Citaten met onwaar

 • Het christelijk geloof is een bewering die - als ze onwaar is - onbelangrijk is, en - als ze waar is - oneindig belangrijk. het enige wat ze niet kan zijn, is een beetje belangrijk.
 • Wat in het algemeen door iedereen gezegd wordt, kan onmogelijk helemaal onwaar zijn.
 • Tegenspraak is geen goed criterium voor de waarheid. Vele dingen die zeker zijn worden tegengesproken. Vele dingen die onwaar zijn worden zonder tegenspraak aangenomen. Dat iets tegengesproken wordt bewijst niet dat het onwaar is, evenmin als het niet tegengesproken worden bewijst dat iets waar is.
 • De effectiviteit van politieke en religieuze propaganda hangt af van de gebruikte methoden, niet van de doctrines die worden onderwezen. Deze doctrines kunnen waar of onwaar zijn, gezond of schadelijk, het maakt weinig tot geen verschil.
 • Anderen vergeven gaat vanzelf als je inziet dat de klacht geen ander doel heeft dan een onwaar zelfgevoel te versterken.
 • Een uitspraak is dan en dan alleen waar als zijn ontkenning onwaar is.
+3

Citaten 1 t/m 10 van 16.

 • Eckhart Tolle Anderen vergeven gaat vanzelf als je inziet dat de klacht geen ander doel heeft dan een onwaar zelfgevoel te versterken.
  Origineel: Forgiveness happens naturally when you see that it has no purpose other than to strengthen a false sense of self.
  Bron: Een nieuwe aarde
  Eckhart Tolle
  Duits-Canadees leraar en spiritueel schrijver (1948 - )
  - +
  +17
 • C. S. Lewis Het christelijk geloof is een bewering die - als ze onwaar is - onbelangrijk is, en - als ze waar is - oneindig belangrijk. het enige wat ze niet kan zijn, is een beetje belangrijk.
  Origineel: One must keep on pointing out that Christianity is a statement which, if false, is of no importance, and, if true, of infinite importance. The one thing it cannot be is moderately important.
  Bron: Christian Apologetics (1945). Voor de volledige tekst zie www.virtueonline.org
  C. S. Lewis
  Iers-Brits schrijver en letterkundige (1898 - 1963)
  - +
  +12
 • Meester Eckhart Waarom spreekt ge over God? Wat ge ook van Hem zegt, is onwaar.
  Meester Eckhart
  Duits mysticus (1260 - 1328)
  - +
  +7
 • Aldous Huxley De effectiviteit van politieke en religieuze propaganda hangt af van de gebruikte methoden, niet van de doctrines die worden onderwezen. Deze doctrines kunnen waar of onwaar zijn, gezond of schadelijk, het maakt weinig tot geen verschil.
  Origineel: The effectiveness of political and religious propaganda depends upon the methods employed, not upon the doctrines taught. These doctrines may be true or false, wholesome or pernicious it makes little or no difference.
  Bron: Brave New World Revisited (1958)
  Aldous Huxley
  Engels schrijver (1894 - 1963)
  - +
  +6
 • Blaise Pascal Tegenspraak is geen goed criterium voor de waarheid. Vele dingen die zeker zijn worden tegengesproken. Vele dingen die onwaar zijn worden zonder tegenspraak aangenomen. Dat iets tegengesproken wordt bewijst niet dat het onwaar is, evenmin als het niet tegengesproken worden bewijst dat iets waar is.
  Origineel: Contradiction est une mauvaise marque de vérité. Plusieurs choses certaines sont contredites. Plusieurs fausses passent sans contradiction. Ni la contradiction n’est marque de fausseté ni l’incontradiction n’est marque de vérité.
  Bron: Pensées
  Blaise Pascal
  Frans wis- en natuurkundige en filosoof (1623 - 1662)
  - +
  +6
 • Thomas van Aquino Wat in het algemeen door iedereen gezegd wordt, kan onmogelijk helemaal onwaar zijn.
  Origineel: Quod enim ab omnibus communiter dicitur, impossibile est totaliter falsum.
  Bron: Summa contra Gentiles XXXIV, 1
  Thomas van Aquino
  Italiaans filosoof en theoloog (1225 - 1274)
  - +
  +4
 • Blaise Pascal Zich te bedriegen met te geloven aan de waarheid van de Christelijke godsdienst, daaraan is niet veel verloren; maar welk een ongeluk ware het niet, zich erin te bedriegen met hem voor onwaar te houden?
  Origineel: De se tromper en croyant vraie la religion chrétienne, il n'y a pas grand'chose à perdre. Mais quel malheur de se tromper en la croyant fausse.
  Bron: Pensées XVI, XXVI
  Blaise Pascal
  Frans wis- en natuurkundige en filosoof (1623 - 1662)
  - +
  +4
 • Multatuli Ja, dwaling trekt aan! De geschiedenis van 't mensdom, zowel als van iedere mens in 't bijzonder, is eigenlijk niets dan één grote stryd tussen waar en onwaar, tussen wanbegrip en gezond verstand, ja zelfs meestal niets dan strijd tussen wanbegrippen onderling.
  Bron: Ideeën
  Multatuli
  Nederlands schrijver (ps. van Eduard Douwes Dekker) (1820 - 1887)
  - +
  +3
 • Henry Louis Mencken De kostbaarste aller dwaasheden is hartstochtelijk te geloven in wat duidelijk onwaar is. Het is de voornaamste bezigheid van de mens.
  Origineel: The most costly of all follies is to believe passionately in the palpably not true. It is the chief occupation of mankind.
  Bron: A Mencken Chrestomathy (1949)
  Henry Louis Mencken
  Amerikaans journalist en criticus (1880 - 1956)
  - +
  +2
 • Paul Valéry Alles wat men van ons zegt, is onwaar; maar niet méér onwaar dan wat we er zelf van denken. Maar wel ánders onwaar.
  Origineel: Tout ce que l'on dit de nous est faux; mais pas plus faux que ce que nous en pensons. Mais d'un autre faux.
  Bron: Autres rhumbs
  Paul Valéry
  Frans dichter (1871 - 1945)
  - +
  +1
De beste onwaar citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al ruim 20 jaar op citaten.net.