.
  Origineel: Was der Mensch fliehen will, das brengt er mit an den Ort, wohin er flieht.
  Bron: Jugenderinnerungen
  Paul Ernst
  Duits schrijver (1866 - 1933)
  - +
  +6
 • Antoine de Saint-Exupéry Ik heb geen hoop op eigen kracht m'n eenzaamheid te ontvluchten. De steen heeft geen hoop iets anders te zijn dan steen. Maar door samen te werken verzamelt hij zich en wordt tempel.
  Origineel: Je n'ai point d'espoir de sortir par moi de ma solitude. La pierre n'a point d'espoir d'être autre chose que pierre. Mais de collaborer, elle s'assemble et devient temple.
  Bron: Citadelle (1948)
  Antoine de Saint-Exupéry
  Frans schrijver (1900 - 1944)
  - +
  +5
 • Guy de Maupassant Onze grootste kwelling in het leven is dat we voor altijd alleen zijn, en al onze inspanningen, al onze daden, komen voort om deze eenzaamheid te ontvluchten.
  Origineel: Notre grand tourment dans l'existence vient de ce que nous sommes éternellement seuls, et tous nos efforts, tous nos actes ne tendent qu'à fuir cette solitude.
  Bron: Solitude. Voor de volledige tekst zie athena.unige.ch
  Guy de Maupassant
  Frans schrijver (1850 - 1893)
  - +
  +5
 • Pierre Nicole De wereld is bijna geheel samengesteld uit vrijwillige blinden, die het licht haten en ontvluchten.
  Origineel: Le monde n'est presque composé que d'aveugles volontaires, qui haïssent et fuient la lumière.
  Bron: De la Connaissance de soi-même I, 6
  Pierre Nicole
  Frans theoloog, schrijver en moralist (1625 - 1695)
  - +
  +3
 • Albert Bayet Zelfdoding verdient onze bewondering als menselijke daad wanneer het een offer is, men zijn leven geeft voor anderen, het vaderland of een ideaal. Het verdient onze achting wanneer het gebeurt om de eigen eer of die van anderen te redden. Het verdient medelijden wanneer het gebeurt om lijden te ontvluchten dat de eigen krachten te boven gaat. Het is jammerlijk wanneer het gebeurt om redenen die na enig nadenken of overleg met anderen opgeheven hadden kunnen worden. Het verdient onze afkeuring wanneer door deze daad onrecht wordt gedaan, wanneer men zich alleen maar wil wreken of een ander wroeging wil bezorgen, terwijl het leven nog mogelijkheden en vooruitzichten genoeg bezit.
  Bron: Le suicide et le morale (1922)
  Albert Bayet
  Frans socioloog (1880 - 1961)
  - +
  +3
 • George Santayana Zichzelf begrijpen is de klassieke vorm van troost, zichzelf ontvluchten de romantische.
  Origineel: To understand oneself is the classic form of consolation; to elude oneself is the romantic.
  Bron: Selected Critical Writings of George Santayana Genteel Tradition
  George Santayana
  Spaans - Amerikaans filosoof (1863 - 1952)
  - +
  +2
 • Paul van Ostaijen De kunst is de uitdrukking van de tijd. Zij mag de tijd niet ontvluchten. Onze tijd is dynamisch. Zo ook de kunst.
  Paul van Ostaijen
  Vlaams schrijver en dichter (1896 - 1928)
  - +
  +1
 • Ffyona Campbell Dagdromen zijn een manier om de wanhoop van de realiteit te ontvluchten.
  Bron: Te voet de wereld rond (1996) P. 109
  Ffyona Campbell
  Brits lange-afstandsloopster (1967 - )
  - +
   0
De beste ontvluchten citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al ruim 20 jaar op citaten.net.