Citaten met plaatsen

Citaten 31 t/m 40 van 52.

 • Alain de Botton Reizen zijn de vroedvrouwen van het denken. Er zijn maar weinig plaatsen die meer bevorderlijk zijn voor interne beschouwingen dan voortgaande vliegtuigen, schepen of treinen.
  Origineel: Journeys are the midwives of thought. Few places are more conducive to internal conversations than moving planes, ships or trains.
  Bron: Essays in Love (1993)
  Alain de Botton
  Brits schrijver en filosoof (1969 - )
  - +
  +1
 • Harper Lee Schrijven is iets dat je nooit zult leren op een universiteit of school. Het is iets dat in je zit, en als het er niet is, kan niets het daar plaatsen.
  Origineel: Writing is something you'll never learn in any university or at any school. It's something that is within you, and if it isn't there, nothing can put it there.
  Harper Lee
  Amerikaans auteur (1926 - 2016)
  - +
  +1
 • Tim O'Brien Waarom plaatsen onze politici waarschuwingen op sigarettenverpakkingen en niet op hun eigen voorhoofd?
  Origineel: Why do our politicians put warnings on cigarette packs and not on their own foreheads?
  Tim O'Brien
  Amerikaans schrijver (1946 - )
  - +
  +1
 • Carol Shields Ze wilde dat een boek haar naar plaatsen bracht waar ze zelf niet kon komen.
  Origineel: She wanted a book to take her places she couldn't get to herself.
  Bron: The Marriage Plot (2011) 42
  Carol Shields
  Amerikaans schrijfster (1935 - 2003)
  - +
  +1
 • Paul Theroux Alle plaatsen, waar dan ook, hoe ze ook zijn, zijn het waard te bezoeken.
  Origineel: All places, no matter where, no matter what, are worth visiting.
  Bron: De Zuilen van Hercules (1995)
  Paul Theroux
  Amerikaans schrijver van reisverhalen (1941 - )
  - +
   0
 • Ninon de Lenclos Als God me de eer had gedaan mij te raadplegen, zou ik hem geadviseerd hebben de rimpels van de vrouw onder de hiel te plaatsen.
  Origineel: Si Dieu m'avait fait l'honneur de me consulter, je lui aurais conseillé de placer les rides des femmes sous le talon.
  Bron: toegeschreven
  Ninon de Lenclos
  Frans courtisane en schrijfster (1620 - 1705)
  - +
   0
 • Daniel S. Loeb Als rentmeester van onze bezittingen heeft u de plicht om de belangen van aandeelhouders te plaatsen boven persoonlijk gewin of andere motieven.
  Origineel: As stewards of our assets you are charged with a duty to place stockholder interests above personal gain or other motives.
  Daniel S. Loeb
  Amerikaans investeerder en hedge-fund manager (1961 - )
  - +
   0
 • Pierre Daninos Ansichtkaarten - De ideale weergave van plaatsen die bedoeld zijn om indruk te maken op de ontvanger door de afzender te laten liegen.
  Origineel: Cartes postales - Représentation idéale des lieux destinée à impressionner le destinataire en faisant mentir l’expéditeur.
  Bron: Vacances à tous prix
  Pierre Daninos
  Frans schrijver en humorist (1913 - 2005)
  - +
   0
 • William Gibson Een aanzienlijk deel van de gebarentaal van openbare plaatsen die ooit tot sigaretten hadden behoord, was nu eigendom van telefoons.
  Origineel: Some very considerable part of the gestural language of public places that had once belonged to cigarettes now belonged to phones.
  William Gibson
  Amerikaans sciencefictionschrijver (1948 - )
  - +
   0
 • Eudora Welty Eén begrepen plaats helpt ons alle plaatsen beter te begrijpen.
  Origineel: One place understood helps us understand all places better.
  Eudora Welty
  Amerikaans schrijver (1898 - 2001)
  - +
   0
De beste plaatsen citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al ruim 20 jaar op citaten.net. (pagina 4)