Citaten met ontwikkelingen

 • AIDS is natuurlijk een ramp, die de ontwikkelingen van de laatste decennia wegvaagt en de toekomst saboteert.

Citaten 1 t/m 7 van 7.

 • Henry Ward Beecher Vandaag de dag rekenen zelfs eneuchen op nieuwe ontwikkelingen in de chemie.
  Henry Ward Beecher
  Amerikaans predikant 1813-1887
  - +
  +3
 • Carl Sagan Ontwikkelingen in de geneeskunde en de landbouw hebben enorm meer levens gered dan verloren zijn gegaan in alle oorlogen in de geschiedenis.
  Origineel: Advances in medicine and agriculture have saved vastly more lives than have been lost in all the wars in history.
  Bron: Demon-Haunted World: Science as a Candle in the Dark (2011) 31
  Carl Sagan
  Amerikaans astronoom, astrofysicus en populair-wetenschappelijk schrijver 1934-1996
  - +
  +2
 • Nelson Mandela AIDS is natuurlijk een ramp, die de ontwikkelingen van de laatste decennia wegvaagt en de toekomst saboteert.
  Nelson Mandela
  Zuid-Afrikaans advocaat, politicus en anti-apartheidsstrijder 1918-2013
  - +
  +1
 • Machiavelli Als men de gebeurtenissen van vroeger en van nu overziet, is het niet moeilijk te concluderen dat in alle staten en bij alle volkeren dezelfde verlangens en gevoelens bestaan, en altijd bestaan hebben. Wie zorgvuldig de gebeurtenissen van vroeger bestudeert, kan dus gemakkelijk de toekomstige ontwikkelingen in een staat voorzien, en de maatregelen nemen die in het verleden al genomen zijn, of (als die niet te vinden zijn) nieuwe maatregelen bedenken, ontleend aan een situatie die niet wezenlijk verschillend is.
  Bron: Discorsi
  Machiavelli
  Florentijns staatsfilosoof 1469-1527
  - +
  +1
 • Alfred N. Whitehead De zuivere wiskunde, met haar moderne ontwikkelingen, kan de meest originele schepping van de menselijke geest zijn.
  Origineel: The science of pure mathematics, in its modern developments, may claim to be the most original creation of the human spirit.
  Bron: Science and the Modern World (1925)
  Alfred N. Whitehead
  Engels filosoof en wiskundige 1861-1947
  - +
  +1
 • Jack Nicholson Het grootste deel van mijn leven vertrouwde ik mensen niet die niet bang voor de dood waren, want zeker als je ouder wordt ben je er meer en meer mee bezig. Ik denk dat als we zouden kunnen kiezen, niemand dood wil gaan. Daarom zou je aan kunnen nemen dat iedereen het eeuwige leven wil hebben, wat gezien de huidige ontwikkelingen in de medische wetenschap haast mogelijk begint te lijken. Maar de vraag is niet of jij zelf het eeuwige leven wil hebben, het is meer of je het eeuwige leven wil hebben ten koste van je kinderen. Bovendien zouden we grote ecologische problemen krijgen als iedereen ineens zou blijven leven.
  Bron: FilmValley, april 2008
  Jack Nicholson
  Amerikaans filmacteur 1937-
  - +
  +1
 • Angela Davis Het werk van de politieke activist brengt onvermijdelijk een zekere spanning met zich mee tussen de noodzaak om een standpunt in te nemen op hedendaagse ontwikkelingen en de wens dat iemands bijdragen de tand des tijds op de een of andere manier zullen overleven.
  Origineel: The work of the political activist inevitably involves a certain tension between the requirement that position be taken on current issues as they arise and the desire that one's contributions will somehow survive the ravages of time.
  Bron: Women, Culture & Politics (2011) 13
  Angela Davis
  Amerikaanse filosofe, schrijfster en politiek activiste 1944-
  - +
  +1
De beste ontwikkelingen citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al ruim 20 jaar op citaten.net.

Trefwoorden in deze citaten: