Citaten met persoonlijke

 • Je maakt of een stap voorwaarts naar persoonlijke groei, of een stap terug naar veiligheid.
 • Ik volgde mijn persoonlijke legende, mijn tienerdroom om schrijver te worden,
 • Wat is funester dan te werken, te denken en te voelen zonder innerlijke noodzaak, zonder een diep persoonlijke keuze, zonder lust? Als een automaat van de 'plicht'?
 • Ieders geheugen is zijn persoonlijke literatuur.
 • Ik wil dat we ons organiseren, om de persoonlijke verhalen te vertellen die empathie creëren, wat de meest revolutionaire emotie is.
 • Als geen ander wezen is de mens in staat de feiten van zijn persoonlijke geschiedenis zodanig te ordenen, te hergroeperen, omver te liegen, dat ze hem vrijpleiten van alle schuld.
 • Wat ook van ons gevorderd zal worden, met alle persoonlijke toewijding en offervaardigheid, al zou het ons leven moeten gelden, wij zullen het gaarne en jubelend geven ter voldoening aan de eischen van het historisch ogenblik.
 • De basis van schaamte is niet een persoonlijke fout van de onze, maar de schande, de vernedering die we voelen dat we moeten zijn wat we zijn zonder enige keuze in de zaak, en dat deze vernedering door iedereen wordt gezien.
 • Bij spelers analyseer ik drie zaken. Het persoonlijke, het sportieve, het economische
 • Persoonlijke groei is niet een kwestie van het leren van nieuwe informatie, maar van het afleren van oude beperkingen.
+7

Citaten 1 t/m 10 van 55.

 • Albert Einstein Het was natuurlijk een leugen wat je las over mijn religieuze overtuiging, een leugen die systematisch is herhaald. Ik geloof niet in een persoonlijke god en heb dit nooit ontkend maar mij altijd duidelijk uitgedrukt. Als er iets in mij is wat als religieus benoemd zou kunnen worden dan is dat de grenzeloze bewondering voor de structuur van de wereld voor zover die door onze wetenschap blootgelegd kan worden.
  Origineel: It was, of course, a lie what you read about my religious convictions, a lie which is being systematically repeated. I do not believe in a personal God and I have never denied this but have expressed it clearly. If something is in me which can be called religious then it is the unbounded admiration for the structure of the world so far as our science can reveal it.
  Bron: The Human Side (1954)
  Albert Einstein
  Duits - Amerikaans natuurkundige (1879 - 1955)
  - +
  +58
 • Friedrich Nietzsche Wat is funester dan te werken, te denken en te voelen zonder innerlijke noodzaak, zonder een diep persoonlijke keuze, zonder lust? Als een automaat van de 'plicht'?
  Origineel: Was zerstört schneller, als ohne innere Notwendigkeit, ohne eine tief persönliche Wahl, ohne Lust arbeiten, denken, fühlen? als Automat der »Pflicht«?
  Bron: De antichrist (1888) #11
  Friedrich Nietzsche
  Duits dichter en filosoof (1844 - 1900)
  - +
  +55
 • Godfried Bomans Een van de aangename illusies van het huwelijk is deze: dat wij op rekening van onze persoonlijke aantrekkelijkheid zetten wat de charme is van het geslacht.
  Godfried Bomans
  Nederlands schrijver (1913 - 1971)
  - +
  +41
 • Aldous Huxley Ieders geheugen is zijn persoonlijke literatuur.
  Origineel: Each man's memory is his private literature.
  Bron: Texts and Pretexts (1932) Memory
  Aldous Huxley
  Engels schrijver (1894 - 1963)
  - +
  +33
 • Abraham H. Maslow Je maakt of een stap voorwaarts naar persoonlijke groei, of een stap terug naar veiligheid.
  Origineel: You will either step forward into growth, or you will step backward into safety.
  Bron: In: Brian Tracy - How the Best Leaders Lead (2010) p. 35
  Abraham H. Maslow
  Amerikaans psycholoog (1908 - 1970)
  - +
  +33
 • Friedrich Nietzsche De haat tegen het boze is de pronkmantel waarmee de farizeeër zijn persoonlijke antipathieën camoufleert.
  Origineel: Der Hass gegen das Böse ist der Prunkmantel, mit dem der Pharisäer seine persönlichen Antipathien verkleidet.
  Bron: Nachgelassene Fragmente Sommer-Herbst 1882
  Friedrich Nietzsche
  Duits dichter en filosoof (1844 - 1900)
  - +
  +24
 • Johan Cruijff Bij spelers analyseer ik drie zaken. Het persoonlijke, het sportieve, het economische
  Bron: Provinciale Zeeuwse Courant 2-8-1995
  Johan Cruijff
  Nederlands voetballer en coach (1947 - 2016)
  - +
  +23
 • Fjodor M. Dostojewski Het is mijn schuld, mijn persoonlijke schuld dat het de wereld slecht gaat.
  Fjodor M. Dostojewski
  Russisch schrijver (1821 - 1881)
  - +
  +19
 • A. F. Th. van der Heijden Als geen ander wezen is de mens in staat de feiten van zijn persoonlijke geschiedenis zodanig te ordenen, te hergroeperen, omver te liegen, dat ze hem vrijpleiten van alle schuld.
  A. F. Th. van der Heijden
  Nederlands schrijver (1951 - )
  - +
  +13
 • Wilhelm Schmid Dat er iets boven het leven uitstijgt, is voor mij duidelijk. Voor de een is dat de kosmos, voor de ander zijn dat de eigen kinderen of de natuur. Hoe je dat praktisch invult, is voor iedereen weer anders. De een gaat naar de kerk, terwijl een ander daar een puur persoonlijke invulling aan geeft.
  Wilhelm Schmid
  Duits filosoof (1953 - )
  - +
  +10
De beste persoonlijke citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al ruim 20 jaar op citaten.net.