Citaten met opgeheven

 • Het geloof is niet meer dan het hebben van zodanige meningen over God, dat als men die niet heeft, de gehoorzaamheid jegens God logisch wordt opgeheven, en dat als men deze gehoorzaamheid poneert, noodzakelijkerwijs ook de meningen worden geponeerd.
 • De uit de ondergang van de feodale maatschappij voortgekomen moderne burgerlijke maatschappij heeft de klassentegenstellingen niet opgeheven. Zij heeft slechts nieuwe klassen, nieuwe voorwaarden van onderdrukking, nieuwe vormen van strijd in de plaats van de oude gesteld.
 • Het zijn van het begin is nog niet zijn; het begin van het zijn is worden, en gesteld worden is opgeheven worden. Want worden is ‘iets’ worden en gewórden zijn iets ‘zijn’.
 • Vervoering en verdriet zijn heen
In koude klaarheid opgeheven
Ik proef mijn eigen lege leven
Wentel mijzelf gelijk een steen
Ik ben verwonderd en alleen.
 • De liefkozing van de tederheid is de beweging van de hand, waarin het onderscheid tussen rite en gewone handeling is opgeheven.
+2

Citaten 1 t/m 10 van 11.

 • Carl Gustav Jung De mens die in contact komt met haar hogere Zelf ervaart dat alle dualismen, "ik" als eenling en eenzame toeschouwer tegenover de buitenwereld; mens tegenover kosmos; mens tegenover de godenwereld, worden opgeheven. De dualiteiten die wij ervaren en waar wij veelal door worden gekweld, zijn producten van hel discursieve denken.
  Carl Gustav Jung
  Zwitsers psychiater (1875 - 1961)
  - +
  +13
 • Boeddha Ik heb u verkondigd wat het lijden is, wat de oorsprong van het lijden is, hoe het lijden wordt opgeheven en welke weg voert tot opheffing van het lijden.
  Boeddha
  Spirituele leider, geboren als Siddhartha Gautama (450 v. Chr. - 370 v. Chr.)
  - +
  +11
 • Karl Marx De uit de ondergang van de feodale maatschappij voortgekomen moderne burgerlijke maatschappij heeft de klassentegenstellingen niet opgeheven. Zij heeft slechts nieuwe klassen, nieuwe voorwaarden van onderdrukking, nieuwe vormen van strijd in de plaats van de oude gesteld.
  Origineel: Die aus dem Untergang der feudalen Gesellschaft hervorgegangene moderne bürgerliche Gesellschaft hat die Klassengegensätze nicht aufgehoben. Sie hat nur neue Klassen, neue Bedingungen der Unterdrückung, neue Gestaltungen des Kampfes an die Stelle der alten gesetzt.
  Bron: Communistisch Manifest (1848) I. Voor de volledige tekst zie www.marxists.org
  Karl Marx
  Duits econoom en staatsfilosoof (1818 - 1883)
  - +
  +5
 • Spinoza Het geloof is niet meer dan het hebben van zodanige meningen over God, dat als men die niet heeft, de gehoorzaamheid jegens God logisch wordt opgeheven, en dat als men deze gehoorzaamheid poneert, noodzakelijkerwijs ook de meningen worden geponeerd.
  Bron: Tractatus Theologico Politicus (1670)
  Spinoza
  Nederlands filosoof (1632 - 1677)
  - +
  +5
 • Ton Lemaire De liefkozing van de tederheid is de beweging van de hand, waarin het onderscheid tussen rite en gewone handeling is opgeheven.
  Bron: De tederheid (1968)
  Ton Lemaire
  Nederlandse schrijver en antropoloog (1941 - )
  - +
  +3
 • Yvonne Keuls Vervoering en verdriet zijn heen
  In koude klaarheid opgeheven
  Ik proef mijn eigen lege leven
  Wentel mijzelf gelijk een steen
  Ik ben verwonderd en alleen.
  Bron: Gedicht: Verwonderd en alleen
  Yvonne Keuls
  Nederlands schrijfster (1931 - )
  - +
  +3
 • Albert Bayet Zelfdoding verdient onze bewondering als menselijke daad wanneer het een offer is, men zijn leven geeft voor anderen, het vaderland of een ideaal. Het verdient onze achting wanneer het gebeurt om de eigen eer of die van anderen te redden. Het verdient medelijden wanneer het gebeurt om lijden te ontvluchten dat de eigen krachten te boven gaat. Het is jammerlijk wanneer het gebeurt om redenen die na enig nadenken of overleg met anderen opgeheven hadden kunnen worden. Het verdient onze afkeuring wanneer door deze daad onrecht wordt gedaan, wanneer men zich alleen maar wil wreken of een ander wroeging wil bezorgen, terwijl het leven nog mogelijkheden en vooruitzichten genoeg bezit.
  Bron: Le suicide et le morale (1922)
  Albert Bayet
  Frans socioloog (1880 - 1961)
  - +
  +3
 • Marie von Ebner-Eschenbach Het meest wordt gelijkheid bevorderd door de beleefdheid; door haar wordt alle verschil van stand opgeheven.
  Origineel: Die grösste Gleichmacherin ist die Höflichkeit; durch sie werden alle Standesunterscheide aufgehoben.
  Bron: Aphorismen (1911)
  Marie von Ebner-Eschenbach
  Oostenrijks schrijfster (1830 - 1916)
  - +
  +2
 • G. J. P. J. Bolland In de wettige straf is de onwettige wraak voorondersteld en opgeheven.
  Bron: Zuivere rede en hare werkelijkheid: Het boek der spreuken 689
  G. J. P. J. Bolland
  Nederlands taalkundige en filosoof (1854 - 1922)
  - +
  +2
 • Marie von Ebner-Eschenbach De verveling, die in menig boek heerst, strekt het tot heil: de kritiek, die de speer reeds opgeheven had, slaapt in, voordat zij haar heeft geslingerd.
  Origineel: Die Langeweile, die in manchem Buche herrscht, gereicht ihm zum Heil; die Kritik, die schon ihren Speer erhoben hatte, schläft ein, bevor sie ihn geschleudert hat.
  Bron: Aphorismen (1911)
  Marie von Ebner-Eschenbach
  Oostenrijks schrijfster (1830 - 1916)
  - +
  +1
De beste opgeheven citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al ruim 20 jaar op citaten.net.