Citaten met rechtvaardige

 • Weinigen willen vrijheid, de meesten verlangen rechtvaardige heersers.
 • Vrijheid van gedachte, vrijheid van meningsuiting en persvrijheid? Ja, op voorwaarde dat het wordt gereguleerd en gemodereerd door rechtvaardige, duidelijk vastgestelde limieten. Zonder dat zou er een anarchie en een vrijbrief zijn.
 • Beter een onrechtvaardige vrede dan een rechtvaardige oorlog.
 • In een rechtvaardige wereld zou er voor liefdadigheid geen mogelijkheid zijn.
+1

Citaten 1 t/m 10 van 18.

 • Marcus Tullius Cicero Beter een onrechtvaardige vrede dan een rechtvaardige oorlog.
  Bron: Epistulae ad Atticum 7, 14
  Marcus Tullius Cicero
  Romeins staatsman en schrijver 106 v.C. - 43 v.C.
  - +
  +11
 • Epicurus De rechtvaardige geniet de grootst mogelijke rust, de onrechtvaardige is een en al onrust.
  Epicurus
  Grieks filosoof c.341-270 BC
  - +
  +7
 • A. Schopenhauer De rechterstoel van het nageslacht is, zowel in gunstige als in ongunstige gevallen, het rechtvaardige hof van cassatie van de oordelen der tijdgenoten.
  Origineel: So ist denn der Richterstuhl der Nachwelt, wie im günstigen, so auch im ungünstigen Fall, der gerechte Kassationshof der Urteile der Mitwelt.
  Bron: Parerga und Paralipomena II, 20
  A. Schopenhauer
  Duits filosoof 1788-1860
  - +
  +3
 • Sallustius Weinigen willen vrijheid, de meesten verlangen rechtvaardige heersers.
  Bron: Historiae 4
  Sallustius
  Romeins geschiedschrijver 86-35 v. Chr.
  - +
  +3
 • Antoine de Rivarol De beste wet is niet de meest rechtvaardige, maar de meest stabiele.
  Origineel: La meilleure loi n'est pas la plus juste, mais la plus stable.
  Bron: L'esprit de Rivarol (1808)
  Antoine de Rivarol
  Frans schrijver en epigrammatist 1753-1801
  - +
  +2
 • Menander De rechtvaardige mens is niet hij die nimmer een onrechtvaardigheid begaat, maar hij die, wanneer hij onrechtvaardig zijn kan, het niet zijn wil.
  Menander
  Grieks dramatisch dichter BC 342-291
  - +
  +2
 • André Malraux Er zijn rechtvaardige oorlogen maar een leger is nooit te rechtvaardigen.
  Origineel: Il y a des guerres justes, il n'y a pas d'armées justes.
  Bron: L'espoir (1937)
  André Malraux
  Frans schrijver en politicus (ps. van A. Berger) 1901-1976
  - +
  +2
 • Menander Voor de rechtvaardige bestaan geen wetten.
  Bron: Fragmenten 848
  Menander
  Grieks dramatisch dichter BC 342-291
  - +
  +2
 • Gustave le Bon Als de geschiedenis der oorlogen alleen maar die optekende, welke uit rechtvaardige oorzaken voortkwamen, zou die geschiedenis zeer kort zijn.
  Origineel: Si l’histoire des guerres enregistrait seulement celles provoquées par des idées justes, cette histoire serait fort courte.
  Bron: Hier et Demain III,VII
  Gustave le Bon
  Frans socioloog en psycholoog 1841-1931
  - +
  +1
 • Marcus Tullius Cicero De verdediging van een rechtvaardige zaak is gemakkelijk.
  Marcus Tullius Cicero
  Romeins staatsman en schrijver 106 v.C. - 43 v.C.
  - +
  +1
De beste rechtvaardige citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al ruim 20 jaar op citaten.net.

Trefwoorden in deze citaten: