Citaten met opmaken

 • De meeste vrouwen kunnen beter geld opmaken dan bedden.
 • Het opmaken van de levensbalans bestaat voor 't grootste gedeelte uit het afschrijven van illusies.
 • Uit iemands levenswijze en zijn handelingen kan men onmogelijk opmaken of hij een gelovige of een atheïst is.

Citaten 1 t/m 5 van 5.

 • C. Buddingh' De meeste vrouwen kunnen beter geld opmaken dan bedden.
  C. Buddingh'
  Nederlands dichter en letterkundige (1918 - 1985)
  - +
  +52
 • Spinoza De dingen immers die in het leven het meest voorkomen en die door de mensen, zoals men uit hun daden kan opmaken, als het hoogste goed worden beschouwd, zijn tot drie zaken te herleiden, namelijk rijkdom, eer en zinnelijk genot. Deze drie dingen sleuren de geest zo mee, dat hij nauwelijks over iets anders kan nadenken.
  Spinoza
  Nederlands filosoof (1632 - 1677)
  - +
  +14
 • Spinoza De dingen immers die in het leven het meest voorkomen en die door de mensen, zoals men uit hun daden kan opmaken, als het hoogste goed worden beschouwd, zijn tot drie zaken te herleiden, namelijk rijkdom, eer en zinnelijk genot. Deze drie dingen sleuren de geest zo mee, dat hij nauwelijks over iets anders kan nadenken.
  Spinoza
  Nederlandse filosoof (1632 - 1677)
  - +
  +14
 • Leo Tolstoj Uit iemands levenswijze en zijn handelingen kan men onmogelijk opmaken of hij een gelovige of een atheïst is.
  Bron: Nouvelles Pensées 82
  Leo Tolstoj
  Russisch schrijver, filosoof en politiek denker (1828 - 1910)
  - +
  +4
 • Koos J. Versteeg Het opmaken van de levensbalans bestaat voor 't grootste gedeelte uit het afschrijven van illusies.
  Koos J. Versteeg
  Nederlands dichter
  - +
   0
De beste opmaken citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al ruim 20 jaar op citaten.net.