Citaten met praktische

 • Want tussen droom en daad
staan wetten in de weg
en praktische bezwaren,
maar ook weemoedigheid
die komt des avonds laat
wanneer men slapen gaat...
 • Maar tussen droom en werkelijkheid staan wetten in de weg en praktische bezwaren en ook weemoedigheid die niemand kan verklaren en die des avonds komt wanneer men slapen gaat.
 • Er bestaan alleen theoretische pessimisten, in werkelijkheid zijn ze praktische optimisten.
 • Ik zou graag willen dat kernfusie een praktische krachtbron wordt. Het zou een onuitputtelijke aanvoer van energie geven, zonder vervuiling of opwarming van de aarde.
 • Wij kunnen onder de mensen een grote diversiteit aan opinies over morele regels aantreffen, al naar gelang de verschillende soorten geluk waarop zij vooruitzicht hebben of voor zichzelf voorstellen. Dat zou niet het geval zijn als praktische principes aangeboren waren en rechtstreeks door de hand va
 • Een praktische verpleegster is er een die een rijke, oude patiënt huwt.
 • Het praktische gebod zal dus als volgt zijn: Handel zo dat ge de mensheid, zowel in uw eigen persoon als in die van ieder ander, steeds mede als doel, nooit zuiver als middel gebruikt.
 • Ik geloof dat onze taak niet bestaat in het zoeken naar een rechtvaardiging voor de bewapeningswedloop, maar in het zoeken naar praktische middelen om de oorlog uit te bannen.
 • De praktische waarde van een waarheid wordt gemeten aan de mate van geloof die het inspireert.
+6

Citaten 1 t/m 10 van 15.

 • Willem Elsschot Maar tussen droom en werkelijkheid staan wetten in de weg en praktische bezwaren en ook weemoedigheid die niemand kan verklaren en die des avonds komt wanneer men slapen gaat.
  Willem Elsschot
  Vlaams schrijver (ps. van Alfons de Ridder) 1882-1960
  - +
  +124
 • Seneca Een deel van de morele kwaliteit berust op scholing, een deel op oefening: je moet leren en je moet door te handelen waarmaken wat je geleerd hebt. Als dat zo is, blijkt voor wijsheid niet alleen weten nodig, maar ook praktische leefregels die onze hartstochten als door een wetsbepaling intomen en op een afstand houden.
  Bron: Epistulae morales ad Lucilium
  Seneca
  Romeins filosoof, staatsman en toneelschrijver 5 v.C. - 65 n.C.
  - +
  +35
 • Willem Elsschot Want tussen droom en daad
  staan wetten in de weg
  en praktische bezwaren,
  maar ook weemoedigheid
  die komt des avonds laat
  wanneer men slapen gaat...
  Bron: Het huwelijk
  Willem Elsschot
  Vlaams schrijver (ps. van Alfons de Ridder) 1882-1960
  - +
  +30
 • Joey Adams Een praktische verpleegster is er een die een rijke, oude patiënt huwt.
  Joey Adams
  Amerikaans columnist en humorist 1911-1999
  - +
  +16
 • A. Schopenhauer Voor het praktische leven is een genie even bruikbaar als een telescoop in een schouwburg.
  Origineel: Für das praktische Leben ist das Genie so brauchbar, wie ein Stern-Teleskop im Theater.
  Bron: Die Welt als Wille und Vorstellung (1819) II, 15
  A. Schopenhauer
  Duits filosoof 1788-1860
  - +
  +10
 • John Locke Wij kunnen onder de mensen een grote diversiteit aan opinies over morele regels aantreffen, al naar gelang de verschillende soorten geluk waarop zij vooruitzicht hebben of voor zichzelf voorstellen. Dat zou niet het geval zijn als praktische principes aangeboren waren en rechtstreeks door de hand van God in onze geest gegrift.
  Origineel: Hence naturally flows the great variety of opinions concerning moral rules which are to be found among men, according to the different sorts of happiness they have a prospect of, or propose to themselves; which could not be if practical principles were innate, and imprinted in our minds immediately by the hand of God.
  Bron: Essay Concerning Human Understanding (1689) Bk 1, ch. 2, sec.6
  John Locke
  Engels filosoof 1632-1704
  - +
  +10
 • Immanuel Kant Het praktische gebod zal dus als volgt zijn: Handel zo dat ge de mensheid, zowel in uw eigen persoon als in die van ieder ander, steeds mede als doel, nooit zuiver als middel gebruikt.
  Origineel: Der praktische Imperativ wird also folgender sein: Handel so, dass du die Menschheit, sowohl in deinen person als in der Person eines jeden andern, jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloss als Mittel brauchest.
  Bron: Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (1786)
  Immanuel Kant
  Duits filosoof 1724-1804
  - +
  +8
 • Richard P. Feynman Natuurkunde is als seks: zeker, het kan enige praktische resultaten opleveren, maar dat is niet waarom we het doen.
  Origineel: Physics is like sex: sure, it may give some practical results, but that's not why we do it.
  Richard P. Feynman
  Amerikaans natuurkundige en Nobelprijswinnaar 1918-1988
  - +
  +5
 • Georgi Zjoekov Ik geloof dat onze taak niet bestaat in het zoeken naar een rechtvaardiging voor de bewapeningswedloop, maar in het zoeken naar praktische middelen om de oorlog uit te bannen.
  Georgi Zjoekov
  Russisch-Sovjet generaal t.t.v. WO II 1896-1974
  - +
  +3
 • Julian Huxley Dankzij de wetenschap gaan de kansarmen geloven dat niemand ondervoed of chronisch ziek hoeft te zijn, of dat niemand de voordelen van de technische en praktische toepassingen hoeft te missen. De onrust in de wereld is grotendeels te wijten aan deze nieuwe overtuiging.
  Origineel: Thanks to science, the under-privileged are coming to believe that no one need be underfed or chronically diseased, or deprived of the benefits of its technical and practical applications. The world's unrest is largely due to this new belief.
  Bron: Transhumanism (1957)
  Julian Huxley
  Brits bioloog en schrijver 1887-1975
  - +
  +2
De beste praktische citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al ruim 20 jaar op citaten.net.

Trefwoorden in deze citaten: