Citaten met principes

 • De meeste mensen houden er alleen principes op na om zich de moeite van het denken te kunnen besparen.
 • Het verlies dat door het hebben van sommige principes geleden wordt, is geloof ik ontzettend groot en ik geloof dat de tijd wel komt dat iets dergelijks wordt beseft en dat de wisselvalligheid meer aanbeden zal worden dan één ding.
 • Dat zijn mijn principes, en als je ze niet leuk vindt... nou ja, ik heb andere.
 • Er zijn drie constanten in het leven: verandering, keuze en principes.
 • Principes zijn dingen die men gebruikt om iets onaangenaams na te laten.
 • Wij kunnen onder de mensen een grote diversiteit aan opinies over morele regels aantreffen, al naar gelang de verschillende soorten geluk waarop zij vooruitzicht hebben of voor zichzelf voorstellen. Dat zou niet het geval zijn als praktische principes aangeboren waren en rechtstreeks door de hand va
 • Ik twijfel aan mensen, die halsstarrig vasthouden aan hun principes en niet de soepelheid bezitten om oppositionele krachten van het lijf te houden zonder zichzelf ontrouw te worden.
 • Hij heeft geleefd voor de vrede, maar hij stierf voor zijn principes.
 • Waar ge een individu hoort spreken over principes... wees voorzichtig.
Waar ge een staatsman hoort spreken over systemen... wees voorzichtig.
Waar ge een godgeleerde hoort spreken over dogmen... wees voorzichtig.
 • Het is altijd makkelijker voor principes te vechten dan ze na te volgen.
+7

Citaten 1 t/m 10 van 48.

 • Stephen Covey Er zijn drie constanten in het leven: verandering, keuze en principes.
  Origineel: There are three constants in life: change, choice and principles.
  Stephen Covey
  Amerikaans zelf-help auteur (1932 - 2012)
  - +
  +25
 • Stephen Covey Er zijn drie constanten in het leven: verandering, keuze en principes.
  Origineel: There are three constants in life: change, choice and principles.
  Stephen Covey
  Amerikaanse pedagoog, auteur en zakenman (1932 - 2012)
  - +
  +25
 • Oscar Wilde Persoonlijkheden, niet principes brengen een tijdperk in beweging.
  Origineel: It is personalities, not principles, that move the age
  Bron: The picture of Dorian Gray (1891) H. 3
  Oscar Wilde
  Iers schrijver (1854 - 1900)
  - +
  +25
 • Alfred Adler Het is altijd makkelijker voor principes te vechten dan ze na te volgen.
  Origineel: It is always easier to fight for one's principles than to live up to them.
  Bron: Problems of Neurosis: A Book of Case Histories (1929)
  Alfred Adler
  Oostenrijks-Amerikaans psychiater (1870 - 1937)
  - +
  +11
 • Oscar Wilde Ik houd meer van mensen dan van principes en ik houd meer van mensen zonder principes dan van wat ook ter wereld.
  Origineel: I like persons better than principles, and I like persons with no principles better than anything else in the world.
  Bron: The Picture of Dorian Gray Ch.1
  Oscar Wilde
  Iers schrijver (1854 - 1900)
  - +
  +11
 • Benjamin Franklin In het leven van een man komt een moment dat hij boven zijn principes uit moet stijgen.
  Benjamin Franklin
  Amerikaans staatsman en fysicus (1706 - 1790)
  - +
  +11
 • John Locke Wij kunnen onder de mensen een grote diversiteit aan opinies over morele regels aantreffen, al naar gelang de verschillende soorten geluk waarop zij vooruitzicht hebben of voor zichzelf voorstellen. Dat zou niet het geval zijn als praktische principes aangeboren waren en rechtstreeks door de hand van God in onze geest gegrift.
  Origineel: Hence naturally flows the great variety of opinions concerning moral rules which are to be found among men, according to the different sorts of happiness they have a prospect of, or propose to themselves; which could not be if practical principles were innate, and imprinted in our minds immediately by the hand of God.
  Bron: Essay Concerning Human Understanding (1689) Bk 1, ch. 2, sec.6
  John Locke
  Engels filosoof (1632 - 1704)
  - +
  +10
 • Fliegende Blätter De meeste mensen houden er alleen principes op na om zich de moeite van het denken te kunnen besparen.
  Fliegende Blätter
  Duits humoristisch weekblad (1844 - 1944)
  - +
  +9
 • Salomon Baer-Oberdorf Kwaadaardigheid en zelfzucht van slimme mensen noemen zichzelf gaarne principes.
  Origineel: Bosheit und Selbstsucht der klugen Leute nennen sich gerne: Prinzip.
  Bron: Wetterleuchten (1909)
  Salomon Baer-Oberdorf
  Duits schrijver (1870 - 1940)
  - +
  +9
 • Friedrich Nietzsche Met zijn principes wil men zijn gewoontes tiranniseren of rechtvaardigen of eren of beschimpen of verbergen: - twee mensen met dezelfde principes willen daarmee waarschijnlijk toch nog iets wezenlijk anders.
  Origineel: Mit seinen Grundsätzen will man seine Gewohnheiten tyrannisieren oder rechtfertigen oder ehren oder beschimpfen oder verbergen – zwei Menschen mit gleichen Grundsätzen wollen damit wahrscheinlich noch etwas Grund-Verschiednes.
  Bron: Voorbij goed en kwaad (1886) #77
  Friedrich Nietzsche
  Duits dichter en filosoof (1844 - 1900)
  - +
  +9
De beste principes citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al ruim 20 jaar op citaten.net.